Beartas Príobháideachais

Cuireann ár leathanach príobháideachta tú ar an eolas maidir lenár mbeartais maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár Seirbhís agus na roghanna a bhaineann tú leis na sonraí sin.

Oibríonn Firmsworld (“sinn”, “muid”, nó “ár”) an firmsworld.com láithreán gréasáin (an “Seirbhís”). Cuireann an leathanach seo tú ar an eolas maidir lenár mbeartais maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár Seirbhís agus na roghanna a bhaineann tú leis na sonraí sin.

Úsáidimid do chuid sonraí chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn tú le faisnéis a bhailiú agus a úsáid de réir an bheartais seo. Mura sainítear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo, tá na téarmaí céanna leis na téarmaí a úsáidtear sa Bheartas Príobháideachta seo agus atá inár dTéarmaí agus Coinníollacha, atá inrochtana ó www.firmsworld.com.

Bailiúchán Faisnéise agus Úsáid

Bailímid cineálacha éagsúla faisnéise chun críocha éagsúla chun ár Seirbhís a sholáthar agus a fheabhsú duit.

D’fhéadfaimis faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a ndéantar an tSeirbhís a rochtain agus a úsáid (“Sonraí Úsáide”). D’fhéadfadh go gcuimseodh na Sonraí Úsáide seo faisnéis ar nós seoladh Prótacail Idirlín do ríomhaire (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár Seirbhíse a dtugann tú cuairt orthu, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, uathúil aitheantóirí feiste agus sonraí diagnóiseacha eile.

Sonraí Rianaithe & Fianáin

Bainimid úsáid as fianáin agus teicneolaíochtaí rianúla den chineál céanna chun an ghníomhaíocht ar ár Seirbhís a rianú agus faisnéis áirithe a choinneáil.

Is comhaid iad fianáin ina bhfuil méid beag sonraí a bhféadfadh aitheantóir uathúil gan ainm a bheith iontu. Seoltar fianáin chuig do bhrabhsálaí ó shuíomh Gréasáin agus stóráiltear iad ar do ghléas. Is iad na teicneolaíochtaí rianaithe a úsáidtear freisin rabhcháin, clibeanna, agus scripteanna chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus chun ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú.

Is féidir leat do bhrabhsálaí a threorú chun na fianáin go léir a dhiúltú nó a thaispeáint nuair a bhíonn fianán á sheoladh. Mar sin féin, mura nglacann tú le fianáin, b'fhéidir nach mbeidh tú in ann roinnt codanna den tSeirbhís a úsáid.

Tá cineálacha éagsúla fianáin ann:

 • Fanann fianáin marthanacha ar ghléas úsáideora ar feadh tréimhse ama socraithe a shonraítear san fhianán. Cuirtear i ngníomh iad gach uair a thugann an t-úsáideoir cuairt ar an suíomh Gréasáin a chruthaigh an fianán áirithe sin.
 • Is fianáin sheisiúin sealadacha. Ligeann siad d’oibreoirí láithreán gréasáin gníomhartha úsáideora a nascadh le linn seisiún brabhsálaí. Tosaíonn seisiún brabhsálaí nuair a osclaíonn úsáideoir an fhuinneog brabhsálaí agus críochnaíonn sé nuair a dhúnann siad an fhuinneog brabhsálaí. Nuair a dhúnann tú an brabhsálaí, scriostar gach fianán seisiúin.
 • Bailíonn fianáin feidhmíochta sonraí chun críocha staidrimh maidir le conas a úsáideann cuairteoirí láithreán gréasáin; ní bhíonn faisnéis phearsanta iontu amhail ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist, agus úsáidtear iad chun d’eispéireas úsáideora ar shuíomh Gréasáin a fheabhsú.
 • Fianáin fógraíochta - Úsáideann díoltóirí tríú páirtí, lena n-áirítear Google, fianáin chun fógraí a sheirbheáil bunaithe ar chuairteanna úsáideora ar do shuíomh Gréasáin nó ar shuíomhanna Gréasáin eile roimhe seo. Cuireann úsáid Google as fianáin fógraíochta ar a chumas féin agus ar a chomhpháirtithe fógraí a sheirbheáil ar d'úsáideoirí bunaithe ar a gcuairt ar do shuíomhanna agus/nó ar shuíomhanna eile ar an Idirlíon. Féadfaidh úsáideoirí tarraingt siar as fógraíocht phearsantaithe trí chuairt a thabhairt Socruithe Fógraí.

Conas is féidir liom mo chuid fianáin a rialú?

Ba cheart duit a bheith ar an eolas go gcaillfear aon sainroghanna má scriosann tú gach fianán agus mura n-oibreoidh go leor suíomhanna Gréasáin i gceart nó má chaillfidh tú feidhmiúlacht áirithe. Ní mholaimid fianáin a mhúchadh agus ár suíomh Gréasáin á úsáid againn ar na cúiseanna seo.

Glacann formhór na mbrabhsálaithe le fianáin go huathoibríoch, ach is féidir leat socruithe do bhrabhsálaí a athrú chun fianáin a scriosadh nó glacadh uathoibríoch a chosc más fearr leat. Go ginearálta, tá an rogha agat a fheiceáil cad iad na fianáin atá agat agus iad a scriosadh ina n-aonar, bac a chur ar fhianáin tríú páirtí nó ar fhianáin ó shuíomhanna ar leith, glacadh le gach fianán, le fógra a thabhairt nuair a eisítear fianán nó diúltú do gach fianán. Tabhair cuairt ar an roghchlár 'roghanna' nó 'sainroghanna' ar do bhrabhsálaí chun socruithe a athrú, agus seiceáil na naisc seo a leanas le haghaidh tuilleadh faisnéise a bhaineann go sonrach le brabhsálaí.

Is féidir rogha an diúltaithe ó do ghníomhaíocht brabhsála anaithnid laistigh de shuíomhanna Gréasáin a thaifeadadh ag fianáin feidhmíochta.

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tá naisc leagtha amach againn thíos freisin chuig Google AdSense a shocraigh fianáin ar ár láithreáin ghréasáin, agus mar sin ar do ríomhaire, le treoracha maidir le conas tarraingt as a gcuid fianáin.

Google AdSense - https://adssettings.google.com/authenticated

Úsáid Sonraí

Úsáideann Digital Inspiration na sonraí a bhailítear chun críocha éagsúla:

 • An tSeirbhís a sholáthar agus a chothabháil
 • Anailís nó faisnéis luachmhar a sholáthar ionas gur féidir linn an tSeirbhís a fheabhsú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na Seirbhíse
 • Chun saincheisteanna teicniúla a bhrath, a chosc agus a sheoladh orthu

Aistriú Sonraí

Féadfar do chuid faisnéise, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, a aistriú chuig - ríomhairí atá suite lasmuigh de do stáit, cúige, tír nó dlínse rialtais eile taobh istigh de do dhlínse stáit, cúige, nó áit a bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí difriúil ná iad siúd ó do dhlínse.

Má tá tú lonnaithe lasmuigh de SAM agus go roghnaíonn tú faisnéis a sholáthar dúinn, tabhair faoi deara le do thoil go n-aistrímid na sonraí, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, go SAM agus go bpróiseálfaimid ansin iad.

Léiríonn do thoiliú don Pholasaí Príobháideachta seo agus d'fhaisnéis den sórt sin a chur isteach ina dhiaidh sin do chomhaontú don aistriú sin.

Glacfaidh Inspioráid Dhigiteach gach beart is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear le do shonraí go slán agus de réir an Pholasaí Príobháideachta seo agus ní dhéanfar aon aistriú ar do Shonraí Pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear slándáil na do shonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Nochtadh Sonraí

Féadfaidh Inspioráid Dhigiteach do Shonraí Pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gá lena leithéid de ghníomhaíocht chun:

 • Chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Chun cearta nó maoin Inspioráide Digiteach a chosaint agus a chosaint
 • Chun mí-úsáid a d'fhéadfadh a bheith ann maidir leis an tSeirbhís a chosc nó a imscrúdú
 • Chun sábháilteacht phearsanta úsáideoirí na Seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Cosaint i gcoinne dliteanais dhlíthiúil

Slándáil Sonraí

Tá slándáil do shonraí tábhachtach dúinn, ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchurtha ar an Idirlíon, nó an modh stórála leictreonach 100% slán. Cé go ndícheall muid chun bealaí inghlactha go tráchtála a úsáid chun do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn a slándáil iomlán a ráthú.

Soláthraithe Seirbhíse

Féadfaimid cuideachtaí agus daoine aonair tríú páirtí a fhostú chun ár Seirbhís ("Soláthróirí Seirbhíse") a éascú, an tSeirbhís a sholáthar ar ár son, seirbhísí a bhaineann le Seirbhís a chomhlíonadh nó cuidiú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear ár Seirbhís.

Tá rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do shonraí pearsanta ach amháin chun na tascanna seo a chomhlíonadh ar ár son agus tá sé de dhualgas orthu gan a nochtadh nó a úsáid chun aon chríche eile.

Analytics

Féadfaimid úsáid a bhaint as Soláthraithe Seirbhíse tríú páirtí chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse.

Is seirbhís anailísíochta gréasáin é Google Analytics a thairgeann Google a rianaíonn agus a thuairiscíonn trácht láithreán gréasáin. Úsáideann Google na sonraí a bhailítear chun úsáid ár Seirbhíse a rianú agus monatóireacht a dhéanamh uirthi. Roinntear na sonraí seo le seirbhísí eile Google. Féadfaidh Google na sonraí a bhailítear a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsantú. Is féidir leat tarraingt siar as do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís a chur ar fáil do Google Analytics trí bhreiseán brabhsálaí rogha an diúltaithe Google Analytics a shuiteáil. Cuireann an breiseán cosc ​​ar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, agus dc.js) faisnéis a roinnt le Google Analytics faoi ghníomhaíocht cuairteanna.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chleachtais phríobháideachais Google, tabhair cuairt le do thoil ar an leathanach gréasáin Google Privacy & Terms anseo.

D'fhéadfadh go mbeadh naisc ar ár Seirbhís chuig suíomhanna eile nach n-oibríonn linn. Má chliceálann tú ar nasc tríú páirtí, cuirfear tú chuig an suíomh tríú páirtí sin. Tugaimid comhairle duit duit athbhreithniú a dhéanamh ar Pholasaí Príobháideachta gach láithreán a thugann tú cuairt orthu.

Níl aon smacht againn agus ní ghlacann sé le haon fhreagracht as ábhar, polasaithe príobháideachta nó cleachtais láithreáin nó seirbhísí tríú páirtí.

Príobháideacht na Leanaí

Ní thugann ár Seirbhís aghaidh ar dhuine ar bith atá faoi bhun 18 ("Leanaí").

Ní bhailímid go faisnéiseach faisnéis aitheanta pearsanta ó dhuine ar bith faoi bhun 18. Más tuismitheoir nó caomhnóir tú agus tá a fhios agat go bhfuil Sonraí Pearsanta tugtha ag do Leanaí, téigh i dteagmháil linn. Má aithnímid go bhfuil sonraí pearsanta bailithe againn ó leanaí gan fíorú toiliú tuismitheoirí, déanfaimid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint as ár freastalaithe.

Athruithe ar an mBeartas Príobháideachais seo

Féadfaimis ár bPolasaí Príobháideachta a thabhairt cothrom le dáta ó am go ham. Cuirfimid in iúl duit faoi aon athruithe tríd an Polasaí Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost agus / nó fógra suntasach ar ár Seirbhís, sula dtiocfaidh an t-athrú chun bheith éifeachtach agus an "dáta éifeachtach" a uasghrádú ag barr an Pholasaí Príobháideachta seo.

Moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachta seo go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Tá athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo éifeachtach nuair a chuirtear iad ar an leathanach seo.

Teagmháil

Má tá aon cheist agat faoin bPolasaí Príobháideachta seo, déan teagmháil linn:

 • Trí ríomhphost: Contact@firmsworld.com
Scrollaigh go dtí an Barr