Alheimshorfur stáliðnaðar 2020 | Framleiðslumarkaðsstærð

Síðast uppfært 7. september 2022 kl. 12:56

Hér getur þú séð um Global Steel Industry. Kína hélt áfram að vera stærsti stálframleiðandi heims með hækkun á framleiðslu um 8.3% til að ná 996 MnT. Kína stuðlaði að 53% af alþjóðlegri hrástálframleiðslu árið 2019.

topp 10 stálframleiðslulönd í heiminum
topp 10 stálframleiðslulönd í heiminum

Alþjóðlegur stáliðnaður

Alheimsframleiðsla á hrástáli árið 2019 jókst um 3.4% á árinu 2018 og náði 1,869.69 MnT. Þessi aukning var fyrst og fremst vegna vaxtar í stálnotkun í innviða-, framleiðslu- og tækjageirum.

Bílaframleiðslan dróst saman í flestum löndum á seinni hluta ársins 2019 sem hafði áhrif á eftirspurn eftir stáli undir lok ársins.

Þrátt fyrir að eftirspurn eftir stáli hélst tiltölulega sterk, stóð landið frammi fyrir verulegri hættu á hættu vegna víðtækari alþjóðlegrar óvissu og þrengri umhverfis
reglugerð.

Í Bandaríkjunum fór hrástálframleiðsla upp í 88 MnT og jókst um 1.5% frá árinu 2018, vegna minni alþjóðlegrar bílaframleiðslu og ríkjandi viðskiptaspennu.

Í Japan dróst stálnotkun saman að mestu leyti vegna samdráttar í framleiðslu á árinu 2019. Landið framleiddi 99 MnT af hrástáli á síðasta ári, sem er 4.8% samdráttur miðað við árið 2018.

20201109 160651 skjámynd

Í Evrópu dróst hrástálsframleiðsla saman í 159 MnT árið 2019 og minnkaði
um 4.9% miðað við árið 2018. Lækkunin var vegna áskorana sem glíma við offramboð og spennu í viðskiptum.

Árið 2019 varð Indland annað stærsta hrástálframleiðandi land í heimi, með hrástálframleiðslu upp á 111 MnT, sem er 1.8% aukning frá fyrra ári. Hins vegar var vöxturinn mun minni miðað við árið áður.

Vöxtur í byggingargeiranum dróst saman vegna minnkandi fjárfestinga í eignamyndun. Mikill samdráttur í einkaneyslu leiddi til minni vaxtar í bíla- og varanlegum neysluvörum.

Þrengsli lausafjárskilyrði vegna vanskila í NBFC-geiranum höfðu áhrif á framboð lána í járn- og stáliðnaði.

Bílageirinn varð einnig fyrir áhrifum af þáttum eins og reglubreytingum, hækkun eignarhaldskostnaðar og sameiginlegu hagkerfi á meðan fjárfestingarvörugeirinn hélt áfram að vera veikur vegna minnkandi framleiðslu og stöðnunar í fjárfestingum í framleiðslugeiranum.

Horfur fyrir stáliðnað

COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft alvarleg áhrif á hagkerfi og atvinnugreinar á heimsvísu og stáliðnaðurinn er engin undantekning. Hér er Global Steel Industry Outlook

Lestu meira  10 bestu stálfyrirtækin í heiminum 2022

Þess vegna innihalda horfur fyrir stáliðnaðinn sviðsmyndir varðandi útbreiðsluhraða heimsfaraldursins, hugsanlega endurkomu, skammtímaáhrif ráðstafana sem gripið er til til að hemja faraldurinn og skilvirkni hvatsins sem ríkisstjórnir ýmissa þjóða hafa tilkynnt.

Horfur á alþjóðlegum stáliðnaði: Eftir hægari vöxt en búist var við árið 2019 er áætlað að eftirspurn eftir stáli muni dragast verulega saman á fjárhagsárinu 2020-21. Samkvæmt World Steel Association („WSA“) er mögulegt að áhrifin á eftirspurn eftir stáli í tengslum við væntanlegan samdrátt í VLF gæti reynst minna alvarlegt en sást í fyrri alþjóðlegu fjármálakreppunni.

20201109 1616062 skjámynd

Í samanburði við aðrar atvinnugreinar er búist við að framleiðslugeirinn nái sér hraðar þó truflanir á aðfangakeðjunni haldi áfram. Búist er við að flest stálframleiðslusvæðin verði vitni að samdrætti í framleiðslu á hrástáli vegna framleiðsluskerðingar innan um áframhaldandi lokun.

Alþjóðlegar horfur í stáliðnaði Hins vegar er búist við að miðað við önnur lönd muni Kína fara hraðar í átt að eðlilegri efnahagsstarfsemi þar sem það var fyrsta landið til að komast út úr COVID-19 kreppunni.

Ríkisstjórnir mismunandi þjóða hafa boðað umtalsverða áreitispakka
sem gert er ráð fyrir að muni ívilna stálnotkun með fjárfestingu í innviðum og öðrum ívilnunum fyrir stáliðnaðinn.

Alþjóðlegar horfur á stáliðnaði Á Indlandi er líklegt að þögguð eftirspurn og offramboð muni leiða til lækkandi stálverðs og afkastagetu á næstunni. Þar sem Indland er að miklu leyti háð farandvinnuafli verður það áskorun að endurræsa byggingar- og innviðaverkefni.

Líklegt er að eftirspurn frá innviða-, byggingar- og fasteignageiranum dragist niður á fyrri hluta fjárhagsársins 2020-21 vegna lokunar á fyrsta ársfjórðungi og síðan monsúnanna á öðrum ársfjórðungi.

Horfur á alþjóðlegum stáliðnaði. Ennfremur er líklegt að eftirspurn frá bíla-, hvítvöru- og fjárfestingarvörugeiranum muni minnka verulega þar sem neytendur fresta vali á útgjöldum á næstunni. Árangursrík örvun stjórnvalda og endurheimt trausts neytenda mun líklega vera lykildrifurinn fyrir hægfara bata á seinni hluta fjárhagsársins 2020-21.

Alheimsstáliðnaðurinn stóð frammi fyrir krefjandi CY 2019, þar sem eftirspurnarvöxtur á nokkrum mörkuðum var að mestu leyti á móti lækkunum í heiminum. Óvissa í efnahagsmálum
umhverfið, ásamt áframhaldandi spennu í viðskiptum, samdráttur í alþjóðlegum framleiðslu, einkum bílageiranum, og vaxandi landfræðileg vandamál, þyngdu fjárfestingar og viðskipti.

Lestu meira  Topp 10 kínversk stálfyrirtæki 2022

Alþjóðlegar horfur í stáliðnaði Að sama skapi var framleiðsluvöxtur aðeins sýnilegur í Asíu og Miðausturlöndum og að einhverju leyti í Bandaríkjunum, á meðan samdráttur var í heiminum í heiminum.

20201109 1617422 skjámynd

HRÁÁLSFRAMLEIÐSLA

Alheimsframleiðsla á hrástáli í CY 2019 jókst um 3.4% á milli ára í 1,869.9 MnT.

Alheims stáliðnaðurinn stóð frammi fyrir verðþrýstingsþrýstingi í flestum hluta CY 2019, í kjölfar verndandi markaðsumhverfis í lykilhagkerfum, þar á meðal álagningu kafla 232 í Bandaríkjunum.

Þetta versnaði enn frekar vegna samdráttar í eftirspurn í landinu, sem ýtti undir
ójafnvægi á markaði. Í samræmi við íhaldssamt viðskiptaviðhorf tók neytendaiðnaður á stáli að sér virka birgðir af lager.

Þetta leiddi til skertrar afkastagetu og leiddi til nettó umframgetu á heimsvísu. Þetta bættist enn frekar við með því að bæta við nýrri getu og leiddi til lækkunar á stálverði.

UPPFÆRSLA Á LYKLUMARKAÐUM

Kína: Leiðandi í stáliðnaði

Kínversk eftirspurn og framleiðslustig eru meira en helmingur alþjóðlegs stáliðnaðar, sem gerir stálviðskipti heimsins að miklu leyti háð eftirspurn-framboði hagkerfis landsins.

Í CY 2019 framleiddi Kína 996.3 MnT af hrástáli, 8.3% aukning á milli ára; Eftirspurn eftir fullunnum stálvörum var metin á 907.5 MnT, sem er 8.6% aukning á milli ára.

Stáleftirspurn eftir fasteignum var áfram mikil, vegna mikils vaxtar á Tier-II, Tier-III og Tier-IV mörkuðum, leidd af slaka eftirliti. Hins vegar var vöxturinn að hluta til veginn upp af þögguðum árangri bílageirans.

EU28: Þögguð viðskipti en horfur jákvæðar

Evrusvæðið var fyrir barðinu á CY 2019 af viðskiptaóvissu vegna mikillar samdráttar í þýskri framleiðslu sem leiddi af minni útflutningi. Eftirspurn eftir fullunnum stálvörum lækkaði um 5.6% á milli ára, vegna veikleika í bílageiranum, sem var að hluta til vegið upp af seigur byggingargeiranum.

Framleiðsla á hrástáli dróst saman um 4.9% á milli ára í 159.4 MnT úr 167.7 MnT.


Stáliðnaður í Bandaríkjunum: Flattískur vöxtur

Eftirspurn eftir fullunnum stálvörum í Bandaríkjunum jókst um 1.0% á milli ára í 100.8 MnT úr 99.8 MnT.

Japan: Dræm eftirspurn innan um merki um hægfara bata Þrátt fyrir nýja söluskattsfyrirkomulagið er gert ráð fyrir að japanska hagkerfið nái sér smám saman, studd af slaka peningastefnu og opinberum fjárfestingum, sem er líklegt til að styðja við vöxt stálneyslu til skamms tíma.

Lestu meira  10 bestu stálfyrirtækin í heiminum 2022

Ennfremur, þar sem Japan er útflutningsdrifið hagkerfi, mun hagnast á lausn viðskiptadeilna. Hins vegar er gert ráð fyrir að heildareftirspurn eftir stáli dragist lítillega saman,
vegna veiks alþjóðlegs þjóðhagsumhverfis.

Eftirspurn eftir fullunnum stálvörum í Japan lækkaði um 1.4% á milli ára í 64.5 MnT á CY 2019 úr 65.4 MnT.

HORFUR fyrir alþjóðlegan stáliðnað

World Steel Association (worldsteel) spáir því að eftirspurn eftir stáli minnki um 6.4% á milli ára í 1,654 MnT í CY 2020, vegna COVID-19 áhrifanna.

Hins vegar hefur það fullyrt að alþjóðleg stáleftirspurn gæti farið aftur í 1,717 MnT í CY 2021 og orðið vitni að 3.8% hækkun á milli ára. Kínversk eftirspurn mun líklega batna hraðar en annars staðar í heiminum.

Spáin gerir ráð fyrir að dregið verði úr lokunaraðgerðum í júní og júlí, með áframhaldandi félagslegri fjarlægð og helstu stálframleiðslulönd verða ekki vitni að sekúndu
bylgja heimsfaraldursins.

Búist er við að eftirspurn eftir stáli minnki verulega í flestum löndum, sérstaklega á öðrum ársfjórðungi CY 2020, með líklega hægfara bata frá þriðja ársfjórðungi. Hins vegar er áhætta fyrir spána enn á hliðarlínunni þar sem hagkerfi hætta með gráðu í lokun, án sérstakrar lækninga eða bóluefnis við COVID-19.

Búist er við að eftirspurn eftir kínverskri stáli vaxi um 1% á milli ára í CY 2020, með bættum horfum fyrir CY 2021, í ljósi þess að það var fyrsta landið til að aflétta lokuninni (febrúar
2020). Í apríl hafði byggingargeirinn náð 100% afkastagetu.

Þróuð hagkerfi

Búist er við að eftirspurn eftir stáli í þróuðum hagkerfum dragist saman um 17.1% á milli ára í CY 2020, vegna COVID-19 áhrifanna þar sem fyrirtæki eiga í erfiðleikum með að halda sér á floti og hátt
atvinnuleysisstigum.

Þannig er búist við að bati í CY 2021 verði þögguð við 7.8% á milli ára. Líklegt er að endurheimtur eftirspurnar eftir stáli á mörkuðum ESB verði seinkaður fram yfir CY 2020. Líklegt er að bandaríski markaðurinn verði vitni að smávægilegum bata í CY 2021.

Á meðan, japanska og Kóreska Eftirspurn eftir stáli mun verða vitni að tveggja stafa samdrætti í CY 2020, þar sem Japan verður fyrir áhrifum af minni útflutningi og stöðvuðum fjárfestingum í bíla- og vélageirum, og Kóreu verður fyrir áhrifum af minni útflutningi og veikum innlendum iðnaði.

Þróunarhagkerfi (að undanskildum Kína)

Gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir stáli í þróunarlöndum að Kína undanskildum dragist saman um 11.6% í CY 2020, fylgt eftir með 9.2% bata í CY 2021.

Um höfundinn

Leyfi a Athugasemd

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *

Flettu að Top