Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

Sist oppdatert 18. september 2022 klokken 03:58

Chareon Pokphand Foods Public Company Limited og datterselskap opererer fullt integrert agroindustriell og matbedrifter, som utnytter sine investeringer og partnerskap i 17 land rundt om i verden, og ledet av visjonen om å være "verdens kjøkken".

Selskapet har som mål å oppnå matsikkerhet gjennom sine kontinuerlige innovasjoner som leverer produkter og tjenester av topp kvalitet, samt ny produktutvikling som øker forbrukernes sublime tilfredshet. Samtidig streber selskapet etter å opprettholde balansen mellom forretningssuksess og verdien som leveres til alle interessenter i tråd med prinsippene for '3-Benefit' som tar sikte på å skape velstand for landet, lokalsamfunnene så vel som selskapet og dets folk.

Charoen Pokphand Foods drift støtter fast FNs mål for bærekraftig utvikling (UNSDGs); og sikrer etterlevelse av god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet prioriterer forskning og utvikling for å komme videre i innovasjonen av ernæring og verdiøkning for å levere produkter som fremmer helse og velvære. Videre sørger selskapet for at dets distribusjonskanaler stemmer overens med forbrukeratferd mens ressurseffektiviteten økes av automatisering.

Midt i turbulensen er matsikkerhet en av nøkkelmotorene for verden for å overvinne denne krisen. Med en slik erkjennelse, implementerte selskapet avanserte tiltak for å maksimere sikkerheten ved produksjon og driftsprosedyre samtidig som ansatte og familie gjennom tilveiebringelse av vaksiner. I tillegg ble det koordinert med offentlig sektor i hvert land for å gi generell omsorg også for publikum.

Charoen Pokphand Foods Financials
Charoen Pokphand Foods Financials

Selskapet har utvidet sin omsorg til samfunnet gjennom sitt bidrag til å styrke matsikkerheten i Thailand så vel som andre land. Fra 2020 til i dag har initiativene "CPFs Food from the Heart mot Covid-19 Project" og "CP Merging Hearts to Fight against Covid-19 Project" pågått der selskapet har levert mat og drikke til medisinsk personell og de i behov for bistand.

Fersk mat og krydder har blitt levert til sykehus, feltsykehus, sårbare grupper, vaksinasjonssentre, Covid-19 undersøkelsessentre, samfunnsisolasjonssentre og mer enn 500 byråer over hele landet. Lignende aktiviteter har blitt utført i land hvor selskapets fotavtrykk er lokalisert, nemlig Vietnam, Kambodsja, Lao, Filippinene, Tyrkia, USA og Russland.

Chareon Pokphand Foods datterselskaper
Chareon Pokphand Foods datterselskaper

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited-profil

I 2021 registrerte selskapet totale salgsinntekter på 512,704 millioner baht, eiendelsverdi på 842,681 millioner baht, skattebetaling på 8,282 millioner baht. Selskapets resultater ble påvirket av Covid-19-pandemien, som resulterte i lavere forbruk og reduserte priser på hovedprodukter på flere områder sammenlignet med år 2020. På den annen side økte driftskostnadene fra ulike aktiviteter for å maksimere hygienestandardene på arbeidsplasser og for å sikre sikkerheten til våre ansatte og produkter på alle anlegg.

Året 2021 så også økningen i kostnadene for råvarer og logistikk. På grunn av de ovennevnte faktorene, avsluttet selskapet året 2021 med netto overskudd på 13,028 XNUMX millioner baht, en nedgang sammenlignet med året før.

Salgsinntektsfordeling Chareon Pokphand Foods
Salgsinntektsfordeling Chareon Pokphand Foods

Selskapet driver vertikalt integrerte agroindustri- og matvarevirksomheter for å tilby toppkvalitetsprodukter når det gjelder ernæring, smak, mattrygghet og sporbarhet. Selskapet er fast bestemt på å bygge forretningsvekst på strategiske steder med fokus på å opprettholde en moderne produksjonsprosess i verdensklasse samt effektivt og miljøvennlig forbruk av naturressurser for å øke kompetansen og konkurransefortrinnet på internasjonalt nivå. Vi tar hensyn til interessene til
alle interessenter for å sikre bærekraftig vekst, samtidig som de kontinuerlig kan generere passende avkastning til aksjonærene.

Charoen Pokphand Foods Thailand Drift

Charoen Pokphand Foods Driver en integrert agroindustri- og matvarevirksomhet for innenlandsk distribusjon og eksport til mer enn 40 land rundt om i verden.

Internasjonale operasjoner

Charoen Pokphand Foods Driver en agroindustri- og næringsmiddelvirksomhet i 16 land utenfor Thailand, nemlig Vietnam, Kina inkludert Kina (Taiwan), Storbritannia, USA, India, Malaysia, Filippinene, Russland, Kambodsja, Tyrkia, Laos, Polen, Belgia, Sri Lanka, og investering i Canada og Brasil.

Fôrvirksomhet

Dyrefôr er et utgangspunkt i produksjonskjeden for å produsere kvalitetskjøtt og mat fordi det er en viktig faktor som påvirker dyrehelse og dyrevelferd. Selskapet har derfor lagt vekt på å skape innovasjon i fôrproduksjon og kontinuerlig utviklet dyreernæringsteknologi, noe som gjør selskapet i stand til å produsere kvalitetsfôr i henhold til internasjonale standarder, samtidig som det holder seg kostnadskonkurransedyktig og distribuerer produktene til passende priser for bonden.

Selskapets hovedprodukter er svinefôr, kyllingfôr og rekefôr, i ulike formater, inkludert kraftfôr, pulverfôr og tablett. Dyrefôr produseres og distribueres hovedsakelig lokalt. Selskapet driver fôrvirksomhet i 11 land rundt om i verden, dvs. Thailand, Vietnam, India, Republikken Kina (Taiwan), Tyrkia, Malaysia, Filippinene, Kambodsja, Laos, Russland og et joint venture i Kina og Canada. Totalt salg av fôrvirksomheten i 2021 er 127,072 25 millioner baht eller XNUMX % av selskapets totale salg.

Gårds- og foredlingsvirksomhet

Selskapet driver med dyreoppdrett og foredlingsvirksomhet som omfatter dyreraser, dyreoppdrett og primær bearbeidet kjøttproduksjon. Selskapet velger og utvikler dyreraser som svar på markedets etterspørsel. Samtidig inkorporerer vi avansert og miljøvennlig teknologi gjennom hele oppdrettsprosedyrene og fokuserer på dyrevelferd i samsvar med de internasjonale dyrevelferdsprinsippene for å kunne levere produkter av høy kvalitet og mattrygghet. Våre kjerneproduktkategorier er dyreraser, levende dyr, primært bearbeidet kjøtt og egg; og våre viktigste dyr omfatter svin, slaktekylling, lag, and og reker.

Selskapet driver gårds- og foredlingsvirksomhet i 15 land, dvs. Thailand, Kina, Vietnam, Russland, Kambodsja, Filippinene, Malaysia, India, Republikken Kina (Taiwan), USA, Laos, Tyrkia, Sri Lanka, Polen og en joint venture i Canada og Brasil. Hver enhet bruker forskjellige forretningstilnærminger basert på markedsmulighetene og egnetheten. Totalt salg av gårds- og foredlingsvirksomheten i 2021 var 277,446 54 millioner baht eller XNUMX % av selskapets totale salg.

Matvirksomhet

Selskapet ser betydning i forskning og utvikling som baner vei for produksjon av mat av topp kvalitet som tilbyr rikelig med næring og smak. Produktene produseres med sikret sikkerhet gjennom hele produksjonskjeden, noe som fremmer god helse for forbrukere til overkommelig pris samt varianter i samsvar med kravene til globale forbrukere i alle aldre og lokaliteter.

Selskapet har som mål å forbedre brukervennligheten for kundene gjennom sine omfattende distribusjonskanaler. Matvirksomhet består av bearbeidet mat, ferdigmat, inkludert restaurant- og distribusjonsbedrifter. Selskapet driver matvirksomhet i 15 land, dvs. Thailand, USA, Kina, Vietnam, Republikken Kina (Taiwan), Storbritannia, Russland, Malaysia, Kambodsja, Filippinene, India, Tyrkia, Laos, Sri Lanka, Belgia og Polen . Totalt salg av matvarevirksomheten i 2021 var 108,186 21 millioner baht eller XNUMX % av selskapets totale salg.

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen