AXA Group Osiguravajući profil | istorija

Posljednje ažurirano 10. septembra 2022. u 02:51 sati

AXA SA je holding kompanija AXA Grupe, svetskog lidera u osiguranju, sa total imovina od 805 milijardi eura za godinu koja je završila 31. decembra 2020. AXA posluje prvenstveno u pet čvorišta: Francuska, Europa, Azija, AXA XL i International (uključujući Bliski istok, Latinsku Ameriku i Afriku).

AXA ima pet poslovnih aktivnosti: život i štednja, imovina i žrtve, zdravstvo, upravljanje imovinom i bankarstvo. Osim toga, različite holding kompanije unutar Grupe sprovode određene neposlovne aktivnosti.

Istorija osiguranja AXA Grupe

AXA je potekla iz nekoliko francuskih regiona društva za uzajamno osiguranje: “Les Mutuelles Unies”.

 • 1982 – Preuzimanje Groupe Drouot.
 • 1986 – Preuzimanje Groupe Presence.
 • 1988 – Transfer poslova osiguranja u Compagnie du Midi (koja je kasnije promijenila naziv u AXA Midi, a zatim AXA).
 • 1992 – Stjecanje kontrolnog udjela u The Equitable Companies Incorporated (Sjedinjene Američke Države), koja je kasnije promijenila ime u AXA Financial, Inc. (“AXA Financial”).
 • 1995 – Stjecanje većinskog udjela u National Mutual Holdings (Australija), koja je kasnije promijenila ime u AXA Asia Pacific Holdings Ltd. (“AXA APH”).
 • 1997 – Spajanje sa Compagnie UAP.
 • 2000 – Preuzimanje (i) Sanforda C. Bernsteina (Sjedinjene Američke Države) od strane AXA-ine podružnice za upravljanje imovinom Alliance Capital, koja je kasnije promijenila ime u AllianceBernstein (sada AB);

(ii) manjinski interes u AXA Financial; i

(iii) japanska kompanija za životno osiguranje,

Nippon Dantaï Društvo za životno osiguranje; i
Prodaja Donaldson, Lufkin & Jenrette (Sjedinjene Američke Države) Credit Suisse Group.

 • 2004 – Preuzimanje američke osiguravajuće grupe MONY.
 • 2005. – FINAXA (glavni dioničar AXA-e na taj datum) se spaja sa AXA-om.
 • 2006 – Preuzimanje Winterthur grupe.
 • 2008 – Preuzimanje Seguros ING (Meksiko).
 • 2010 – Dobrovoljno brisanje AXA SA sa Njujorške berze i deregistracija kod Komisije za hartije od vrednosti (SEC); i prodaju od strane AXA UK svojih tradicionalnih životnih i mirovinskih poslova Resolution Ltd.
 • 2011 – Prodaja (i) AXA-inih operacija za život i štednju u Australiji i Novom Zelandu i akvizicija AXA APH Life & Savings operacija u Aziji; i

(ii) AXA Kanada kanadskoj osiguravajućoj grupi Intact.

 • 2012 – Pokretanje ICBC-AXA Life, zajedničkog ulaganja životnog osiguranja u Kini sa ICBC; i akvizicija HSBC-jevih operacija imovine i žrtava u Hong Kongu i Singapuru.
 • 2013 – Preuzimanje HSBC-jevih operacija imovine i žrtava u Meksiku.
 • 2014 – Kupovina (i) 50% TianPinga, kineske kompanije za osiguranje imovine i nesreća; (ii) 51% osiguravajućih operacija Grupo Mercantil Colpatria u Kolumbiji; i (iii) 77% Mansard Insurance plc Nigerija.
 • 2015 – Sticanje Genworth Lifestyle Protection osiguranja; i Pokretanje (i) AXA Strategic Ventures, fonda rizičnog kapitala posvećenog novim strateškim inovacijama u osiguranju i finansijskim uslugama; i (ii) Kamet, InsurTech inkubator posvećen konceptualizaciji, lansiranju i praćenju disruptivnih InsurTech proizvoda i usluga.
 • 2016 – Prodaja AXA-inog UK (ne-platformskog) investicionog i penzionog poslovanja i njegovih direktnih poslova zaštite kompaniji Phoenix Group Holdings.
 • 2017. – Najava namjere da se manjinski udio u poslovanju AXA-e u SAD-u (očekuje se da će se sastojati od poslovanja u SAD-u Life & Savings i interesa AXA Grupe u AB-u) izlistati u skladu sa tržišnim uslovima, strateška odluka za stvaranje značajne dodatne finansijske fleksibilnosti kako bi se ubrzalo poslovanje AXA-e. transformacija, u skladu sa Ambicijom 2020; i Lansiranje AXA Global Parametrics, novog entiteta posvećenog ubrzanju razvoja parametarskih rješenja osiguranja, proširenju spektra rješenja kako bi bolje opsluživali postojeće klijente i proširili svoj opseg na mala i srednja preduzeća i pojedince.
 • 2018 – Akvizicija (i) XL grupe, kreiranje #1 globalne platforme osiguranja P&C Commercial lines i (ii) Maestro Health, američka digitalna kompanija za administraciju zdravstvenih beneficija; Inicijalna javna ponuda (“IPO”) američke podružnice, Equitable Holdings, Inc. (1), na njujorškoj berzi; i Ugovor o ekskluzivnosti sklopljen sa Cinvenom za potencijalno otuđenje AXA Life Europe (“ALE”), specijalizovane platforme koja je dizajnirala, proizvodila i distribuirala AXA-ine proizvode sa varijabilnim anuitetima širom Evrope.
 • 2019 – Ugovor o prodaji AXA Banka Belgija i sklapanje dugoročnog partnerstva za distribuciju osiguranja sa Crelan bankom; Prodaja AXA-inog preostalog udjela u Equitable Holdings, Inc. (EQH) (2); i Završetak kupovine preostalih 50% udjela u AXA Tianping.
 • 2020 – Sporazum o spajanju operacija neživotnog osiguranja u Indiji Bharti AXA General Insurance Company Limited u ICICI Lombard General Insurance Company Limited; Prodaja AXA-inih poslova za život i štednju, imovinu i nesreće i penzione poslove u Poljska, Češka Republika i Slovačka UNIQA Insurance Group AG; Sporazum s Gulf Insurance Group o prodaji AXA-inih osiguravajućih operacija u regiji Zaljeva; i Ugovor sa Generalijem o prodaji poslovanja osiguranja AXA-e Grčka.

PROIZVODI I USLUGE

AXA nudi u Francuskoj čitav niz proizvoda osiguranja, uključujući život i štednju, imovinu i slučajeve i zdravlje.

Njegova ponuda pokriva širok spektar proizvoda uključujući osiguranje automobila, domaćinstva, imovine i opšte odgovornosti, bankarstvo, vozila za štednju i druge proizvode zasnovane na ulaganjima za lične/individualne i komercijalne/grupne klijente, kao i proizvode za zdravlje, zaštitu i penziju za individualnih ili profesionalnih kupaca.

Osim toga, koristeći svoju stručnost o proizvodima i distribuciji, AXA France razvija zaposlenik Iskoristite ponudu na međunarodnom nivou za pojedince, kompanije i druge institucije.

INICIJATIVE NOVIH PROIZVODA

Kao dio ostvarenja plana Ambition 2020, AXA France je pokrenula nekoliko novih inicijativa za proizvode u 2020. s fokusom na segment Life & Savings. U štednji, kreiran je novi infrastrukturni fond koji je povezan sa jedinicama “AXA Avenir Infrastructure” kako bi klijentima ponudio dodatne opcije diversifikacije portfelja.

Ranije dostupan samo institucionalnim investitorima, fond daje maloprodaja investitori – putem njihove polise životnog osiguranja – mogućnost ulaganja u realizovane infrastrukturne projekte
od strane kompanija koje kotiraju i ne kotiraju.

Ti projekti uključuju, ali nisu ograničeni na transport, digitalnu infrastrukturu, obnovljivu i konvencionalnu energiju. Svi projekti koji su predmet kontroverzi o društvenoj odgovornosti, kao što su industrija uglja i bitumenski pijesak, isključeni su iz obima ulaganja fonda.

Štaviše, AXA France je pokrenula novu online uslugu pod nazivom “Ma Retraite 360” koja omogućava klijentima da prate nivo svojih prihoda pri odlasku u penziju ostvaren kroz sve vrste penzijskih planova.

Digitalno rješenje također nudi klijentima mogućnost integracije drugih penzionih planova koji se drže u drugim finansijskim institucijama, kao i drugih tokova prihoda kao što su prihodi od nekretnina. U sektoru Protection, AXA France je razvila jednostavan i konkurentan proizvod za slučaj ličnih nesreća “Ma Protection Accident” kako bi zaštitio kupce od tjelesnih povreda do kojih dolazi u svakodnevnom privatnom životu.

Dodatno, u partnerstvu sa Western Union-om u okviru poslovanja Credit & Lifestyle Protection, AXA Partners je pokrenuo “Transfer Protect” koji korisnicima Western Uniona nudi mogućnost da se pretplate na osiguranje u slučaju smrti i invaliditeta.

DISTRIBUCIJSKI KANALI

AXA France distribuira svoje proizvode osiguranja putem ekskluzivnih i neekskluzivnih kanala uključujući ekskluzivne agente, plaćene prodajne snage, direktnu prodaju, banaka, kao i brokeri, nezavisni finansijski savjetnici, usklađeni distributeri ili veleprodajni distributeri i partnerstva.

O autoru

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Dođite na vrh