Μόχλευση και περιθώριο FXTM ForexTime κατά ονομαστική αξία

Μόχλευση ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (MT4 & MT5)

FX MAJORS

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητική αξία (ΕΥΡΏ)Θεωρητική αξία (GBP)Θεωρητική αξία (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 50,0000 - 45,0000 - 40,0000 - 18,000,0002,0000.05
50,001 - 200,00045,001 - 180,00040,001 - 150,00018,000,001 - 63,000,0001,0000.1
200,001 - 2,000,000180,001 - 1,800,000150,001 - 1,500,00063,000,001 - 630,000,0005000.2
2,000,001 - 6,000,0001,800,001 - 5,300,0001,500,001 - 4,600,000630,000,001 - 1,890,000,0002000.5
6,000,001 - 8,000,0005,300,001 - 7,000,0004,600,001 - 6,100,0001,890,000,001 - 2,520,000,0001001
Περισσότερα από 8,000,001Περισσότερα από 7,000,001Περισσότερα από 6,100,001Περισσότερα από 2,520,000,001254

FX MINORS

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητική αξία (ΕΥΡΏ)Θεωρητική αξία (GBP)Θεωρητική αξία (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 50,0000 - 45,0000 - 40,0000 - 18,000,0005000.2
50,001 - 200,00045,001 - 180,00040,001 - 150,00018,000,001 - 63,000,0002000.5
200,001 - 2,000,000180,001 - 1,800,000150,001 - 1,500,00063,000,001 - 630,000,0001001
2,000,001 - 6,000,0001,800,001 - 5,300,0001,500,001 - 4,600,000630,000,001 - 1,890,000,000254

FX EXOTICS

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητική αξία (ΕΥΡΏ)Θεωρητική αξία (GBP)Θεωρητική αξία (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 300,0000 - 270,0000 - 230,0000 - 94,500,0002000.5
300,001 - 3,000,000270,001 - 2,700,000230,001 - 2,300,00094,500,001 - 945,000,0001001
Περισσότερα από 3,000,001Περισσότερα από 2,700,001Περισσότερα από 2,300,001Περισσότερα από 945,000,001254

ΔΕΙΚΤΕΣ FX

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητικός Αξία (EUR)Θεωρητικός Αξία (GBP)Θεωρητικός Τιμή (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 500,0000 - 440,0000 - 380,0000 - 157,500,0001:5000.2
500,001 - 200,000440,001 - 900,000380,001 - 760,000157,500,001 - 315,000,0001:2000.5
1,000,001 - 5,000,000900,001 - 4,400,000760,001 - 3,800,000315,000,001 - 1,575,000,0001:1001
Περισσότερα από 5,000,001Περισσότερα από 4,400,001Περισσότερα από 3,800,001Περισσότερα από 1,575,000,0011:254

SPOT ΜΕΤΑΛΛΑ

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητική αξία (ΕΥΡΏ)Θεωρητική αξία (GBP)Θεωρητική αξία (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 400,0000 - 350,0000 - 300,0000 - 126,000,0001:5000.2
400,001 - 700,000350,001 - 600,000300,001 - 500,000126,000,001 - 220,500,0001:2000.5
700,001 - 1,000,000600,001 - 900,000500,001 - 750,000220,500,001 - 315,000,0001:1001
1,000,001 - 4,000,000900,001 - 3,500,000750,001 - 3,000,000315,000,001 - 1,260,000,0001:502
Περισσότερα από 4,000,001Περισσότερα από 3,500,001Περισσότερα από 3,000,001Περισσότερα από 1,260,000,0011:254

Παρακαλώ σημειώστε:

*Τα ζεύγη NOK και SEK παρέχονται με μέγιστη μόχλευση 1:50 για όγκους με πλασματική αξία έως 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Για τόμους

Δείτε Περισσότερα  eToro Group Limited | Μεσιτική Εταιρεία

πάνω από 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, η μόχλευση για τα ζεύγη NOK και SEK έχει καθοριστεί στο 1:25.

*Τα ζεύγη HKD παρέχονται με μέγιστη μόχλευση 1:25 για τόμους με πλασματική τιμή έως 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP / NGN. Για όγκους άνω των 500,000 /

400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP NGN, η μόχλευση για τα ζεύγη HKD είναι σταθερή στο 1:10.

*Τα ζεύγη TRY, CZK και ZAR σε όλους τους τύπους λογαριασμών έχουν σταθερή μόχλευση 1:3, 1:5 και 1:25 αντίστοιχα.

*Οι μικρολογαριασμοί έχουν σταθερή μόχλευση 1:1000 για FX Majors, 1:500 για FX Minors, 1:50 για FX Exotics και 1:500 για Spot Metals.

Λάβετε υπόψη ότι η μόχλευση που προσφέρεται για τα ζεύγη νομισμάτων EURCNH και USDCNH περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητικός Αξία (EUR)Θεωρητικός Αξία (GBP)Θεωρητικός Τιμή (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 2,000,0000 - 1,600,0000 - 1,300,0000 - 630,000,0001:502
2,000,001 - 4,000,0001,600,001 - 3,200,0001,300,001 - 2,700,000630,000,001 - 1,260,000,0001:254
Περισσότερα από 4,000,001Περισσότερα από 3,200,001Περισσότερα από 2,700,001Περισσότερα από 1,260,000,0011:1010
Θεωρητικός Αξία (USD)Θεωρητική αξία (ΕΥΡΏ)Θεωρητική αξία (GBP)Θεωρητική αξία (NGN)ΜόχλευσηΚυμαινόμενο Περιθώριο, %
0 - 500,0000 - 400,0000 - 360,0000 - 190,000,0001:1000.01
500,001 - 1,000,000400,001 - 800,000360,001 - 720,000190,000,001 - 381,000,0001:500.02
1,000,001 - 2,000,000800,001 - 1,600,000720,001 - 1,450,000381,000,001 - 762,000,0001:250.04
2,000,001 - 7,000,0001,600,001 - 5,800,0001,450,001 - 5,100,000762,000,001 - 1,668,000,0001:500.1
Περισσότερα από 7,000,001Περισσότερα από 5,800,001Περισσότερα από 5,100,001Περισσότερα από 1,668,000,0011:11

Η εμπορία προϊόντων με μόχλευση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ζημίες καθώς και τα κέρδη. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα και παρακαλούμε να ανταλλάξετε προσεκτικά.

Δείτε Περισσότερα  Plus500 Ltd | Πλατφόρμα συναλλαγών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ FOREX ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΗ Μόχλευση ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ STANDARD/ADVANTAGE/ADVANTAGE PLUS

ΒΗΜΑ 1

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε τη Θέση #1 Αγορά 1 παρτίδας GBPUSD 1.4584 για λογαριασμό σε USD.

Η πλασματική τιμή είναι: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Εφόσον η ονομαστική αξία των 145 840 USD δεν είναι μεγαλύτερη από 200 000 USD, η προσφερόμενη μόχλευση είναι 1:1000.

Το περιθώριο είναι: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.

ΒΗΜΑ 2

Ανοίγετε τη θέση # 2 Αγοράστε 5 παρτίδες 1.3175 EURUSD.

Η πλασματική τιμή είναι: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD. Η συνολική πλασματική τιμή της Θέσης #1 και της Θέσης #2 είναι:

145 840 (για τη θέση # 1) + 658 750 (για τη θέση # 2) = 804 590.00 USD.

Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική ονομαστική αξία των ανοιχτών θέσεων είναι πάνω από 200 USD, αλλά κάτω από 000 USD.

Έτσι, παρέχεται μόχλευση 1:1000 για τα πρώτα 200 000 USD και μόχλευση 1:500 για τα υπόλοιπα 604 590 USD.

Το περιθώριο είναι: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.

ΒΗΜΑ 3

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε Θέση #3 Αγορά 10 παρτίδων GBPUSD 1.4590. Η πλασματική τιμή είναι: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD. Η συνολική ονομαστική αξία και των τριών θέσεων είναι:

145 840 (για τη θέση # 1) + 658 750 (για τη θέση # 2) + 1 459 000 (για τη θέση # 3) = 2 263 590 USD.

Τώρα η συνολική πλασματική αξία των ανοιχτών θέσεων είναι πάνω από 2 000 000 USD, αλλά κάτω από 6 000 000 USD.

Έτσι, παρέχεται μόχλευση 1:1000 για τα πρώτα 200 USD, μόχλευση 000:1 για τα επόμενα 500 USD, μόχλευση 1:800 για το υπόλοιπο ποσό.

Το περιθώριο είναι: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.

Δείτε Περισσότερα  Top 10 πλατφόρμες συναλλαγών | Μετοχές CFD Νόμισμα Forex

ΒΗΜΑ 4

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε Θέση #4 Αγορά 30 παρτίδων 1.3164 EURUSD.

Η πλασματική τιμή είναι: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD. Η συνολική ονομαστική αξία και των τεσσάρων θέσεων είναι:

145 840 (για τη θέση # 1) + 658 750 (για τη θέση # 2) + 1 459 000 (για τη θέση # 3) + 3 949 200 (για

θέση # 4) = 6 212 790.00 USD.

Τώρα η συνολική πλασματική αξία των ανοιχτών θέσεων είναι πάνω από 6 000 000 USD, αλλά μικρότερη από 8 000 000 USD.

Έτσι, παρέχεται μόχλευση 1:1000 για τα πρώτα 200 USD, μόχλευση 000:1 για τα επόμενα 500 USD, μόχλευση 1:800 για τα επόμενα 000 και μόχλευση 1:200 για το υπόλοιπο ποσό .

Το περιθώριο είναι: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD

ΒΗΜΑ 5

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε Θέση #5 Αγορά 20 παρτίδων 1.3188 EURUSD

Η πλασματική τιμή είναι: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD. Η συνολική ονομαστική αξία και των πέντε θέσεων είναι:

145 840 (για τη θέση # 1) + 658 750 (για τη θέση # 2) + 1 459 000 (για τη θέση # 3) + 3 949 200 (για

θέση # 4) + 2 637 600 (για τη θέση # 5) = 8 850 390.00 USD.

Έτσι, παρέχεται μόχλευση 1:1000 για τα πρώτα 200 000 USD, μόχλευση 1:500 για τα επόμενα 1 800 000 USD, μόχλευση 1:200 για τα επόμενα 4 000 000, μόχλευση 1:100 για το επόμενα 2 000 000 και μόχλευση 1:25 για το υπόλοιπο ποσό.

Το περιθώριο είναι: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77

815.60 δολάρια αμερικής

ΒΗΜΑ 6

Ας υποθέσουμε ότι κλείσατε τη θέση #3 (Αγοράστε 10 παρτίδες GBPUSD 1.4590) Η πλασματική αξία είναι: 1 459 000 USD.

Η συνολική ονομαστική αξία και των τεσσάρων θέσεων είναι (λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίτη θέση έχει κλείσει):

145 840 (για τη θέση # 1) + 658 750 (για τη θέση # 2) + 3 949 200 (για τη θέση # 4) + 2 637 600 (για

θέση # 5) = 7 391 390.00 USD.

Όταν έκλεισε η Θέση #3, η συνολική πλασματική τιμή μειώνεται επίσης, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων περιθωρίου. Το τμήμα που υπερβαίνει τα 8 000 000 USD αφαιρείται πρώτα και μαζί του η μόχλευση 1:25.

Το περιθώριο είναι: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD

Σχετικά με το Συγγραφέας

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή