Profil pojištění skupiny AXA | Dějiny

Naposledy aktualizováno 10. září 2022 v 02:51

AXA SA je holdingová společnost skupiny AXA, světového lídra v pojištění, s celkovým aktiva ve výši 805 miliard EUR za rok končící 31. prosincem 2020. AXA působí primárně v pěti centrech: Francie, Evropa, Asie, AXA XL a International (včetně Středního východu, Latinské Ameriky a Afriky).

AXA má pět provozních činností: životní pojištění, neživotní pojištění, zdraví, správa aktiv a bankovnictví. Kromě toho různé holdingové společnosti ve Skupině provádějí určité neprovozní činnosti.

Historie pojištění skupiny AXA

AXA vznikla z několika francouzských regionálních vzájemné pojišťovny: „Les Mutuelles Unies“.

 • 1982 – Převzetí Groupe Drouot.
 • 1986 – akvizice Groupe Présence.
 • 1988 – Převod pojišťovacích podniků na Compagnie du Midi (která následně změnila svůj název na AXA Midi a poté AXA).
 • 1992 – Akvizice kontrolního podílu ve společnosti The Equitable Companies Incorporated (Spojené státy americké), která následně změnila svůj název na AXA Financial, Inc. (“AXA Financial”).
 • 1995 – Akvizice většinového podílu v National Mutual Holdings (Austrálie), která následně změnila svůj název na AXA Asia Pacific Holdings Ltd. (“AXA APH”).
 • 1997 – Fúze se společností Compagnie UAP.
 • 2000 – Akvizice (i) Sanford C. Bernstein (Spojené státy americké) dceřinou společností AXA pro správu aktiv Alliance Capital, která následně změnila svůj název na AllianceBernstein (nyní AB);

(ii) menšinový podíl v AXA Financial; a

(iii) japonská životní pojišťovna,

Nippon Dantaï Life Insurance Company; a
Prodej Donaldson, Lufkin & Jenrette (Spojené státy americké) společnosti Credit Suisse Group.

 • 2004 – Akvizice americké pojišťovací skupiny MONY.
 • 2005 – FINAXA (hlavní akcionář AXA k tomuto datu) se sloučila do AXA.
 • 2006 – Akvizice Winterthur Group.
 • 2008 – Akvizice společnosti Seguros ING (Mexiko).
 • 2010 – Dobrovolné vyřazení společnosti AXA SA z burzy cenných papírů v New Yorku a zrušení registrace u Komise pro cenné papíry a burzu (SEC); a prodej společnosti AXA UK jejích tradičních společností v oblasti životního a důchodového pojištění společnosti Resolution Ltd.
 • 2011 – Prodej (i) australských a novozélandských pojišťoven AXA a akvizice pojišťoven AXA APH v Asii; a

(ii) AXA Kanada do kanadské pojišťovací skupiny Intact.

 • 2012 – Zahájení činnosti ICBC-AXA Life, společného podniku životního pojištění v Číně s ICBC; a akvizice neživotních a neživotních operací HSBC v Hongkongu a Singapuru.
 • 2013 – Akvizice neživotních a neživotních operací HSBC v Mexiku.
 • 2014 – Akvizice (i) 50 % TianPing, čínské majetkové a úrazové pojišťovny; (ii) 51 % pojišťovacích operací Grupo Mercantil Colpatria v Kolumbii; a (iii) 77 % Mansard Insurance plc v Nigérie.
 • 2015 – akvizice životního pojištění Genworth Lifestyle Protection Insurance; a spuštění (i) AXA Strategic Ventures, fondu rizikového kapitálu věnovaného vznikajícím strategickým inovacím v pojišťovnictví a finančních službách; a (ii) Kamet, inkubátor InsurTech věnovaný konceptualizaci, uvádění na trh a doprovodu převratných produktů a služeb InsurTech.
 • 2016 – Prodej britských (neplatformních) investičních a penzijních podniků společnosti AXA a jejích přímých podniků v oblasti ochrany společnosti Phoenix Group Holdings.
 • 2017 – Oznámení záměru uvést na burzu menšinový podíl v operacích AXA v USA (očekává se, že se budou skládat z jejího podnikání v životním pojištění v USA a podílu AXA Group na AB) za podmínek na trhu, strategické rozhodnutí vytvořit významnou dodatečnou finanční flexibilitu pro urychlení AXA transformace v souladu s Ambicí 2020; a spuštění AXA Global Parametrics, nového subjektu věnovaného urychlení vývoje parametrických pojistných řešení, rozšíření nabídky řešení, aby lépe sloužila stávajícím zákazníkům a rozšířila svou působnost na malé a střední podniky a jednotlivce.
 • 2018 – Akvizice (i) skupiny XL, vytvoření globální pojistné platformy P&C Commercial lines č. 1 a (ii) Maestro Health, digitální společnosti pro správu zdravotních dávek v USA; První veřejná nabídka („IPO“) americké dceřiné společnosti Equitable Holdings, Inc. (1), na burze v New Yorku; a smlouva o exkluzivitě uzavřená se společností Cinven za účelem potenciálního prodeje AXA Life Europe („ALE“), specializované platformy, která navrhla, vyráběla a distribuovala produkty AXA s variabilními anuitami po celé Evropě.
 • 2019 – Smlouva o prodeji AXA Banka Belgie a uzavření dlouhodobého partnerství pro distribuci pojištění s Crelan Bank; Prodej zbývajícího podílu AXA v Equitable Holdings, Inc. (EQH) (2); a Dokončení akvizice zbývajícího 50% podílu v AXA Tianping.
 • 2020 – Smlouva o spojení operací neživotního pojištění v Indii společnosti Bharti AXA General Insurance Company Limited do ICICI Lombard General Insurance Company Limited; Prodej společností AXA v oblasti životního pojištění, neživotního pojištění a penzijního připojištění v Polsko, Česká republika a Slovensko UNIQA Insurance Group AG; Dohoda s Gulf Insurance Group o prodeji pojišťovacích operací AXA v oblasti Perského zálivu; a Smlouva s Generali o prodeji pojišťovacích operací AXA v Řecko.

PRODUKTY A SLUŽBY

AXA nabízí ve Francii celou řadu pojistných produktů, včetně životního a spoření, majetku a úrazu a zdraví.

Její nabídka pokrývá širokou škálu produktů včetně pojištění motorových vozidel, domácnosti, majetku a obecné odpovědnosti, bankovnictví, spořicích vozidel a dalších investičních produktů pro osobní/individuální a komerční/skupinové zákazníky, jakož i produkty pro zdraví, ochranu a důchod pro individuální nebo profesionální zákazníci.

Kromě toho, s využitím svých odborných znalostí o produktech a distribuci, AXA France vyvíjí Zaměstnanec Využijte nabídku na mezinárodní úrovni pro jednotlivce, korporace a další instituce.

NOVÉ PRODUKTOVÉ INICIATIVY

V rámci plnění plánu Ambition 2020 spustila AXA France v roce 2020 několik nových produktových iniciativ se zaměřením na segment Life & Savings. V Savings byl vytvořen nový investiční fond „AXA Avenir Infrastructure“, který klientům nabízí další možnosti diverzifikace portfolia.

Fond, který byl dříve dostupný pouze pro institucionální investory, poskytuje maloobchodní investoři – prostřednictvím své životní pojistky – příležitost investovat do prováděných infrastrukturních projektů
od kotovaných a nekótovaných společností.

Tyto projekty zahrnují, ale nejsou omezeny na dopravu, digitální infrastrukturu, obnovitelné a konvenční energie. Všechny projekty, které jsou předmětem sporů o společenské odpovědnosti, jako je uhelný průmysl a živičné písky, jsou vyloučeny z investiční působnosti fondu.

Společnost AXA France navíc spustila novou online službu s názvem „Ma Retraite 360“, která klientům umožňuje sledovat úroveň jejich příjmu při odchodu do důchodu generovaného prostřednictvím všech typů penzijních plánů.

Digitální řešení také nabízí klientům možnost integrovat další penzijní plány držené u jiných finančních institucí a také další zdroje příjmů, jako jsou příjmy z nemovitostí. V Ochraně vyvinula AXA France jednoduchý a konkurenceschopný produkt pro osobní úrazy „Ma Protection Accident“ na ochranu zákazníků před tělesnými zraněními, ke kterým dochází v každodenním soukromém životě.

Kromě toho ve spolupráci s Western Union v rámci podnikání Credit & Lifestyle Protection spustili partneři AXA „Transfer Protect“, který nabízí zákazníkům Western Union možnost předplatit si pojištění pro případ smrti a invalidity.

DISTRIBUČNÍCH KANÁLŮ

AXA France distribuuje své pojistné produkty prostřednictvím exkluzivních a nevýhradních kanálů včetně výhradních zástupců, placených prodejních sil, přímého prodeje, banky, stejně jako makléři, nezávislí finanční poradci, seřazení distributoři nebo velkoobchodní distributoři a partnerství.

O autorovi

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Přejděte na začátek