A kereslet rugalmassága | Ár Keresztjövedelem

Utolsó frissítés: 10. szeptember 2022., 02:35

A kereslet rugalmasságának fogalma arra utal, hogy egy áru kereslete milyen mértékben reagál a meghatározó tényezők változására. A kereslet rugalmassága

Mi az a rugalmasság

A rugalmasság egy függő változó relatív változásának és egy független változó relatív változásának arányára vonatkozik, azaz a rugalmasság a függő változó relatív változása osztva a független változó relatív változásával.

A kereslet rugalmassága

A kereslet rugalmassága a különböző áruk esetében eltérő. Ugyanazon áru esetében a kereslet rugalmassága személyenként eltérő. A kereslet rugalmasságának elemzése nem korlátozódik csak az árrugalmasságra, a kereslet jövedelmi rugalmasságát és a kereslet keresztrugalmasságát is fontos megérteni. A kereslet rugalmassága

A kereslet rugalmasságának típusai

A kereslet rugalmassága alapvetően három típusra osztható:

 • Kereslet árrugalmassága
 • Kereslet keresztárrugalmassága
 • A kereslet jövedelmi rugalmassága

Kereslet árrugalmassága

A kereslet árrugalmassága arra utal, hogy a kereslet mennyire reagál az áru árváltozására. Megjegyezhető, hogy a kereslet árrugalmassága negatív előjelű az ár és a kereslet közötti negatív kapcsolat miatt. Itt van a kereslet árrugalmasságának képlete.

Az árrugalmasság kiszámításának képlete a következő:

Szerk. = Változás a keresett mennyiségben / változás az árban

A keresleti képlet árrugalmassága.

A kereslet árrugalmasságának öt típusa létezik, attól függően, hogy a kereslet milyen mértékben reagál az árváltozásra:

 • Tökéletesen rugalmas kereslet
 • Tökéletesen rugalmatlan kereslet
 • Viszonylag rugalmas kereslet
 • Viszonylag rugalmatlan kereslet
 • Egységes rugalmas kereslet

Tökéletesen rugalmas kereslet: A keresletről azt mondják, hogy tökéletesen rugalmas, ha az ár nagyon jelentéktelen változása a keresett mennyiség végtelen változásához vezet. Egy nagyon kis áresés a kereslet végtelen növekedését idézi elő.

 • (Szerk. = Végtelen)
KATT ide  Az ellátás rugalmassága | Ártípusok | Képlet

Ugyanígy egy nagyon jelentéktelen áremelkedés nullára csökkenti a keresletet. Ez az eset elméleti, ami a való életben nem fordulhat elő. A keresleti görbe ilyen helyzetben párhuzamos az X tengellyel. Számszerűen a kereslet rugalmassága egyenlő a végtelennel.

Tökéletesen rugalmatlan kereslet: A keresletről azt mondják, hogy tökéletesen rugalmatlan, ha az árváltozás nem okoz változást az áru keresletében. Ebben az esetben a keresett mennyiség az ár változásától függetlenül állandó marad.

 • (Szerk. = 0)

A kért összeg teljesen nem reagál az árváltozásra. A keresleti görbe ilyen helyzetben párhuzamos az Y tengellyel. Számszerűen a kereslet rugalmassága nullával egyenlő.

Viszonylag rugalmas kereslet: A kereslet viszonylag rugalmasabb, ha kisebb árváltozás nagyobb változást okoz a keresett mennyiségben. Ebben az esetben egy áru arányos árváltozása nagyobb, mint arányos változást okoz a keresett mennyiségben.

 • (Ed> 1)

Például: Ha az ár 10%-kal változik, az áru keresett mennyisége több mint 10%-kal változik. A keresleti görbe ilyen helyzetben viszonylag laposabb. Számszerűen a kereslet rugalmasságát 1-nél nagyobbnak mondják.

Viszonylag rugalmatlan kereslet: Ez egy olyan helyzet, amikor a nagyobb árváltozás a kereslet mennyiségének kisebb változását eredményezi. A keresletet viszonylag rugalmatlannak mondják, ha egy áru árának arányos változása az arányosnál kisebb változást okoz a keresett mennyiségben.

 • (Ed<1)

Például: Ha az ár 20%-kal változik, a keresett mennyiség kevesebb, mint 20%-kal változik. A keresleti görbe ilyen esetben viszonylag meredekebb. Számszerűen a kereslet rugalmasságát 1-nél kisebbnek mondják.

KATT ide  Az ellátás rugalmassága | Ártípusok | Képlet

Egységes rugalmassági kereslet: A keresletet egységes rugalmasnak mondjuk, ha az árváltozás pontosan ugyanolyan százalékos változást eredményez egy áru keresett mennyiségében. Ilyen helyzetben az ár és a keresett mennyiség százalékos változása azonos.

 • (Szerk. = 1)

Például: Ha az ár 25%-kal csökken, a keresett mennyiség is 25%-kal nő. Téglalap alakú hiperbola alakját veszi fel. Számszerűen a kereslet rugalmasságát 1-gyel egyenlőnek mondják.

Keresleti típusok rugalmassága Ár keresztjövedelem
Keresleti típusok rugalmassága Ár keresztjövedelem

Kereslet keresztárrugalmassága

Az x áru keresletének változását az y áru árának változására válaszul „kereslet keresztárrugalmasságának” nevezzük. Íme a kereslet keresztárrugalmasságának képlete. Mértéke az

Szerk. = X termék keresett mennyiségének változása / Y áru árának változása

Keresleti képlet keresztárrugalmassága

 • A keresztárrugalmasság végtelen vagy nulla lehet.
 • A keresztárrugalmasság tökéletes helyettesítők esetén pozitív végtelen.
 • Pozitív a keresztárrugalmasság, ha az Y áru árának változása az X termék keresett mennyiségében azonos irányú változást okoz. Mindig ez a helyzet a helyettesítő árukkal.
 • A keresztárrugalmasság negatív, ha az Y áru árának változása az X áru keresletének ellentétes irányú változását okozza. Mindig ez a helyzet azokkal az árukkal, amelyek egymást kiegészítik.
 • A keresztárrugalmasság nulla, ha az Y áru árának változása nem befolyásolja az X áru keresletét. Vagyis olyan áruk esetében, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, a kereslet keresztrugalmassága nulla.
KATT ide  A kereslet-kínálat törvénye Definíció | Ív

Keresleti vég keresztárrugalmassága.

A kereslet jövedelmi rugalmassága

A kereslet jövedelmi rugalmassága Stonier és Hague szerint: „A kereslet jövedelmi rugalmassága azt mutatja meg, hogy a fogyasztó milyen módon változik a bevételében bekövetkezett változás következtében az áruk vásárlása.”

A kereslet jövedelmi rugalmassága azt mutatja meg, hogy a fogyasztó mennyire reagál egy adott árucikk megvásárlására a jövedelmének változására. A kereslet jövedelemrugalmassága a keresett mennyiség százalékos változásának és a jövedelem százalékos változásának arányát jelenti. itt van a kereslet jövedelmi rugalmasságának képlete

A kereslet jövedelmi rugalmassága.

Ey = az X áru keresett mennyiségének százalékos változása / a fogyasztók reáljövedelmének százalékos változása


A kereslet jövedelmi rugalmassága figyelemre méltó, hogy a kereslet jövedelmi rugalmasságának jele a kérdéses áru természetéhez kapcsolódik.

Normál áruk: A normál áruk keresletének pozitív jövedelmi rugalmassága van, így a fogyasztók jövedelmének növekedésével a kereslet is nő.

A normál szükségleti cikkek keresleti jövedelmi rugalmassága 0 és 1 között van. Például, ha a jövedelem 10%-kal nő, a friss gyümölcs iránti kereslet pedig 4%-kal, akkor a jövedelemrugalmasság +0.4. A kereslet kevésbé nő, mint a jövedelem arányában.

A luxuscikkek keresletének jövedelmi rugalmassága nagyobb, mint 1, Ed>1.i A kereslet nagyobb mértékben nő, mint a jövedelem százalékos változása. Például a bevételek 8%-os növekedése az éttermi étkezések iránti kereslet 16%-os növekedését eredményezheti. A kereslet jövedelemrugalmassága ebben a példában +2. A kereslet nagy
érzékeny a jövedelemváltozásokra.

Gyenge áruk: Az alacsonyabb rendű áruk keresletének negatív jövedelmi rugalmassága. A kereslet csökken a jövedelem növekedésével. Például a jövedelem növekedésével a jobb minőségű gabona iránti kereslet szembemegy az alacsony minőségű olcsó gabonafélékkel.

Kapcsolódó információ

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét