Y 7 Cwmni Ffonau Symudol Gorau yn y Byd 2022

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 7, 2022 am 12:47 pm

Yma gallwch weld y Rhestr o'r 7 Cwmni Ffôn Symudol Gorau yn y byd [Rhestr y cwmnïau ffôn symudol mwyaf] yn y flwyddyn 2020 yn seiliedig ar gyfanswm Cyfran y Farchnad Cludo ffonau clyfar Fyd-eang.

Mae gan gwmni Top 3 Symudol fwy na 50% o gyfran o'r farchnad ffôn symudol yn y byd. Mae gan y cwmni gwerthu symudol mwyaf yn y byd gyfran o'r farchnad o fwy nag 20%. Felly dyma restr enwau 10 cwmni symudol gorau'r byd 2022.

Rhestr o'r Cwmnïau Ffonau Symudol Gorau yn y Byd

Dyma'r Rhestr o'r cwmni gwerthu Ffonau Symudol mwyaf yn y byd sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar gyfran y farchnad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

1. Huawei

Wedi'i sefydlu ym 1987, mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o wybodaeth a chyfathrebu technoleg (TGCh) seilwaith a dyfeisiau clyfar. Huawei yw'r cwmni gwerthu symudol mwyaf yn y byd. Mae gan y Cwmni fwy na 194,000 gweithwyr, ac mae'r cwmni'n gweithredu mewn mwy na 170 o wledydd a rhanbarthau, gan wasanaethu mwy na thri biliwn o bobl ledled y byd.

Gweledigaeth a chenhadaeth y Cwmni yw dod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig. Dyma'r Cwmnïau Symudol Mwyaf yn y Byd.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 20%
 • Gweithwyr: 1,94,000

I'r perwyl hwn, mae'r Cwmni yn gyrru cysylltedd hollbresennol ac yn hyrwyddo mynediad cyfartal i rwydweithiau; dod cloud a deallusrwydd artiffisial i bedwar ban y byd i ddarparu cyfrifiadura uwch pŵer lle mae ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch; adeiladu llwyfannau digidol i helpu pob diwydiant a sefydliad i ddod yn fwy ystwyth, effeithlon a deinamig; ailddiffinio profiad y defnyddiwr gydag AI, gan ei wneud yn fwy personol i bobl ym mhob agwedd ar eu bywyd, p'un a ydyn nhw gartref, yn y swyddfa, neu wrth fynd.

Mae Huawei yn gwmni preifat sy'n eiddo'n gyfan gwbl i'w weithwyr. Trwy Undeb Huawei Investment & Holding Co., Ltd., mae'r Cwmni yn gweithredu a Gweithwyr Cynllun Cyfranddaliadau yn cynnwys 104,572 o weithwyr. Dim ond gweithwyr Huawei sy'n gymwys i gymryd rhan. Nid oes unrhyw asiantaeth y llywodraeth na sefydliad allanol yn dal cyfranddaliadau yn Huawei. Dyma'r cwmni symudol rhif 1 byd 2022 yn ôl cyfran o'r farchnad cludo Symudol.

2. samsung Ffôn symudol

Fel arweinydd marchnad y diwydiant symudol byd-eang, mae'r Cwmni yn ymdrechu i ddarparu profiadau defnyddwyr newydd a gwahaniaethol trwy arloesiadau pwrpasol. Mae treftadaeth falch Samsung o dros ddegawd o ymchwil a datblygu Galaxy wedi creu technolegau arloesol fel ein ffonau smart plygadwy, Galaxy 5G, Internet of Things, yn ogystal â Samsung Knox, Samsung Pay, Samsung Health a Bixby.

Gan adeiladu ar y technolegau hyn, bydd ffonau clyfar, dyfeisiau gwisgadwy, tabledi a chyfrifiaduron personol yn creu categorïau cynnyrch newydd, gan lansio cyfnod newydd o ymarferoldeb symudol a phrofiadau defnyddwyr rhyfeddol i wthio'r diwydiant yn ei flaen. Dyma gwmni symudol rhif 1 y byd 2022.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 20%

Yn seiliedig ar y profiad gyda ffôn clyfar 5G cyntaf y byd, y Galaxy S10 5G, arallgyfeiriodd y Cwmni gynnig cynnyrch Galaxy 5G yn 2020 i gynnwys nid yn unig cynhyrchion premiwm, ond hefyd ar draws yr ystod ffôn clyfar ehangach, er mwyn diwallu anghenion sy'n newid yn barhaus. ystod amrywiol a chynyddol o gwsmeriaid ac i gynnig y dechnoleg ddiweddaraf i fwy o bobl.

Hefyd lansiodd y Cwmni y Galaxy Fold a Galaxy Z Flip gyda ffactorau ffurf plygadwy, gan amlygu arweinyddiaeth wrth ddod â thechnoleg gyntaf a gorau'r byd i'r farchnad yn barhaus ar gyfer arloesiadau ystyrlon.

Trwy'r ymdrechion hyn a thrwy harneisio pŵer 5G, AI a diogelwch symudol, a thrwy gydweithio agored, mae'r Cwmni yn arloesi cenhedlaeth newydd o brofiadau trochi, deallus a diogel sy'n cyrraedd ar draws pob dyfais, platfform a brand, wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy. .

Cwmnïau Symudol Gorau yn y Byd 2020
Cwmnïau Ffonau Symudol Gorau yn y Byd 2020

3. Manzana

Apple yw'r 3ydd cwmni ffôn Symudol mwyaf yn seiliedig ar gyfran y Farchnad. Ffôn symudol Apple yw'r Ffôn Clyfar Premiwm Uchaf yn y byd ac mae brand y cwmni yn unigryw o'i gymharu â'r Brand Ffôn Clyfar Arall. Mae ymhlith rhestr enwau 10 cwmni symudol gorau'r byd 2022.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 14%

Apple Smart Phone yw'r cwmnïau ffôn symudol mwyaf yn y rhestr yn seiliedig ar gyfalafu marchnad a Gwerthu trwy Ffonau Symudol. Mae'r Cwmni yn un o'r cwmni ffonau symudol Gorau sy'n seiliedig ar y Rhyngwyneb defnyddiwr.

4. Xiaomi

Sefydlwyd Xiaomi Corporation [cwmnïau ffôn symudol Tsieineaidd] ym mis Ebrill 2010 ac fe'i rhestrwyd ar Brif Fwrdd Cyfnewidfa Stoc Hong Kong ar Orffennaf 9, 2018. Mae Xiaomi yn gwmni rhyngrwyd gyda ffonau smart a chaledwedd smart wedi'u cysylltu gan lwyfan IoT yn greiddiol iddo.

Gyda’r weledigaeth o fod yn ffrindiau â’i ddefnyddwyr a bod y “cwmni cŵl” yng nghalonnau ei ddefnyddwyr, mae Xiaomi wedi ymrwymo i arloesi parhaus, gyda ffocws diwyro ar ansawdd ac effeithlonrwydd. Ar hyn o bryd, mae cynhyrchion Xiaomi yn bresennol mewn mwy na 90 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd ac mae ganddynt droedle blaenllaw mewn llawer o farchnadoedd.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 10%

Mae'r cwmni'n adeiladu cynhyrchion anhygoel yn ddi-baid gyda phrisiau gonest i adael i bawb yn y byd fwynhau bywyd gwell trwy dechnoleg arloesol. Ar hyn o bryd Xiaomi yw pedwerydd brand ffôn clyfar mwyaf y byd, ac mae wedi sefydlu platfform IoT defnyddwyr mwyaf y byd, gyda mwy na 213.2 miliwn o ddyfeisiau smart (ac eithrio ffonau smart a gliniaduron) wedi'u cysylltu â'i blatfform.

5. Oppo

Prif wneuthurwyr ac arloeswyr dyfeisiau clyfar y byd. Fel un o'r brandiau cyntaf i lansio ffôn symudol 5G yn fyd-eang, mae OPPO yn gweithio'n barhaus i roi technoleg weledigaethol yng nghledr eich llaw. Heddiw, mae OPPO wedi ffeilio mwy na 2,700 o batentau a defnyddir tâl fflach VOOC ar fwy na 145,000,000 o ffonau smart ledled y byd.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 9%

Gyda chyflymder digynsail a bron dim hwyrni rhwydwaith, mae 5G yn gam mawr ymlaen ar gyfer dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd. Mae OPPO yn 5ed yn y Rhestr o'r 10 cwmni gwerthu symudol gorau yn y byd.

Mae OPPO yn gwmnïau ffôn symudol Tsieineaidd sydd ar flaen y gad o ran rhoi'r dechnoleg anhygoel hon wrth law pob defnyddiwr ledled y byd. Mae Oppo yn 5ed yn y Rhestr o gwmnïau ffonau symudol Mwyaf.

6. vivo

Mae vivo yn wneuthurwr ffonau clyfar byd-eang gyda chyfleusterau cynhyrchu a chanolfannau ymchwil a datblygu yn Tsieina (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Beijing, Hangzhou a Chongqing), India, Indonesia a'r Unol Daleithiau (San Diego).

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 8%

Dros y blynyddoedd, mae vivo y cwmnïau ffôn symudol Tsieineaidd wedi datblygu marchnadoedd ffonau clyfar, gyda phresenoldeb yn Tsieina, India a De-ddwyrain Asia (Indonesia, Malaysia, Fietnam, Gwlad Thai, Myanmar a Philippines). Y cwmni 6ed yn y mwyaf yn y rhestr cwmnïau ffonau symudol.

Yn 2017, bydd vivo yn ehangu ymhellach i ranbarthau fel Hong Kong, Macau, Taiwan, De-ddwyrain Asia, De Asia yn ogystal â'r Dwyrain Canol. Mae'r cwmni yn 6ed yn y rhestr o'r 10 cwmni gwerthu symudol gorau yn y byd.

Darllenwch fwy am Cwmnïau Symudol Indiaidd Gorau

7. Lenovo

Dechreuodd y stori fwy na thri degawd yn ôl gyda thîm o un ar ddeg o beirianwyr yn Tsieina. Heddiw, mae The Company yn grŵp amrywiol o feddylwyr blaengar ac arloeswyr mewn mwy na 180 o wledydd, yn ail-ddychmygu technoleg yn gyson i wneud y byd yn fwy diddorol ac i ddatrys heriau byd-eang anodd.

Mae'r Cwmni yn ymroddedig i drawsnewid profiad cwsmeriaid gyda thechnoleg - a sut mae hi, a hwythau, yn rhyngweithio â'r byd o gwmpas. Mae'r cwmni'n galw hyn yn Drawsnewid Deallus. Lenovo yn gosod y llwyfan ar gyfer yr hyn sy'n bosibl gyda thechnoleg wedi'i siapio gan Augmented Intelligence, sy'n gallu gwella a dyrchafu gallu dynol.

 • Cyfran o'r Farchnad Cludo Symudol: 3%
 • Refeniw: $43B

Mae gan y Cwmni hanes profedig o ganlyniadau gyda $43B mewn refeniw, cannoedd o filiynau o gwsmeriaid, a phedwar dyfais yn cael eu gwerthu yr eiliad. Mae Lenovo yn 7fed yn y rhestr o'r 10 cwmni gwerthu symudol gorau yn y byd.

Felly yn olaf dyma restr enwau 10 cwmni symudol gorau'r byd 2022.

Am y Awdur

2 syniad ar “7 Cwmni Ffonau Symudol Gorau yn y Byd 2022”

 1. Rwyf am ddweud diolch yn fawr am rannu'r post hwn gan ei fod yn cynnwys yr holl wybodaeth werthfawr yr wyf erioed wedi dymuno amdani. Wedi mynd trwy'r rhan fwyaf o wefannau, yn profi i fod y gorau. Diolch unwaith eto.

 2. olrhain rhif ffôn symudol

  Cynnwys gwych, bydd yn helpu yn fy musnes Diolch am rannu gwybodaeth ddefnyddiol. Yn barchus, David

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig