Застрахователен профил на AXA Group | история

Последна актуализация на 10 септември 2022 г. в 02:51 ч

AXA SA е холдингова компания на AXA Group, световен лидер в застраховането, с общо актив от 805 милиарда евро за годината, приключила на 31 декември 2020 г. AXA работи основно в пет центъра: Франция, Европа, Азия, AXA XL и международни (включително Близкия изток, Латинска Америка и Африка).

AXA има пет оперативни дейности: живот и спестявания, имоти и злополуки, здравеопазване, управление на активи и банкиране. В допълнение, различни холдингови компании в рамките на Групата извършват определени неоперативни дейности.

Застрахователна история на AXA Group

AXA произхожда от няколко френски региона взаимнозастрахователни компании: “Les Mutuelles Unies”.

 • 1982 – Поглъщане на Groupe Drouot.
 • 1986 – Придобиване на Groupe Présence.
 • 1988 – Прехвърляне на застрахователния бизнес към Compagnie du Midi (която впоследствие променя името си на AXA Midi и след това на AXA).
 • 1992 – Придобиване на контролен дял в The Equitable Companies Incorporated (САЩ), която впоследствие променя името си на AXA Financial, Inc. („AXA Financial“).
 • 1995 – Придобиване на мажоритарен дял в National Mutual Holdings (Австралия), която впоследствие промени името си на AXA Asia Pacific Holdings Ltd. („AXA APH“).
 • 1997 – Сливане с Compagnie UAP.
 • 2000 – Придобиване на (i) Sanford C. Bernstein (САЩ) от дъщерното дружество за управление на активи на AXA Alliance Capital, което впоследствие промени името си на AllianceBernstein (сега AB);

(ii) малцинственото участие в AXA Financial; и

(iii) Японска животозастрахователна компания,

Животозастрахователна компания Nippon Dantaï; и
Продажба на Donaldson, Lufkin & Jenrette (САЩ) на Credit Suisse Group.

 • 2004 г. – Придобиване на американската застрахователна група MONY.
 • 2005 – FINAXA (основен акционер на AXA към тази дата) се слива с AXA.
 • 2006 – Придобиване на Winterthur Group.
 • 2008 – Придобиване на Seguros ING (Мексико).
 • 2010 – Доброволно делистване на AXA SA от Нюйоркската фондова борса и дерегистрация в Комисията по ценни книжа и борси (SEC); и продажба от AXA UK на своите традиционни бизнеси за живот и пенсии на Resolution Ltd.
 • 2011 г. – Продажба на (i) операциите на AXA за живот и спестявания в Австралия и Нова Зеландия и придобиване на операциите за живот и спестявания на AXA APH в Азия; и

(ii) AXA Канада към канадската застрахователна група Intact.

 • 2012 – Стартиране на ICBC-AXA Life, животозастрахователно съвместно предприятие в Китай с ICBC; и придобиване на операциите на HSBC Property & Casualty в Хонконг и Сингапур.
 • 2013 г. – Придобиване на дейността на HSBC Property & Casualty в Мексико.
 • 2014 г. – Придобиване на (i) 50% от TianPing, китайска компания за застраховане на имущество и злополуки; (ii) 51% от застрахователните операции на Grupo Mercantil Colpatria в Колумбия; и (iii) 77% от Mansard Insurance plc в Нигерия.
 • 2015 – Придобиване на Genworth Lifestyle Protection Insurance; и Стартиране на (i) AXA Strategic Ventures, фонд за рисков капитал, посветен на възникващи стратегически иновации в застраховането и финансовите услуги; и (ii) Kamet, инкубатор на InsurTech, посветен на концептуализиране, стартиране и придружаване на революционни продукти и услуги на InsurTech.
 • 2016 – Продажба на инвестиционния и пенсионния бизнес на AXA в Обединеното кралство (неплатформен) и неговия пряк бизнес за защита на Phoenix Group Holdings.
 • 2017 г. – Обявяване на намерението за листване на миноритарен дял от операциите на AXA в САЩ (очаква се да се състои от нейния живот и спестявания в САЩ и интереса на AXA Group в AB) в зависимост от пазарните условия, стратегическо решение за създаване на значителна допълнителна финансова гъвкавост за ускоряване на AXA трансформация, в съответствие с Амбиция 2020; и Стартиране на AXA Global Parametrics, ново образувание, посветено на ускоряването на разработването на параметрични застрахователни решения, разширяване на гамата от решения за по-добро обслужване на съществуващи клиенти и разширяване на обхвата му до МСП и физически лица.
 • 2018 – Придобиване на (i) XL Group, създаване на глобална застрахователна платформа P&C Commercial lines #1 и (ii) Maestro Health, дигитална компания за администриране на здравни ползи в САЩ; Първоначално публично предлагане („IPO“) на американското дъщерно дружество, Equitable Holdings, Inc. (1), на Нюйоркската фондова борса; и споразумение за ексклузивност, сключено със Cinven за потенциално изхвърляне на AXA Life Europe („ALE“), специализирана платформа, която проектира, произвежда и разпространява продуктите на AXA с променливи анюитети в цяла Европа.
 • 2019 – Споразумение за продажба на AXA Банка Белгия и сключване на дългосрочно партньорство за разпространение на застраховки с Crelan Bank; Продажба на оставащия дял на AXA в Equitable Holdings, Inc. (EQH) (2); и Финализиране на придобиването на останалите 50% дял в AXA Tianping.
 • 2020 г. – Споразумение за комбиниране на дейностите по общо застраховане в Индия на Bharti AXA General Insurance Company Limited в ICICI Lombard General Insurance Company Limited; Продажба на живот и спестявания, имоти и злополуки и пенсионен бизнес на AXA в Полша, Чехия и Словакия към UNIQA Insurance Group AG; Споразумение с Gulf Insurance Group за продажба на застрахователните операции на AXA в региона на Персийския залив; и Споразумение с Generali за продажба на застрахователните операции на AXA в Гърция.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

AXA предлага във Франция пълна гама от застрахователни продукти, включително живот и спестявания, собственост и злополука и здраве.

Предлагането му обхваща широка гама от продукти, включително застраховки за автомобили, домакинства, имущество и обща отговорност, банкиране, спестовни превозни средства и други базирани на инвестиции продукти както за лични/индивидуални, така и за търговски/групови клиенти, както и продукти за здраве, защита и пенсиониране за индивидуални или професионални клиенти.

Освен това, използвайки своя експертен опит в продуктите и дистрибуцията, AXA France разработва Служителите Предложение за ползи в международен план за физически лица, корпорации и други институции.

ИНИЦИАТИВИ ЗА НОВИ ПРОДУКТИ

Като част от изпълнението на плана Ambition 2020, AXA France стартира няколко нови продуктови инициативи през 2020 г. с фокус върху сегмента Живот и спестявания. В спестяванията беше създаден нов инфраструктурен фонд, свързан с дялове, „AXA Avenir Infrastructure“, за да предложи на клиентите допълнителни опции за диверсификация на портфейла.

По-рано достъпен само за институционални инвеститори, фондът дава на дребно инвеститори – чрез тяхната животозастрахователна полица – възможността да инвестират в извършени инфраструктурни проекти
от регистрирани и некотирани компании.

Тези проекти включват, но не се ограничават до транспорт, цифрова инфраструктура, възобновяема и конвенционална енергия. Всички проекти, които са обект на противоречия относно корпоративната социална отговорност, като въгледобивната промишленост и битумните пясъци, са изключени от инвестиционния обхват на фонда.

Освен това AXA France стартира нова онлайн услуга, наречена „Ma Retraite 360“, която позволява на клиентите да наблюдават нивото на доходите си при пенсиониране, генерирано чрез всички видове пенсионни планове.

Дигиталното решение също така предлага на клиентите възможността да интегрират други пенсионни планове, поддържани в други финансови институции, както и други потоци от приходи, като доходи от недвижими имоти. В защитата, AXA Франция разработи прост и конкурентен продукт за лични злополуки „Ma Protection Accident“, за да предпази клиентите от телесни наранявания, които се случват в ежедневния личен живот.

Освен това, в партньорство с Western Union в рамките на бизнеса за защита на кредити и начин на живот, AXA Partners стартира „Transfer Protect“, който предлага на клиентите на Western Union възможност да се абонират за застрахователно покритие в случай на смърт или увреждане.

КАНАЛИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ

AXA France разпространява своите застрахователни продукти чрез ексклузивни и неексклузивни канали, включително ексклузивни агенти, служители по продажбите на заплата, директни продажби, банки, както и брокери, независими финансови съветници, съгласувани дистрибутори или дистрибутори на едро и партньорства.

За автора

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *

Преминете към Top