Παγκόσμια Φαρμακευτική Βιομηχανία | Αγορά 2021

Τελευταία ενημέρωση στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:55 μ.μ

Η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά, που εκτιμάται σε 1.2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019, αναμένεται να επεκταθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 3-6% σε 1.5-1.6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024.

Πολλά από αυτά είναι πιθανό να οδηγηθούν από την αύξηση του όγκου πωλήσεων στις αγορές φαρμακοβιομηχανίας και την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανεπτυγμένες αγορές. Ωστόσο, η συνολική αυστηροποίηση των τιμών και η λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ανεπτυγμένες αγορές θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν αυτή την ανάπτυξη.

Παγκόσμια φαρμακευτική αγορά Αύξηση δαπανών
Παγκόσμια φαρμακευτική αγορά Αύξηση δαπανών

Προοπτικές, επιπτώσεις και αναδυόμενες τάσεις

Οι αγορές των ΗΠΑ και των φαρμακευτικών προϊόντων θα παραμείνουν βασικά συστατικά της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας – η πρώτη λόγω μεγέθους και η δεύτερη λόγω των προοπτικών ανάπτυξής τους.

Οι φαρμακευτικές δαπάνες στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3-6% CAGR μεταξύ 2019 και 2024, για να φτάσουν τα 605-635 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024, ενώ οι δαπάνες στις φαρμακευτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 5-8% CAGR σε 475-505 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024.

Παγκόσμια Φαρμακευτική Ανάπτυξη

Αυτές οι δύο περιοχές θα είναι βασικοί συντελεστές στην παγκόσμια φαρμακευτική ανάπτυξη.


• Οι φαρμακευτικές δαπάνες στις πέντε κορυφαίες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (WE5) είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 3-6% CAGR μεταξύ 2019 και 2024 για να φτάσουν τα 210-240 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024.
• Η φαρμακευτική αγορά των 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Κίνας αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8% CAGR σε 165-195 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024, ενώ η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών της Ιαπωνίας είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη στα 88-98 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024.

Παγκόσμια Φαρμακευτική Βιομηχανία

Νεωτεριστής φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεχίσει να διερευνά νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες, καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα για την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών.

Το βασικό ερευνητικό τους επίκεντρο θα είναι η ανοσολογία, η ογκολογία, τα βιολογικά και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες.
• Οι παγκόσμιες δαπάνες Ε&Α εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με CAGR 3% έως το 2024, χαμηλότερο από αυτό του 4.2% μεταξύ 2010 και 2018, εν μέρει λόγω της εστίασης των εταιρειών σε μικρότερες ενδείξεις, με χαμηλότερο κόστος κλινικής ανάπτυξης.
• Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα είναι η πιο μεταμορφωτική δύναμη για την υγειονομική περίθαλψη. Η συνεχής υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιστήμη δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, τον ηθικό χειρισμό του απορρήτου των ασθενών και τη σωστή χρήση και διαχείριση εκτεταμένων και πολύπλοκων συνόλων δεδομένων.
• Επί του παρόντος, οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται σημαντικά για τη σύνδεση ασθενή με γιατρό, καθώς η διαβούλευση πρόσωπο με πρόσωπο ενδέχεται να μην είναι δυνατή λόγω του COVID-19. Μένει να δούμε αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στη μετά τον COVID-19 περίοδο.
• Μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές για τη δημιουργία βασικών γνώσεων για τους ασθενείς θα είναι τα γονιδιωματικά δεδομένα, καθώς διευκολύνει την κατανόηση της γενετικής βάσης των ασθενειών και τη θεραπεία γενετικά προκαλούμενων ασθενειών με στοχευμένες γονιδιακές θεραπείες.
• Οι πληρωτές (εταιρείες αποζημίωσης) είναι πιθανό να συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση του κόστους. Ενώ υλοποιούνται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής τιμής, η συγκράτηση του κόστους παραμένει υψηλή στην ατζέντα των πληρωτών στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό θα συμβάλει σε μια σταδιακή συγκράτηση της συνολικής ανάπτυξης του φαρμακευτικές εταιρείες, ειδικά στις ανεπτυγμένες αγορές.
• Στις ανεπτυγμένες αγορές, θα υπάρχουν διαθέσιμες νεότερες θεραπευτικές επιλογές για σπάνιες ασθένειες και καρκίνο, αν και ενδέχεται να έχουν υψηλότερο κόστος για τους ασθενείς σε ορισμένες χώρες. Στις φαρμακευτικές αγορές, η ευρύτερη πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές και οι αυξημένες δαπάνες για φάρμακα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα για την υγεία.

Δείτε Περισσότερα  Οι 10 κορυφαίες κινεζικές εταιρείες Biotech [Pharma]
Παγκόσμια φαρμακευτική αγορά 2024
Παγκόσμια φαρμακευτική αγορά 2024

Αναπτυγμένες Αγορές

Οι φαρμακευτικές δαπάνες στις ανεπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά ~4% CAGR μεταξύ 2014-19 και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε περίπου 2-5% CAGR για να φτάσουν τα 985-1015 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. Αυτές οι αγορές αντιπροσώπευαν το ~66% των παγκόσμιων φαρμακευτικών προϊόντων
δαπάνες το 2019 και αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το ~63% των παγκόσμιων δαπανών έως το 2024.

Φαρμακευτική Αγορά των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά, λογιστική για το ~41% της παγκόσμιας φαρμακευτικής δαπάνης. Κατέγραψε ~4% CAGR για το 2014-19 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 3-6% CAGR σε 605-635 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024.

Η ανάπτυξη είναι πιθανό να καθοδηγείται κυρίως από την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων ειδικών φαρμάκων, αλλά θα μετριαστεί εν μέρει από τις πατέντες που λήγουν για υπάρχοντα φάρμακα και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους από τους πληρωτές.

αγορές της Δυτικής Ευρώπης (WE5).

Η φαρμακευτική δαπάνη στις πέντε κορυφαίες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (WE5) προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 3-6% CAGR σε 210-240 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. Η κυκλοφορία εξειδικευμένων προϊόντων νέας εποχής θα οδηγήσει σε αυτήν την ανάπτυξη.

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ελέγχου των τιμών για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών είναι πιθανό να λειτουργήσουν ως α
αντισταθμιστική δύναμη σε αυτή την ανάπτυξη.

Ιαπωνική φαρμακευτική αγορά

Η ιαπωνική φαρμακευτική αγορά αναμένεται να σημειώσει σταθερή ανάπτυξη μεταξύ 2019-24 σε περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι ευνοϊκές κυβερνητικές πολιτικές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης γενόσημων προϊόντων, σε συνδυασμό με περιοδικές αναθεωρήσεις προς τα κάτω των τιμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό θα διευκολύνει την εξοικονόμηση πόρων στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, μετριάζοντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας παρά τις καινοτομίες προϊόντων.

Ανεπτυγμένες αγορές – Φαρμακευτικές δαπάνες
Ανεπτυγμένες αγορές – Φαρμακευτικές δαπάνες

Φαρμακευτικές Αγορές

Οι φαρμακευτικές δαπάνες στις αγορές φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά ~7% CAGR κατά την περίοδο 2014-19 σε 358 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι αγορές αυτές αποτελούσαν το ~28% των παγκόσμιων δαπανών το 2019 και
αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 30-31% των δαπανών έως το 2024.

Δείτε Περισσότερα  Οι 10 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο για το 2022

Οι αγορές φαρμακοβιομηχανίας είναι πιθανό να συνεχίσουν να σημειώνουν ταχύτερη ανάπτυξη από τις ανεπτυγμένες αγορές, με CAGR 5-8% έως το 2024, αν και χαμηλότερο από το CAGR 7% που καταγράφηκε κατά την περίοδο 2014-19.

Η ανάπτυξη στις αγορές φαρμακοβιομηχανίας θα τροφοδοτηθεί από υψηλότερους όγκους για επώνυμα και καθαρά προϊόντα γενικός φάρµακα µε την αύξηση της πρόσβασης του πληθυσµού. Κάποια τελευταία
Τα καινοτόμα φάρμακα της γενιάς είναι πιθανό να κυκλοφορήσουν σε αυτές τις αγορές, αλλά λόγω της υψηλής τιμής τέτοιων προϊόντων, η απορρόφηση ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Ινδική φαρμακοβιομηχανία

Η ινδική φαρμακευτική βιομηχανία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, παγκοσμίως, και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γενόσημων φαρμάκων κατ' όγκο. Η εγχώρια αγορά σκευασμάτων στην Ινδία έχει καταγράψει ~9.5% CAGR το 2014-19 για να φτάσει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να αυξηθεί κατά 8-11% CAGR σε 31-35 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024.

Η Ινδία είναι μοναδικά τοποθετημένη ως κρίσιμος προμηθευτής φαρμακευτικών προϊόντων λόγω της τεχνογνωσίας στη χημεία, του χαμηλότερου κόστους προσωπικού και της ικανότητας παραγωγής ποιότητας
φάρμακα σε συμμόρφωση με τα παγκόσμια ρυθμιστικά πρότυπα. Θα συνεχίσει να είναι σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά γενόσημων προϊόντων.

Ειδικά Φάρμακα

Η αυξανόμενη ζήτηση ειδικών φαρμάκων έχει αποτελέσει σταθερό μοχλό ανάπτυξης στις παγκόσμιες φαρμακευτικές δαπάνες κατά την τελευταία δεκαετία, ειδικά στις ανεπτυγμένες αγορές.
Τα εξειδικευμένα φάρμακα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία χρόνιων, πολύπλοκων ή σπάνιων ασθενειών, που απαιτούν προηγμένη έρευνα και καινοτομία (βιολογικά φάρμακα για χρόνιες παθήσεις,
ανοσολογικά φάρμακα, θεραπείες ορφανών ασθενειών, γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία, μεταξύ άλλων).

Αυτά τα προϊόντα έχουν κάνει σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα των ασθενών. Δεδομένης της υψηλότερης τιμολόγησης, η πλειονότητα της απορρόφησης αυτών των προϊόντων είναι πιθανό να γίνει σε αγορές με ισχυρά συστήματα αποζημίωσης.

Σε δέκα χρόνια, από το 2009 έως το 2019, η συνεισφορά των εξειδικευμένων προϊόντων στην παγκόσμια φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε από 21% σε 36%. Επιπλέον, στις ανεπτυγμένες αγορές η συνεισφορά αυξήθηκε από 23% σε 44%, ενώ στις αγορές φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκε από 11% σε 14% έως το 2019.

Δείτε Περισσότερα  Οι 10 κορυφαίες εταιρείες γενόσημων φαρμάκων στον κόσμο

Η απορρόφηση αυτών των προϊόντων είναι πιο αργή στις φαρμακευτικές αγορές λόγω της απουσίας ή της ανεπαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης με ιατρική συνταγή για τις μάζες. Η αναπτυξιακή τάση αναμένεται να συνεχιστεί καθώς περισσότερα εξειδικευμένα προϊόντα αναπτύσσονται και διατίθενται στο εμπόριο για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Είναι πιθανό να αντιπροσωπεύουν το 40% των παγκόσμιων φαρμακευτικών δαπανών έως το 2024, με την ταχύτερη ανάπτυξη να αναμένεται να είναι στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου η συνεισφορά εξειδικευμένων προϊόντων είναι πιθανό να υπερβεί το 50% έως το 2024.

Η ογκολογία, τα αυτοάνοσα νοσήματα και η ανοσολογία είναι τα κύρια τμήματα στον χώρο και πιθανότατα θα παραμείνουν οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης την περίοδο 2019-2024.

Ενεργά Φαρμακευτικά Συστατικά (API)

Η παγκόσμια αγορά API προβλέπεται να φτάσει τα 232 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024, αυξάνοντας με CAGR περίπου 6%. Ορισμένοι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτό είναι η αύξηση των μολυσματικών ασθενειών και των χρόνιων διαταραχών.

Η ζήτηση καθοδηγείται από την κατανάλωση για την παρασκευή σκευασμάτων στο
τμήματα αντι-λοιμωδών, διαβήτη, καρδιαγγειακών, αναλγητικών και διαχείρισης πόνου. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αυξανόμενη χρήση των API σε νέα σκευάσματα για την επιδίωξη εξειδικευμένων θεραπειών όπως η ανοσολογία, η ογκολογία, τα βιολογικά και τα ορφανά φάρμακα.

Καταναλωτική υγειονομική περίθαλψη

Τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας δεν απαιτούν ιατρική συνταγή από επαγγελματίες υγείας και μπορούν να αγοραστούν εξωχρηματιστηριακά (OTC) από ένα φαρμακείο. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς καταναλωτικών προϊόντων υγείας OTC ήταν περίπου 141.5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το 2019, σημειώνοντας αύξηση 3.9% σε σχέση με το 2018.

Προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4.3% CAGR για να φτάσει τα ~175 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. Το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και οι δαπάνες για προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας είναι οι κύριοι παράγοντες που ενδέχεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς των προϊόντων υγείας OTC.

Οι σημερινοί ενημερωμένοι ασθενείς πιστεύουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων υγειονομικής περίθαλψης και συμμετέχουν στην αποτελεσματική διαχείριση της υγείας μέσω ψηφιακών εργαλείων. Μόχλευση
αδιάλειπτη πρόσβαση στις πληροφορίες, ο καταναλωτής χειρίζεται όλο και περισσότερο δύναμη, οδηγώντας στη δημιουργία νέων τμημάτων αγοράς και νέων μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης.

Σχετικά με το Συγγραφέας

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή