شرکت تولید نیمه هادی تایوان (فهرست)

آخرین به روز رسانی در 8 سپتامبر 2022 ساعت 01:04 بعد از ظهر

در اینجا می توانید لیست شرکت های برتر تولید نیمه هادی تایوان (فهرست) را پیدا کنید که بر اساس کل فروش (درآمد) مرتب شده اند. ساخت نیمه هادی تایوان است بزرگترین شرکت تولید نیمه هادی در تایوان با درآمد 57,264 میلیون دلار.

لیست برترین شرکت های تولید نیمه هادی تایوان

بنابراین در اینجا لیستی از شرکت های برتر تولید نیمه هادی تایوان است که بر اساس کل فروش (درآمد) طبقه بندی شده اند.

S.NOشرکت نیمه هادی حراجینسبت بدهی به حقوق صاحبان سهامبازده حقوق صاحبان سهام حاشیه عملیاتی EBITDAدارای صدای تیک تیک
1تولید نیمه هادی تایوان57,264 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰37,082 میلیون دلار2330
2ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD16,976 میلیون دلار0.9٪۱۰۰٪۱۰۰3,841 میلیون دلار3711
3MEDIATEK Inc11,465 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰3,729 میلیون دلار2454
4UNITED MICRO ELECTRONICS6,293 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰2,930 میلیون دلار2303
5شرکت SUPREME ELECTRONICS4,894 میلیون دلار2.6٪۱۰۰2%151 میلیون دلار8112
6NOVATEK MICROELECTRONICS2,846 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰1,441 میلیون دلار3034
7REALTEK SEMICONDUCTOR CORP2,767 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰628 میلیون دلار2379
8POWERTECH TECHNOLOGY Inc2,711 میلیون دلار0.5٪۱۰۰٪۱۰۰984 میلیون دلار6239
9SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC2,185 میلیون دلار1.0٪۱۰۰٪۱۰۰821 میلیون دلار5483
10شرکت فناوری نانیا2,171 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰1,278 میلیون دلار2408
11WINBOND ELECTRONIC CORP2,160 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰876 میلیون دلار2344
12GLOBALWAFERS CO LTD1,970 میلیون دلار1.1٪۱۰۰٪۱۰۰791 میلیون دلار6488
13ALLTEK TECHNOLOGY CORP1,493 میلیون دلار1.4٪۱۰۰2%38 میلیون دلار3209
14MACRONIX INTERNATIONAL1,417 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰452 میلیون دلار2337
15شرکت علمی تاپکو1,287 میلیون دلار0.3٪۱۰۰6%98 میلیون دلار5434
16نیمه هادی بین المللی VANGUARD1,179 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰559 میلیون دلار5347
17CHIPMOS TECHNOLOGIES Inc988 میلیون دلار0.5٪۱۰۰٪۱۰۰354 میلیون دلار8150
18WIN SEMICONDUCTORS CORP909 میلیون دلار0.9٪۱۰۰٪۱۰۰367 میلیون دلار3105
19شرکت الکترونیک اورلایت770 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰144 میلیون دلار2393
20NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION736 میلیون دلار0.2٪۱۰۰5%120 میلیون دلار4919
21HANNSTAR DISPLAY CORP696 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰422 میلیون دلار6116
22CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC585 میلیون دلار1.0٪۱۰۰٪۱۰۰98 میلیون دلار8070
23رژه فن آوری محدود544 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰212 میلیون دلار4966
24ELITE نیمه هادی میکروالکترونیک543 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰184 میلیون دلار3006
25ELAN MICROELECTRONICS CORP537 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰220 میلیون دلار2458
26شرکت سنگ مقدس528 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰92 میلیون دلار3026
27شرکت نیمه هادی RAYDIUM513 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰115 میلیون دلار3592
28SILERGY CORP494 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰213 میلیون دلار6415
29ELECTRONICS نیمه هادی شرقی493 میلیون دلار0.2٪۱۰۰9%96 میلیون دلار2329
30FOCALTECH SYSTEMS CO LTD491 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰219 میلیون دلار3545
31GLOBAL UNICHIP CORP.483 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰88 میلیون دلار3443
32UNITED ENERGY RENEWable ENERGY CO LTD447 میلیون دلار0.8-36٪-14٪-22 میلیون دلار3576
33SIGURD MICROELECTRONICS CORP442 میلیون دلار0.9٪۱۰۰٪۱۰۰254 میلیون دلار6257
34FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP425 میلیون دلار0.07%٪۱۰۰142 میلیون دلار3532
35شرکت نیمه هادی تایوان370 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰95 میلیون دلار5425
36فناوری های پیشرفته FORMOSA345 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰117 میلیون دلار8131
37CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD344 میلیون دلار0.7٪۱۰۰٪۱۰۰84 میلیون دلار6548
38شرکت علمی تایفلکس312 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰54 میلیون دلار8039
39SDI CORP301 میلیون دلار0.5٪۱۰۰٪۱۰۰66 میلیون دلار2351
40تصویربرداری PIXART290 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰92 میلیون دلار3227
41WAFER WORKS CORPORATION264 میلیون دلار0.68%٪۱۰۰102 میلیون دلار6182
42GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY Inc264 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰92 میلیون دلار8081
43XINTEC INC259 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰117 میلیون دلار3374
44ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD252 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰109 میلیون دلار3661
45ASMEDIA TECHNOLOGY Inc248 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰89 میلیون دلار5269
46از طریق فناوری231 میلیون دلار0.3٪۱۰۰-24٪-48 میلیون دلار2388
47LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC228 میلیون دلار0.98%3%8 میلیون دلار8066
48HERAN CO LTD215 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰35 میلیون دلار5283
49WALTON ADVANCED ENGINEERING Inc212 میلیون دلار0.71%-1٪59 میلیون دلار8110
50OPTOTECH CORP199 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰56 میلیون دلار2340
51HOLTEK SEMICONDUCTOR INC199 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰67 میلیون دلار6202
52فن آوری فارادی196 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰45 میلیون دلار3035
53فناوری اپتوالکترونیک پیشرفته195 میلیون دلار0.12%1%10 میلیون دلار3437
54CASWELL Inc195 میلیون دلار0.18%7%15 میلیون دلار6416
55ANPEC ELECTRONICS CORP192 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰47 میلیون دلار6138
56شرکت فناوری سونیکس191 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰70 میلیون دلار5471
57RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION190 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰40 میلیون دلار4968
58SENSORTEK TECHNOLOGY CORP188 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰73 میلیون دلار6732
59SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD173 میلیون دلار0.9٪۱۰۰٪۱۰۰36 میلیون دلار6451
60ITE TECH INC.171 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰72 میلیون دلار3014
61TSEC CORPORATION165 میلیون دلار0.8-6٪-5٪9 میلیون دلار6443
62CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD150 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰51 میلیون دلار6510
63UPI149 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰35 میلیون دلار6719
64C SUN MANUFACTURING CO145 میلیون دلار0.6٪۱۰۰٪۱۰۰29 میلیون دلار2467
65EPISIL PRECISION INCORPORATION144 میلیون دلار0.27%7%29 میلیون دلار3016
66SUBTRON138 میلیون دلار0.6٪۱۰۰٪۱۰۰30 میلیون دلار8179
67CONTREL TECHNOLOGY CO LTD135 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰29 میلیون دلار8064
68GEM SERVICES Inc133 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰52 میلیون دلار6525
69SCIENTEC CORPORATION127 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰24 میلیون دلار3583
70AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION126 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰74 میلیون دلار6531
71شرکت نیمه هادی بی سیم پیشرفته126 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰45 میلیون دلار8086
72شرکت YOUNGTEK ELECTRONICS125 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰61 میلیون دلار6261
73CREATIVE Sensor Inc121 میلیون دلار0.56%6%12 میلیون دلار8249
74SILICON OPTRONICS INC118 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰36 میلیون دلار3530
75ADVANCED POWER الکترونیک111 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰24 میلیون دلار8261
76ASPEED TECHNOLOGY Inc109 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰60 میلیون دلار5274
77SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD102 میلیون دلار3.5٪۱۰۰٪۱۰۰29 میلیون دلار6186
78WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED101 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰15 میلیون دلار3402
79شرکت فناوری ولنتند97 میلیون دلار0.6٪۱۰۰7%11 میلیون دلار3021
80شرکت فناوری یه چیانگ95 میلیون دلار0.27%٪۱۰۰21 میلیون دلار6124
81JMC ELECTRONICS CO LTD94 میلیون دلار0.6٪۱۰۰٪۱۰۰25 میلیون دلار6552
82WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC93 میلیون دلار0.2٪۱۰۰9%15 میلیون دلار2436
83HENGS92 میلیون دلار0.8٪۱۰۰٪۱۰۰17 میلیون دلار4582
84شرکت هارواتک89 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰20 میلیون دلار6168
85شرکت نیمه هادی نیکو88 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰15 میلیون دلار3317
86PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP87 میلیون دلار1.17%6%25 میلیون دلار8028
87LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP82 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰42 میلیون دلار3081
88ANJI TECHNOLOGY CO LTD74 میلیون دلار1.25%٪۱۰۰10 میلیون دلار6477
89UNITED COMMEND CO INTERNATIONAL CO74 میلیون دلار2.4٪۱۰۰6%8 میلیون دلار5321
90شرکت علی74 میلیون دلار0.0-5٪-9٪-3 میلیون دلار3041
91شرکت صنعتی موسا73 میلیون دلار0.78%٪۱۰۰30 میلیون دلار4564
92VIA LABS INC70 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰33 میلیون دلار6756
93EXCELLIANCE MOS CORP70 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰27 میلیون دلار5299
94ZILLTEK TECHNOLOGY CORP68 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰26 میلیون دلار6679
95MOSEL VITELIC Inc66 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰9 میلیون دلار2342
96EMEMORY TECHNOLOGY Inc.63 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰44 میلیون دلار3529
97PROMATE SOLUTIONS CORPORATION63 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰9 میلیون دلار6577
98POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP63 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰26 میلیون دلار6224
99V-TAC TECHNOLOGY CO LTD62 میلیون دلار0.4٪۱۰۰6%5 میلیون دلار6229
100شرکت فناوری ALL RING54 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰24 میلیون دلار6187
101GCS HOLDINGS INC53 میلیون دلار0.1-9٪-1٪4 میلیون دلار4991
102LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION51 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰13 میلیون دلار3588
103WISECHIP SEMICONDUCTOR INC48 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰11 میلیون دلار5245
104شرکت ULTRA CHIP48 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰24 میلیون دلار3141
105EPILEDS TECHNOLOGIES Inc46 میلیون دلار0.58%9%11 میلیون دلار4956
106ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY Inc46 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰13 میلیون دلار3438
107شرکت صنعتی دقیق گونگین45 میلیون دلار1.19%9%11 میلیون دلار3178
108YEU HWAN TECHNOLOGY CORP45 میلیون دلار0.2٪۱۰۰1%5 میلیون دلار3276
109COSMO ELECTRONICS44 میلیون دلار1.20%-1٪3 میلیون دلار2466
110محصولات میکروالکترونیک پیشرفته44 میلیون دلار7.5٪۱۰۰4%5 میلیون دلار6287
111EGALAX EMPIA TECHNOLOGY Inc.44 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰16 میلیون دلار3556
112شرکت لیزر تک تایوان43 میلیون دلار1.5٪۱۰۰٪۱۰۰9 میلیون دلار6207
113P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD43 میلیون دلار0.7٪۱۰۰٪۱۰۰20 میلیون دلار8109
114CYSTECH ELECTRONICS CORP42 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰11 میلیون دلار6651
115شرکت LUXNET42 میلیون دلار0.4-20٪-27٪-3 میلیون دلار4979
116شرکت فناوری هایکون41 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰16 میلیون دلار6457
117شرکت آلکور میکرو41 میلیون دلار0.0٪۱۰۰9%8 میلیون دلار8054
118FAVITE Inc.41 میلیون دلار0.7-4٪2%1 میلیون دلار3535
119GST40 میلیون دلار0.75%3%1 میلیون دلار5262
120PRINCETON TECHNOLOGY CORP39 میلیون دلار0.15%6%5 میلیون دلار6129
121CHAMPION MICROELECTRONIC CORP38 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰18 میلیون دلار3257
122M31 TECHNOLOGY CORPORATION35 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰13 میلیون دلار6643
123NICHING INDUSTRIAL CORP34 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰6 میلیون دلار3444
124HAUMAN TECHNOLOGIES CORP30 میلیون دلار0.06%6%3 میلیون دلار6218
125شرکت آی سی پلاس30 میلیون دلار0.10%3%2 میلیون دلار8040
126C-MEDIA ELECTRONICS29 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰19 میلیون دلار6237
127شرکت FALCON POWER LTD.29 میلیون دلار0.09%3%1 میلیون دلار1516
128شرکت پارا لایت الکترونیکس29 میلیون دلار0.61%3%3 میلیون دلار6226
129شرکت KINTECH ELECTRONICS27 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰6 میلیون دلار6210
130شرکت TRANSCOM25 میلیون دلار0.15222
131PADAUK TECHNOLOGY CO LTD24 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰12 میلیون دلار6716
132الکترونیک عصر جدید24 میلیون دلار0.1-4٪-10٪-1 میلیون دلار4909
133FORCE MOS24 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰4 میلیون دلار4923
134JMICRON24 میلیون دلار0.16%-2٪3 میلیون دلار4925
135PROLIGHT24 میلیون دلار0.10%1%3 میلیون دلار5277
136INTELLIEPI Inc (CAYMAN)24 میلیون دلار0.08%٪۱۰۰6 میلیون دلار4971
137شرکت سیستم حالت جامد23 میلیون دلار0.3-9٪-5٪1 میلیون دلار3259
138شرکت تک کور23 میلیون دلار0.79%2%3 میلیون دلار3339
139ENE TECHNOLOGY23 میلیون دلار0.63%6%2 میلیون دلار6243
140FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD22 میلیون دلار0.33%٪۱۰۰6 میلیون دلار6698
141GENESIS PHOTONICS Inc.20 میلیون دلار37.8-111٪-35٪0 میلیون دلار3383
142CALITECH CO LTD19 میلیون دلار0.09%٪۱۰۰4 میلیون دلار6532
143حداکثر اکو18 میلیون دلار1.29%9%3 میلیون دلار5228
144شرکت فناوری مگاوین با مسئولیت محدود18 میلیون دلار0.4٪۱۰۰٪۱۰۰3 میلیون دلار3122
145فناوری طراحی تونتک17 میلیون دلار0.08%٪۱۰۰3 میلیون دلار5487
146AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION16 میلیون دلار0.13%4%3 میلیون دلار5272
147شرکت صنعتی اونانو16 میلیون دلار0.02%0%3 میلیون دلار6405
148ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP16 میلیون دلار0.08%٪۱۰۰3 میلیون دلار8024
149FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD16 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰7 میلیون دلار6642
150رنگرزی و تکمیل نان یانگ15 میلیون دلار0.07%٪۱۰۰5 میلیون دلار1410
151SENTELIC CORP14 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰4 میلیون دلار4945
152شرکت نیمه هادی RDC13 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰12 میلیون دلار3228
153PGC13 میلیون دلار0.0-1٪-1٪0 میلیون دلار8227
154شرکت فناوری ویت13 میلیون دلار0.1٪۱۰۰٪۱۰۰5 میلیون دلار5344
155آمیدا12 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰7 میلیون دلار6735
156SYNCOMM11 میلیون دلار0.0٪۱۰۰٪۱۰۰3 میلیون دلار3150
157MP10 میلیون دلار0.2٪۱۰۰٪۱۰۰2 میلیون دلار6720
158EFUN TECHNOLOGIES CO LTD9 میلیون دلار1.6-27٪-47٪-2 میلیون دلار3523
1593S9 میلیون دلار0.4-2٪1%0 میلیون دلار5297
160MARS8 میلیون دلار0.3٪۱۰۰٪۱۰۰3 میلیون دلار6708
161DAVICOM SEMICONDUCTOR INC.8 میلیون دلار0.16%٪۱۰۰2 میلیون دلار3094
162UC GN8 میلیون دلار0.37%1%0 میلیون دلار3603
163BULL WILL CO7 میلیون دلار0.24%-2٪0 میلیون دلار6259
164HSINJING HOLDING CO LTD6 میلیون دلار0.98%٪۱۰۰3 میلیون دلار3713
165شرکت سیستم های یکپارچه سیلیکون6 میلیون دلار0.01%-161٪-12 میلیون دلار2363
166همگام سازی قدرت6 میلیون دلار0.10%-1٪0 میلیون دلار6545
167TM TECHNOLOGY Inc5 میلیون دلار0.4-5٪9%1 میلیون دلار5468
168MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP5 میلیون دلار0.17%-22٪0 میلیون دلار2434
169SILICON TOUCH TECHNOLOGY Inc4 میلیون دلار0.7-3٪-5٪0 میلیون دلار3288
170HPL3 میلیون دلار0.1-8٪-15٪0 میلیون دلار6559
171شرکت FEEI CHERNG ENTERPRISE3 میلیون دلار0.0-7٪-25٪0 میلیون دلار3313
172TEAMPHON ENERGY CO LTD.2 میلیون دلار1.9-27٪-42٪0 میلیون دلار3073
173COME TRUE BIOMEDICAL INC2 میلیون دلار0.0-8٪-25٪0 میلیون دلار6236
174AVERLOGIC TECHNOLO1 میلیون دلار0.02%٪۱۰۰0 میلیون دلار6198
شرکت تولید نیمه هادی تایوان (فهرست)

بنابراین در نهایت این لیست شرکت های برتر تولید نیمه هادی تایوان است

اطلاعات مربوطه

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید