Rhestr o'r 12 Cwmni Olew a Nwy Gorau yn Ne America

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 18, 2022 am 03:55 pm

Felly dyma'r Rhestr o Gwmnïau Olew a Nwy yn Ne America sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar gyfanswm y gwerthiant (Refeniw) yn y Flwyddyn ddiwethaf.

Rhestr o Gwmnïau Olew a Nwy yn Ne America.

Felly Dyma restr o Cwmnïau Olew a Nwy yn ne America yn seiliedig ar gyfanswm y Refeniw yn y flwyddyn ddiwethaf.

S.NOCwmni De AmericaCyfanswm Refeniw GwladDiwydiant (Sector)Dychwelyd ar EcwitiYmyl GweithredolSymbol StocDyled i Ecwiti
1PETROBRAS AR $ 52,379 MiliwnBrasilOlew Integredig43.8%39%PETR30.9
2EMPRESAS COPEC SA$ 20,121 MiliwnChileMireinio / Marchnata Olew12.6%9%COPEC0.8
3ULTRAPAR AR NM$ 15,641 MiliwnBrasilMireinio / Marchnata Olew9.3%1%UGPA31.8
4ECOPETROL SA$ 14,953 MiliwnColombiaOlew Integredig19.4%28%ECOPETROL1.0
5EMPRESAS GASCO SA$ 475 MiliwnChileCynhyrchu Olew a Nwy38.1%8%GASCO0.6
6NATURGY BAN SA$ 394 MiliwnYr ArianninPiblinellau Olew a NwyGBAN0.0
7PETRORIO AR NM$ 367 MiliwnBrasilOlew Integredig28.6%58%PRIOD30.7
8MANGUNHON PET$ 288 MiliwnBrasilMireinio / Marchnata Olew-17%RPMG30.0
9RHAN ENAUTA AR NM$ 182 MiliwnBrasilCynhyrchu Olew a Nwy24.7%21%ENAT30.3
10PETRORECSA AR NM$ 152 MiliwnBrasilOlew IntegredigRECV30.4
11DOMMO YMLAEN$ 64 MiliwnBrasilCynhyrchu Olew a Nwy39%DMMO30.0
123R PETROLEUMON NM$ 39 MiliwnBrasilCynhyrchu Olew a Nwy-19.8%36%RRRP30.4
Rhestr o Gwmnïau Olew a Nwy yn Ne America

Felly yn olaf dyma restr o'r Cwmnïau Olew a Nwy Gorau yn ne America yn seiliedig ar gyfanswm y Refeniw yn y flwyddyn ddiwethaf.

1. Petrobras

Mae Petrobras yn gwmni Brasil gyda dros 40,000 gweithwyr wedi ymrwymo i gynhyrchu mwy o werth i gyfranddalwyr a'r gymdeithas, gyda ffocws ar olew a nwy, gyda diogelwch a pharch at bobl a'r amgylchedd.

  • Refeniw: $52 biliwn
  • Gwlad: Brasil

Mae'r Cwmni yn un o gynhyrchwyr mwyaf olew a nwy yn y byd, yn ymwneud yn bennaf ag archwilio a chynhyrchu, mireinio, cynhyrchu ynni a masnachu. Mae'r Cwmni yn sylfaen wrth gefn profedig fawr ac wedi ennill arbenigedd mewn archwilio a chynhyrchu dŵr dwfn ac uwch-ddwfn o ganlyniad i bron i 50 mlynedd a dreuliwyd yn datblygu basnau alltraeth Brasil, gan ddod yn arweinwyr byd yn y gylchran hon.

2. Empresas Copec

 Mae Empresas Copec yn gwmni o safon fyd-eang, sy'n ceisio darparu lefel ddeniadol o broffidioldeb yn y tymor hir i fuddsoddwyr, a chyfrannu at ddatblygiad Chile a'r gwahanol wledydd.

I’r perwyl hwnnw, rydym yn buddsoddi’n bennaf mewn ynni ac adnoddau naturiol ac, yn gyffredinol, mewn meysydd busnes lle gallwn greu gwerth mewn ffordd gynaliadwy. Wrth gynnal ein gweithgareddau, mae'r cwmni'n ymdrechu i fod yn ddinesydd da ac yn mynd i'r afael â buddiannau cyfranddalwyr, gweithwyr, partneriaid, cyflenwyr, cwsmeriaid, cymunedau a'r holl bartïon y mae'r cwmni, mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, yn ymwneud â nhw, a'u parchu.

Ecopetrol SA

Mae Ecopetrol SA yn Gwmni a drefnir ar ffurf corfforaeth genedlaethol, sy'n gysylltiedig â'r Weinyddiaeth Mwyngloddiau ac Ynni. Mae'n gwmni economi gymysg, o natur fasnachol integredig yn y sector olew a nwy, sy'n cymryd rhan yn holl gysylltiadau'r gadwyn hydrocarbon: archwilio, cynhyrchu, cludo, mireinio a marchnata. Mae ganddo weithrediadau yng nghanol, de, dwyrain a gogledd Colombia, yn ogystal â thramor. Mae ganddi ddwy burfa yn Barrancabermeja a Cartagena. 

Trwy ei is-gwmni Cenit, sy'n arbenigo mewn trafnidiaeth hydrocarbon a logisteg, mae'n berchen ar dri phorthladd ar gyfer allforio a mewnforio tanwydd ac olew crai yn Coveñas (Sucre) a Cartagena (Bolívar) gyda mynediad i Fôr yr Iwerydd, a Tumaco (Nariño) yn y Peaceful . Mae Cenit hefyd yn berchen ar y rhan fwyaf o bibellau olew a phiblinellau polythen y wlad sy'n cydgysylltu systemau cynhyrchu â chanolfannau defnydd mawr a therfynellau morol. Mae gan Ecopetrol hefyd ran yn y busnes biodanwyddau ac mae'n bresennol ym Mrasil, Mecsico a'r Unol Daleithiau (Gwlff Mecsico a Permian Texas).

Cyflwynir cyfranddaliad Ecopetrol mewn cwmnïau eraill yn y sector yn Adroddiad Arbennig Grŵp Ecopetrol a geir yn ddiweddarach yn yr Adroddiad hwn. Mae cyfranddaliadau Ecopetrol wedi'u rhestru ar Gyfnewidfa Stoc Colombia a Chyfnewidfa Stoc Efrog Newydd a gynrychiolir yn ADR (Derbyniad Adneuo Americanaidd). Gweriniaeth Colombia yw'r cyfranddaliwr mwyafrif gyda chyfranogiad o 88.49%.

rhestr o gwmnïau olew a nwy yn ne America sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar gyfanswm y refeniw gwerthiant yn y flwyddyn ddiwethaf Petrobras Empresas Copec.

Am y Awdur

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig