Elasticita nabídky | Cenové typy | Vzorec

Naposledy aktualizováno 10. září 2022 v 02:35

Elasticita nabídky je velikost změny dodaného množství v reakci na změnu ceny. Zákon nabídky udává směr změny dodávaného množství v reakci na změnu ceny.

co je elasticita nabídky?

Elasticita nabídky je relativní mírou míra reakce dodávaného množství komodity na změnu její ceny. Je velikost změny dodaného množství v reakci na změnu ceny.

Elasticita nabídky

Zákon nabídky nevyjadřuje velikost změny dodávaného množství v reakci na změnu ceny. Tyto informace poskytuje nástroj elasticity nabídky. Elasticita nabídky je relativní mírou míra reakce dodávaného množství komodity na změnu její ceny.

Čím větší je odezva množství dodávaného zboží na změnu jeho ceny, tím větší je jeho elasticita nabídky.

Vzorec pro elasticitu nabídky

Přesněji řečeno, je definován jako a procentuální změna v dodaném množství produktu dělená procentuální změnou ceny. Lze poznamenat, že elasticita nabídky má kladné znaménko kvůli pozitivnímu vztahu mezi cenou a nabídkou.

Vzorec pro výpočet cenové elasticity nabídky je:

ES = Procentuální změna v dodaném množství/Procentuální změna ceny

Přečtěte si více o Pružnost poptávky

Typy elasticity nabídky

Existuje pět typů cenové elasticity nabídky v závislosti na velikosti reakce nabídky na změnu ceny. Následují typy

  • Dokonale elastické zásobování
  • Dokonale neelastické zásobování
  • Relativně elastický přívod
  • Relativně neelastické zásobování
  • Jednotné elastické napájení
Více  Zákon nabídky a poptávky Definice | Křivka

Dokonale elastický přívod: Dodávka prý je dokonale elastické, když velmi nevýznamná změna ceny vede k nekonečné změně dodávaného množství. Velmi malý nárůst ceny způsobuje, že nabídka nekonečně stoupá.

  • Es = Infinity [Dokonale elastické zásobování]

Stejně tak velmi nevýznamný pokles ceny snižuje nabídku na nulu. Křivka nabídky je v takové situaci vodorovná čára probíhající rovnoběžně s osou x. Numericky se říká, že elasticita nabídky je rovna nekonečnu.

Dokonale neelastické zásobování: Dodávka prý je dokonale neelastické, když změna ceny nevyvolá žádnou změnu v množství dodávaném zboží.

  • Es = 0 [Dokonale nepružná dodávka]

V takovém případě zůstává dodávané množství konstantní bez ohledu na změnu ceny. Dodávané množství zcela nereaguje na změnu ceny. Křivka nabídky je v takové situaci svislá čára, rovnoběžná s osou y. Numericky se říká, že elasticita nabídky je rovna nule.

Elasticita typů dodávek
Elasticita typů dodávek

Relativně elastický přívod: Nabídka je relativně elastická, když malá změna ceny způsobí větší změnu dodávaného množství.

  • Es> 1 [Relativně elastická dodávka]

V takovém případě úměrná změna ceny komodity způsobí více než úměrnou změnu dodávaného množství. Pokud se například cena změní o 40 %, změní se dodávané množství komodity o více než 40 %. Křivka nabídky je v takové situaci relativně plošší. Numericky se říká, že elasticita nabídky je větší než 1.

Relativně neelastický přívod: Je to situace, kdy větší změna ceny vede k menší změně dodávaného množství. Poptávka je považována za relativně nepružnou, když je úměrná změna ceny větší než úměrná změna nabízeného množství.

  • Es< 1 [ Relativně neelastické zásobování ]
Více  Elasticita poptávky | Cena Křížový příjem

Pokud se například cena zvýší o 30 %, dodané množství se zvýší o méně než 30 %. Křivka nabídky je v takovém případě poměrně strmější. Numericky se říká, že elasticita je menší než 1.

Jednotné elastické napájení: Dodávka prý je jednotná elasticita, když změna ceny vede k přesně stejné procentuální změně v dodávaném množství komodity.

  • Es = 1 [ Jednotné elastické napájení ]

V takové situaci je procentuální změna ceny i dodávaného množství stejná. Pokud například cena klesne o 45 %, sníží se i dodané množství o 45 %. Je to přímka přes počátek. Číselně se elasticita rovná 1.

Determinanty cenové elasticity nabídky

Časové období: Čas je nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje elasticitu. Pokud cena komodity poroste a výrobci budou mít dostatek času na přizpůsobení úrovně výstupu, bude elasticita nabídky elastičtější. Pokud je časové období krátké a nabídku nelze po zvýšení ceny rozšířit, je nabídka relativně neelastická.

Schopnost uložit výstup: Bezpečně skladovatelné zboží má relativně pružnou zásobu nad zbožím, které podléhá zkáze a nelze jej skladovat.

Mobilita faktorů: Pokud lze výrobní faktory snadno přesunout z jednoho použití na druhé, ovlivní to elasticitu. Čím vyšší je mobilita faktorů, tím větší je elasticita nabídky statku a naopak.

Nákladové vztahy: Jestliže náklady rychle rostou se zvyšujícím se výstupem, pak je každé zvýšení ziskovosti způsobené růstem ceny zboží vyváženo zvýšenými náklady, jak se zvyšuje nabídka. Pokud tomu tak je, nabídka bude relativně neelastická. Na druhou stranu, pokud náklady rostou pomalu s růstem produkce, bude nabídka pravděpodobně relativně elastická.

❤️ SDÍLET❤️

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

❤️ SDÍLET❤️
❤️ SDÍLET❤️
Přejděte na začátek