Одрекување од заработувачка

Одрекување за приходите:

Оваа веб-локација и ставките што ги дистрибуира содржат деловни стратегии, маркетинг методи и други деловни совети кои, без оглед на моите резултати и искуство, можеби нема да ги дадат истите резултати (или какви било резултати) за вас. Firmsworld.com не дава апсолутно никаква гаранција, изразена или имплицитна, дека следејќи ги советите или содржините достапни од оваа веб-страница ќе заработите пари или ќе ги подобрите тековните профити, бидејќи постојат неколку фактори и променливи кои влегуваат во игра во однос на секој даден бизнис.

Првенствено, резултатите ќе зависат од природата на производот или бизнис моделот, условите на пазарот, искуството на поединецот и ситуациите и елементите кои се надвор од ваша контрола.

Како и со секој деловен потфат, вие го преземате целиот ризик поврзан со инвестициите и парите врз основа на ваша сопствена дискреција и на ваш сопствен потенцијален трошок.

Одрекување од одговорност:

Со читање на оваа веб-локација или документите што ги нуди, ги преземате сите ризици поврзани со користењето на дадените совети, со целосно разбирање дека единствено вие сте одговорни за се што може да настане како резултат на спроведување на овие информации на кој било начин, и без оглед на вашето толкување на советот.

Понатаму се согласувате дека нашата компанија не може да биде одговорна на кој било начин за успехот или неуспехот на вашиот бизнис како резултат на информациите обезбедени од нашата компанија. Ваша одговорност е да спроведете сопствена длабинска анализа во однос на безбедното и успешно работење на вашиот бизнис, доколку имате намера да примените некоја од нашите информации на кој било начин во вашите деловни операции.

Накратко, разбирате дека ние не даваме апсолутно никакви гаранции во однос на приходот како резултат на примената на овие информации, како и фактот дека вие сте единствено одговорни за резултатите од какви било активности преземени од ваша страна како резултат на која било дадена информација.

Покрај тоа, за сите намери и цели, се согласувате дека нашата содржина треба да се смета „само за забавни цели“. Секогаш барајте совет од професионалец кога донесувате финансиски, даночни или деловни одлуки.

Дојдете до врв