Profil ubezpieczenia grupy AXA | historia

Ostatnia aktualizacja 10 września 2022 o godzinie 02:51

AXA SA jest spółką holdingową Grupy AXA, światowego lidera w ubezpieczeniach, o łącznej majątek 805 miliardów euro w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. AXA działa głównie w pięciu hubach: Francja, Europa, Azja, AXA XL i International (w tym Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Afryka).

AXA prowadzi pięć rodzajów działalności operacyjnej: życie i oszczędności, mienie i wypadki, zdrowie, zarządzanie aktywami i bankowość. Ponadto różne spółki holdingowe w ramach Grupy prowadzą pewną działalność nieoperacyjną.

Historia ubezpieczeń Grupy AXA

AXA pochodzi z kilku francuskich regionalnych towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych: „Les Mutuelles Unies”.

 • 1982 – Przejęcie Groupe Drouot.
 • 1986 – Przejęcie Groupe Présence.
 • 1988 – Przeniesienie działalności ubezpieczeniowej do Compagnie du Midi (która następnie zmieniła nazwę na AXA Midi, a następnie AXA).
 • 1992 – Nabycie pakietu kontrolnego w The Equitable Companies Incorporated (Stany Zjednoczone), która następnie zmieniła nazwę na AXA Financial, Inc. („AXA Financial”).
 • 1995 – Nabycie większościowego pakietu udziałów w Narodowych Holdingach Wzajemnych (Australia), która następnie zmieniła nazwę na AXA Asia Pacific Holdings Ltd. („AXA APH”).
 • 1997 – Fuzja z Compagnie UAP.
 • 2000 – Nabycie (i) Sanford C. Bernstein (Stany Zjednoczone) przez Alliance Capital, spółkę zależną AXA zajmującą się zarządzaniem aktywami, która następnie zmieniła nazwę na AllianceBernstein (obecnie AB);

(ii) udział mniejszościowy w AXA Financial; oraz

(iii) japońska firma ubezpieczeniowa na życie,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nippon Dantaï; oraz
Sprzedaż Donaldson, Lufkin & Jenrette (Stany Zjednoczone) grupie Credit Suisse.

 • 2004 – Przejęcie amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej MONY.
 • 2005 – FINAXA (w tym dniu główny udziałowiec AXA) połączyła się z AXA.
 • 2006 – Przejęcie Grupy Winterthur.
 • 2008 – Przejęcie Seguros ING (Meksyk).
 • 2010 – Dobrowolne wycofanie AXA SA z giełdy nowojorskiej i wyrejestrowanie w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC); oraz sprzedaż przez AXA UK swoich tradycyjnych biznesów na życie i emerytury firmie Resolution Ltd.
 • 2011 – Sprzedaż (i) działalności AXA Life & Savings w Australii i Nowej Zelandii oraz przejęcie działalności AXA APH Life & Savings w Azji; oraz

(ii) AXA Kanada do kanadyjskiej grupy ubezpieczeniowej Intact.

 • 2012 – Uruchomienie ICBC-AXA Life, wspólnego przedsięwzięcia ubezpieczeniowego na życie w Chinach z ICBC; oraz Nabycie działalności HSBC Property & Casualty w Hongkongu i Singapurze.
 • 2013 – Przejęcie działalności HSBC Property & Casualty w Meksyku.
 • 2014 – Przejęcie (i) 50% chińskiej firmy ubezpieczeniowej TianPing; (ii) 51% działalności ubezpieczeniowej Grupo Mercantil Colpatria w Kolumbii; oraz (iii) 77% udziałów w Mansard Insurance plc w Nigeria.
 • 2015 – Nabycie ubezpieczenia ochrony życia Genworth; oraz uruchomienie (i) AXA Strategic Ventures, funduszu venture capital zajmującego się pojawiającymi się strategicznymi innowacjami w usługach ubezpieczeniowych i finansowych; oraz (ii) Kamet, inkubator InsurTech poświęcony opracowywaniu, uruchamianiu i towarzyszeniu przełomowym produktom i usługom InsurTech.
 • 2016 – Sprzedaż działalności inwestycyjnej i emerytalnej AXA w Wielkiej Brytanii (nieplatformowej) oraz jej działalności w zakresie ochrony bezpośredniej firmie Phoenix Group Holdings.
 • 2017 – Ogłoszenie zamiaru notowania mniejszościowego pakietu akcji AXA w Stanach Zjednoczonych (spodziewanego, że składać się będzie z działalności US Life & Savings oraz udziałów Grupy AXA w AB) z zastrzeżeniem warunków rynkowych, strategiczna decyzja o stworzeniu znaczącej dodatkowej elastyczności finansowej w celu przyspieszenia rozwoju AXA transformacja zgodnie z Ambicją 2020; oraz uruchomienie AXA Global Parametrics, nowego podmiotu dedykowanego przyspieszeniu rozwoju parametrycznych rozwiązań ubezpieczeniowych, poszerzeniu zakresu rozwiązań w celu lepszej obsługi obecnych klientów i poszerzeniu jej zakresu o MŚP i osoby prywatne.
 • 2018 – Przejęcie (i) XL Group, tworzącej największą globalną platformę ubezpieczeniową P&C Commercial Lines oraz (ii) Maestro Health, amerykańskiej firmy cyfrowej zajmującej się administrowaniem świadczeniami zdrowotnymi; Pierwsza oferta publiczna („IPO”) amerykańskiej spółki zależnej Equitable Holdings, Inc. (1) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku; oraz umowa na wyłączność zawarta z Cinven w celu potencjalnej sprzedaży AXA Life Europe („ALE”), wyspecjalizowanej platformy, która projektowała, wytwarzała i dystrybuowała produkty AXA Variable Annuity w całej Europie.
 • 2019 – Umowa sprzedaży AXA Bank Belgia oraz zawarcie długoterminowego partnerstwa dystrybucyjnego ubezpieczeń z Crelan Bank; Sprzedaż pozostałych udziałów AXA w Equitable Holdings, Inc. (EQH) (2); oraz Finalizacja nabycia pozostałych 50% udziałów w AXA Tianping.
 • 2020 – Umowa połączenia działalności ubezpieczeniowej majątkowej w Indiach Bharti AXA General Insurance Company Limited w ICICI Lombard General Insurance Company Limited; Sprzedaż firm AXA Life & Savings, Property & Casualty and Pensions in Polska, Czech i Słowacji do UNIQA Insurance Group AG; Umowa z Gulf Insurance Group dotycząca sprzedaży działalności ubezpieczeniowej AXA w regionie Zatoki Perskiej; oraz Umowa z Generali na sprzedaż działalności ubezpieczeniowej AXA w Grecja.

PRODUKTY I USŁUGI

AXA oferuje we Francji pełną gamę produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia na życie i oszczędności, majątkowe i wypadkowe oraz zdrowotne.

Jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, bankowe, pojazdy oszczędnościowe i inne produkty inwestycyjne dla klientów indywidualnych/indywidualnych i komercyjnych/grupowych, a także produkty zdrowotne, ochronne i emerytalne dla klienci indywidualni lub profesjonalni.

Ponadto, wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie produktów i dystrybucji, AXA France rozwija Pracownik Propozycja korzyści na arenie międzynarodowej dla osób fizycznych, firm i innych instytucji.

NOWE INICJATYWY PRODUKTOWE

W ramach realizacji planu Ambition 2020, AXA France wprowadziła kilka nowych inicjatyw produktowych w 2020 roku, koncentrując się na segmencie Life & Savings. W Savings utworzono nowy fundusz infrastrukturalny Unit-Linked „AXA Avenir Infrastructure”, aby zaoferować klientom dodatkowe opcje dywersyfikacji portfela.

Fundusz, wcześniej dostępny tylko dla inwestorów instytucjonalnych, daje detaliczny inwestorzy – poprzez polisę ubezpieczeniową na życie – możliwość inwestowania w realizowane projekty infrastrukturalne
przez spółki giełdowe i nienotowane na giełdzie.

Projekty te obejmują między innymi transport, infrastrukturę cyfrową, energię odnawialną i konwencjonalną. Wszystkie projekty, które budzą kontrowersje związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, takie jak przemysł węglowy i piaski bitumiczne, są wyłączone z zakresu inwestycyjnego funduszu.

Ponadto AXA France uruchomiła nową usługę online o nazwie „Ma Retraite 360”, która umożliwia klientom monitorowanie poziomu dochodów na emeryturze generowanego za pośrednictwem wszystkich rodzajów planów emerytalnych.

Rozwiązanie cyfrowe oferuje również klientom możliwość integracji innych planów emerytalnych posiadanych w innych instytucjach finansowych, a także innych strumieni przychodów, takich jak dochód z nieruchomości. W obszarze ochrony AXA France opracowała prosty i konkurencyjny produkt na wypadek wypadków osobistych „Ma Protection Accident”, aby chronić klientów przed obrażeniami ciała, które występują w codziennym życiu prywatnym.

Dodatkowo, we współpracy z Western Union w ramach działalności Credit & Lifestyle Protection, AXA Partners wprowadziła „Transfer Protect ”, który oferuje klientom Western Union możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci i niepełnosprawności.

KANAŁY DYSTRYBUCJI

AXA France dystrybuuje swoje produkty ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów wyłącznych i niewyłącznych, w tym agentów na wyłączność, płatnych sił sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, banki, a także brokerzy, niezależni doradcy finansowi, dystrybutorzy powiązani lub dystrybutorzy hurtowi i spółki partnerskie.

O autorze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry