כתב ויתור רווח

כתב ויתור על הכנסה:

אתר זה והפריטים שהוא מפיץ מכילים אסטרטגיות עסקיות, שיטות שיווק ועצות עסקיות אחרות, שללא קשר לתוצאות ולניסיון שלי, עלולים שלא להניב עבורך אותן תוצאות (או תוצאות כלשהן). Firmsworld.com אינה מבטיחה שום ערובה, מפורשת או משתמעת, כי על ידי ביצוע העצות או התוכן הזמינים מאתר אינטרנט זה תרוויח כסף או תשפר את הרווחים הנוכחיים, שכן ישנם מספר גורמים ומשתנים שבאים לידי ביטוי בכל עסק נתון.

בעיקר, התוצאות יהיו תלויות באופי המוצר או המודל העסקי, תנאי השוק, ניסיונו של הפרט, ומצבים ואלמנטים שאינם בשליטתך.

כמו בכל מאמץ עסקי, אתה לוקח על עצמו את כל הסיכונים הקשורים להשקעה וכסף על סמך שיקול דעתך ועל חשבונך הפוטנציאלי.

כתב ויתור אחריות:

על ידי קריאת אתר זה או המסמכים שהוא מציע, אתה לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש בעצות שניתנו, מתוך הבנה מלאה כי אתה, הבלעדי, אחראי לכל דבר שעלול להתרחש כתוצאה מהפעלת מידע זה בכל דרך שהיא, וללא קשר לפרשנות שלך לעצה.

בנוסף, אתה מסכים שהחברה שלנו לא יכולה להיות אחראית בשום צורה להצלחת או כישלון העסק שלך כתוצאה מהמידע שסופק על ידי החברה שלנו. באחריותך לבצע בדיקת נאותות משלך לגבי תפעול בטוח ומוצלח של העסק שלך אם אתה מתכוון ליישם מידע כלשהו שלנו בכל דרך על הפעילות העסקית שלך.

לסיכום, אתה מבין כי איננו מבטיחים לחלוטין לגבי הכנסה כתוצאה מיישום מידע זה, כמו גם העובדה שאתה האחראי הבלעדי לתוצאות של כל פעולה שננקטת מצידך כתוצאה מכל מידע נתון.

בנוסף, לכל דבר ועניין, אתה מסכים שהתוכן שלנו ייחשב "למטרות בידור בלבד". חפש תמיד ייעוץ של איש מקצוע בעת קבלת החלטות פיננסיות, מס או עסקיות.