κέρδη Αποποίηση

Αποποίηση ευθυνών εισοδήματος:

Αυτός ο ιστότοπος και τα είδη που διανέμει περιέχουν επιχειρηματικές στρατηγικές, μεθόδους μάρκετινγκ και άλλες επιχειρηματικές συμβουλές που, ανεξάρτητα από τα δικά μου αποτελέσματα και εμπειρία, ενδέχεται να μην παράγουν τα ίδια αποτελέσματα (ή τυχόν αποτελέσματα) για εσάς. Το Firmsworld.com δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι ακολουθώντας τις συμβουλές ή το περιεχόμενο που διατίθεται από αυτόν τον ιστότοπο θα βγάλετε χρήματα ή θα βελτιώσετε τα τρέχοντα κέρδη, καθώς υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και μεταβλητές που παίζουν ρόλο σε οποιαδήποτε δεδομένη επιχείρηση.

Κατά κύριο λόγο, τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τη φύση του προϊόντος ή του επιχειρηματικού μοντέλου, τις συνθήκες της αγοράς, την εμπειρία του ατόμου και τις καταστάσεις και στοιχεία που είναι πέρα ​​από τον έλεγχό σας.

Όπως με κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση και τα χρήματα με βάση τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δικά σας πιθανά έξοδα.

Αποποίηση ευθύνης:

Διαβάζοντας αυτόν τον ιστότοπο ή τα έγγραφα που προσφέρει, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των συμβουλών που δίνονται, έχοντας πλήρη κατανόηση ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, και ανεξάρτητα από την ερμηνεία της συμβουλής σας.

Συμφωνείτε επίσης ότι η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για την επιτυχία ή την αποτυχία της επιχείρησής σας ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από την εταιρεία μας. Είναι δική σας ευθύνη να διεξάγετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια σχετικά με την ασφαλή και επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής σας, εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες μας με οποιονδήποτε τρόπο στις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Συνοπτικά, καταλαβαίνετε ότι δεν παρέχουμε καμία απολύτως εγγύηση σχετικά με το εισόδημα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των πληροφοριών, καθώς και το γεγονός ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ενέργειας εκ μέρους σας ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε δεδομένης πληροφορίας.

Επιπλέον, για όλες τις προθέσεις και σκοπούς, συμφωνείτε ότι το περιεχόμενό μας πρέπει να θεωρείται "μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς". Πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός επαγγελματία όταν λαμβάνετε οικονομικές, φορολογικές ή επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μεταβείτε στην κορυφή