تعریف قانون عرضه و تقاضا | منحنی

آخرین به روز رسانی در 10 سپتامبر 2022 ساعت 02:35 صبح

تعریف عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا، نمودار، منحنی، عرضه و تقاضا چیست و مثال.

تعریف تقاضا

تقاضا به مقدار a اشاره دارد کالا یا خدماتی که مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید آن با قیمت های مختلف هستند در طول یک دوره زمانی معین

تقاضا یک اصل اقتصادی است که به الف اشاره دارد تمایل مصرف کننده به خرید خدمات یا کالا و تمایل به پرداخت هزینه برای یک کالا و خدمات خاص

عوامل مهمی که تقاضا را تعیین می کنند عبارتند از

 • قیمت کالا
 • انتظارات مصرف کننده
 • ترجیحات مصرف کنندگان
 • درآمد مصرف کنندگان
 • قیمت کالاهای مرتبط
 • تسهیلات اعتباری
 • نرخ بهره

قانون تقاضا

طبق قانون تقاضا، مساوی بودن سایر چیزها، اگر قیمت یک کالا کاهش می یابد، مقدار تقاضا از آن افزایش می یابد، و اگر قیمت کالا افزایش می یابد، مقدار تقاضای آن کاهش می یابد.

به این معنی است که وجود دارد رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا از یک کالا، چیزهای دیگر ثابت می مانند.

به عبارت دیگر، مساوی بودن سایر چیزها، مقدار تقاضا با قیمت کمتر بیشتر از قیمت بالاتر خواهد بود. قانون تقاضا رابطه عملکردی بین قیمت و مقدار تقاضا را توصیف می کند. در میان عوامل مختلف موثر بر تقاضا، قیمت یک کالا مهم ترین عامل است.

زمانبندی تقاضا چیست؟

برنامه زمانبندی تقاضا یک بیانیه جدول بندی شده است که مقادیر مختلف یک کالا را که با قیمت های مختلف تقاضا می شود را نشان می دهد.

برنامه تقاضای فردی چیست؟

یک جدول تقاضای فردی دارای دو ستون است، یعنی
1. قیمت هر واحد کالا (Px)
2. مقدار تقاضا در هر دوره (X)

قانون تقاضا
جدول تقاضا

A منحنی تقاضا یک نمایش گرافیکی از زمانبندی تقاضا است. این منبعی از جفت قیمت در واحد (Px) و مقادیر تقاضای مربوطه (Dx) است.

در این منحنی رابطه بین مقدار و قیمت را نشان می دهد. جایی که محور X کمیت را اندازه گیری می کند خواستار و محور Y قیمت ها را نشان می دهد. منحنی تقاضا دارای شیب پایینی است.

منحنی تقاضا
منحنی تقاضا

با افزایش قیمت از 10 به 60، مقدار تقاضا از 6000 به 1000 کاهش می یابد و یک رابطه منفی بین این دو برقرار می کند.

تقاضای بازار

به عنوان مثال، اگر قیمت یک خودرو 500000 روپیه و با این قیمت باشد، مصرف کننده الف 2 خودرو و مصرف کننده ب 3 خودرو (با فرض وجود تنها دو مصرف کننده در این بازار) تقاضای بازار برای خودرو 5 خواهد بود. (مجموع کل تقاضای دو مصرف کننده).

فرمول تقاضای بازار = مجموع کل تقاضای تعداد مصرف کنندگان در بازار

تقاضای بازار چیست؟

مجموع کل تقاضای تعداد مصرف کنندگان در بازار

برنامه زمانبندی تقاضای بازار چیست؟

جدول تقاضای بازار جمع افقی تقاضای فردی است
برنامه.

جدول زیر جدول تقاضای بازار است

تصویر

تعریف تامین

عرضه نشان می دهد بازار چقدر می تواند ارائه دهد. مقدار عرضه شده به مقداری که تولیدکنندگان خوب حاضرند با دریافت قیمت مشخصی عرضه کنند. عرضه یک کالا یا خدمت به مقادیری از آن کالا یا خدماتی اطلاق می‌شود که تولیدکنندگان آماده عرضه برای فروش با مجموعه‌ای از قیمت‌ها در یک دوره زمانی هستند.

ادامه مطلب  کشش عرضه | انواع قیمت | فرمول

عرضه به معنای جدولی از قیمت ها و مقادیر احتمالی است که در هر قیمت فروخته می شود.

عرضه است مفهومی یکسان با موجودی چیزی در وجود نیستبه عنوان مثال، موجودی کالای X در نیویورک به معنای کل مقدار کالای X موجود در یک نقطه از زمان است. در حالی که، عرضه کالای X در نیویورک به معنای مقداری است که واقعاً برای فروش در بازار در یک دوره زمانی مشخص ارائه شده است.

عوامل مهمی که عرضه را تعیین می کنند عبارتند از

 • هزینه های عوامل تولید
 • تغییر در تکنولوژی
 • قیمت کالاهای مرتبط
 • تغییر در تعداد شرکت ها در صنعت
 • مالیات و یارانه
 • هدف یک شرکت تجاری
 • عوامل طبیعی

برنامه زمانبندی تامین چیست؟

جدول عرضه یک بیانیه جدولی است که مقادیر یا خدمات مختلفی را نشان می دهد که توسط شرکت یا تولید کننده در بازار برای فروش با قیمت های مختلف در یک زمان معین ارائه می شود.

برنامه تامین انفرادی چیست؟

جدول عرضه فردی داده هایی است که عرضه یک کالا یا خدمات توسط یک شرکت را با قیمت های مختلف نشان می دهد، سایر موارد ثابت یا مساوی باقی می مانند.

برنامه زمانبندی تقاضای بازار چیست؟

جدول تقاضای بازار، مجموع مقادیر کالایی است که توسط تمامی شرکت ها یا تولیدکنندگان در بازار با قیمت های مختلف در یک زمان معین برای فروش عرضه می شود.

در زیر نمونه ای از داده ها برای جدول عرضه بازار آمده است

جدول عرضه بازار
جدول عرضه بازار

قانون عرضه

قانون عرضه بیان می‌کند که یک شرکت با افزایش قیمت آن محصول یا خدمات، مقادیر بیشتری از یک محصول یا خدمات را تولید و عرضه می‌کند و سایر موارد برابر است.

ادامه مطلب  کشش تقاضا | درآمد متقاطع قیمت

بین قیمت و مقدار عرضه شده رابطه مستقیم وجود دارد. در این بیانیه تغییر قیمت علت و تغییر عرضه معلول است. بنابراین، افزایش قیمت منجر به افزایش عرضه می شود و نه غیر از آن.

شايد توجه شود كه در قيمت‌هاي بالاتر، انگيزه بيشتري براي توليد كنندگان يا بنگاه‌ها براي توليد و فروش بيشتر وجود دارد. موارد دیگر عبارتند از هزینه تولید، تغییر تکنولوژی، قیمت نهاده ها، سطح رقابت، اندازه صنعت، سیاست دولت و عوامل غیراقتصادی.

منحنی عرضه

منحنی عرضه: منحنی عرضه a است نمایش گرافیکی اطلاعات ارائه شده در جدول عرضه

هر چه قیمت کالا یا محصول بالاتر باشد، مقدار عرضه عرضه شده توسط تولیدکننده برای فروش بیشتر خواهد بود و بالعکس، سایر موارد ثابت می ماند.

نمونه زیر یکی از نمونه های منحنی عرضه است. منحنی عرضه به سمت بالا شیب دارد.

منحنی عرضه
منحنی عرضه

تقاضا و عرضه

در زمینه تقاضا و عرضه، مازاد تقاضا مقدار است تقاضا شده بیشتر از مقدار عرضه شده است و مازاد عرضه برعکس است که مقدار تقاضا کمتر از مقدار عرضه شده است.

تصویر 1

در زمینه تقاضا و عرضه، تعادل وضعیتی است که در آن وجود دارد که مقدار تقاضا برابر با مقدار عرضه شده است و هیچ انگیزه ای برای خریداران و فروشندگان برای تغییر از این وضعیت وجود ندارد.

اطلاعات مربوطه

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید