Plus500 Cyf | Llwyfan Masnachu

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 10, 2022 am 02:48 am

Mae Plus500 yn blatfform technoleg blaenllaw ar gyfer masnachu CFDs yn rhyngwladol, gan gynnig mwy na 2,500 o wahanol offerynnau ariannol byd-eang sylfaenol i’w gwsmeriaid mewn mwy na 50 o wledydd ac mewn 32 o ieithoedd.

Mae gan Plus500 restr premiwm ar Brif Farchnad Cyfnewidfa Stoc Llundain (symbol: PLUS) ac mae'n rhan o fynegai FTSE 250.

 • $872.5m - Refeniw
 • 434,296 – Cwsmeriaid Gweithredol

Mae'r Grŵp yn cadw trwyddedau gweithredu ac yn cael ei reoleiddio yn y Deyrnas Unedig, Awstralia, Cyprus, Israel, Seland Newydd, De Affrica, Singapôr a'r Seychelles.

Proffil o Plus500 Ltd

Sefydlwyd Plus500 yn 2008. Mae'r Llwyfan Masnachu galluogi cleientiaid i fasnachu ar symudiadau ym mhris cyfranddaliadau, cryptocurrencies, mynegeion, nwyddau, forex, ETFs ac opsiynau heb orfod prynu neu werthu'r offeryn sylfaenol.

Mae Plus500 Ltd yn gweithredu llwyfan masnachu ar-lein a symudol o fewn y sector Contractau Gwahaniaeth (“CFDs”) sy’n galluogi ei sylfaen cwsmeriaid rhyngwladol o gwsmeriaid unigol i fasnachu CFDs ar dros 2,500 o offerynnau ariannol sylfaenol yn rhyngwladol.

Mae'r Grŵp yn gweithredu drwy is-gwmnïau gweithredu a reoleiddir gan y

 • Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn y DU,
 • Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC) yn Awstralia,
 • Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Cyprus (CySEC) yng Nghyprus,
 • Awdurdod Gwarantau Israel (ISA) yn Israel,
 • Awdurdod Marchnadoedd Ariannol (FMA) yn Seland Newydd,
 • Awdurdod Ymddygiad y Sector Ariannol (FSCA) yn Ne Affrica,
 • Awdurdod Ariannol Singapôr (MAS) yn Singapôr a
 • Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) yn y Seychelles

Mae'r Grŵp yn cynnig CFDs sy'n cyfeirio at gyfranddaliadau, mynegeion, nwyddau, opsiynau, ETFs,
arian cyfred digidol a chyfnewid tramor. Mae arlwy'r Grŵp ar gael yn rhyngwladol gyda phresenoldeb sylweddol yn y farchnad yn y DU, Awstralia, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a'r Dwyrain Canol ac mae ganddo gwsmeriaid wedi'u lleoli mewn mwy na
Gwledydd 50.

Darllenwch fwy  Trosoledd ac Ymylon FXTM ForexTime yn ôl Gwerth Tybiannol

Llwyfan masnachu blaenllaw gorau'r byd

Mae gan y Cwmni hefyd is-gwmni ym Mwlgaria sy'n darparu gwasanaethau gweithredol i'r Grŵp. Mae'r Grŵp yn ymwneud ag un segment gweithredu - masnachu CFD. Cyfeiriad prif swyddfeydd y Cwmni yw Adeilad 25, MATAM, Haifa 31905, Israel.

Mae Plus500 yn un o'r apiau masnachu CFD sydd â'r sgôr uchaf ar App Store Apple a Google Play gan ei fod yn ddealladwy ond eto'n bwerus yn ei lawer o nodweddion uwch. Mae Plus500 yn arweinydd diwydiant o fewn y sector CFD mewn arloesi symudol a boddhad cwsmeriaid.

Ynghyd â 500 IPO

Ar 24 Gorffennaf 2013, derbyniwyd cyfranddaliadau’r Cwmni i’w masnachu ar farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain yng nghynnig cyhoeddus cychwynnol y Cwmni (“IPO”). Ar 26 Mehefin 2018, derbyniwyd cyfranddaliadau’r Cwmni i segment rhestru premiwm Rhestr Swyddogol yr FCA ac i fasnachu ar Brif Farchnad Cyfnewidfa Stoc Llundain ar gyfer gwarantau rhestredig.

Offerynnau Ariannol a Gynigir gan Plus500

Rhestr o Offerynnau Ariannol a Gynigir gan Plus500

 • (a) Gwarantau Trosglwyddadwy.
 • (b) Offerynnau marchnad arian.
 • (c) Unedau mewn ymgymeriadau buddsoddi cyfunol.
 • (d) Opsiynau, dyfodol, cyfnewidiadau, blaen gytundebau cyfradd ac unrhyw gontractau deilliadol eraill sy'n ymwneud â gwarantau, arian cyfred, cyfraddau llog neu enillion, neu offerynnau deilliadau eraill, mynegeion ariannol neu fesurau ariannol y gellir eu setlo'n ffisegol neu mewn arian parod.
 • (e) Opsiynau, dyfodol, cyfnewidiadau, blaen-gytundebau cyfradd ac unrhyw gontractau deilliadol eraill
 • (f) Offerynnau deilliadol ar gyfer trosglwyddo risg credyd.
 • (g) Contractau ariannol ar gyfer gwahaniaethau.

Am y Awdur

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig