Indtjening Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for indkomst:

Denne hjemmeside og de varer, den distribuerer, indeholder forretningsstrategier, markedsføringsmetoder og andre forretningsråd, der, uanset mine egne resultater og erfaringer, muligvis ikke giver de samme resultater (eller resultater) for dig. Firmsworld.com giver absolut ingen garanti, udtrykt eller underforstået, for, at du ved at følge rådene eller indholdet, der er tilgængeligt fra denne hjemmeside, vil tjene penge eller forbedre det nuværende overskud, da der er flere faktorer og variabler, der spiller ind i forbindelse med enhver given virksomhed.

Primært vil resultater afhænge af arten af ​​produktet eller forretningsmodellen, forholdene på markedspladsen, den enkeltes oplevelse og situationer og elementer, som er uden for din kontrol.

Som med enhver forretningsbestræbelse påtager du dig alle risici relateret til investeringer og penge baseret på dit eget skøn og for din egen potentielle regning.

Ansvarsfraskrivelse:

Ved at læse denne hjemmeside eller de dokumenter, den tilbyder, påtager du dig alle risici forbundet med at bruge de givne råd, med fuld forståelse for, at du alene er ansvarlig for alt, der måtte opstå som et resultat af at sætte disse oplysninger i værk på nogen måde, og uanset din fortolkning af rådene.

Du accepterer endvidere, at vores virksomhed ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig for din virksomheds succes eller fiasko som følge af de oplysninger, som vores virksomhed har givet. Det er dit ansvar at udføre din egen due diligence vedrørende sikker og succesfuld drift af din virksomhed, hvis du har til hensigt at anvende nogen af ​​vores oplysninger på nogen måde til din virksomhedsdrift.

Sammenfattende forstår du, at vi absolut ikke giver nogen garantier vedrørende indkomst som følge af anvendelsen af ​​disse oplysninger, samt det faktum, at du alene er ansvarlig for resultaterne af enhver handling foretaget fra din side som følge af enhver given information.

Derudover accepterer du, for alt i verden, at vores indhold skal betragtes som "kun til underholdningsformål". Søg altid råd fra en professionel, når du træffer økonomiske, skattemæssige eller forretningsmæssige beslutninger.

Rul til top