Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

Sidst opdateret den 18. september 2022 kl. 03:58

Chareon Pokphand Foods Public Company Limited og datterselskab opererer fuldt integreret agroindustrielle og fødevarevirksomheder, der udnytter sine investeringer og partnerskaber i 17 lande rundt om i verden, og kendetegnes ved visionen om at være "verdens køkken".

Virksomheden sigter mod at opnå fødevaresikkerhed gennem sine kontinuerlige innovationer, der leverer topkvalitetsprodukter og -tjenester samt udvikling af nye produkter, der øger forbrugernes sublime tilfredshed. Samtidig stræber virksomheden efter at opretholde balancen mellem forretningssucces og værdien leveret til alle interessenter i overensstemmelse med '3-Benefit'-principperne, som har til formål at skabe velstand for landet, lokalsamfundene såvel som virksomheden og dens folk.

Charoen Pokphand Foods' drift støtter fuldt ud FN's mål for bæredygtig udvikling (UNSDG'er); og sikrer overholdelse af god selskabsledelse. Virksomheden prioriterer forskning og udvikling for yderligere at fremme innovationen af ​​ernæring og værditilvækst for at levere produkter, der fremmer sundhed og velvære. Desuden sikrer virksomheden, at dets distributionskanaler stemmer overens med forbrugernes adfærd, mens ressourceeffektiviteten øges af automatisering.

Midt i turbulensen er fødevaresikkerhed en af ​​nøglemotorerne for verden til at overvinde denne krise. Med en sådan anerkendelse implementerede virksomheden avancerede foranstaltninger for at maksimere sikkerheden ved produktion og driftsprocedurer og samtidig beskytte medarbejdere og familie gennem levering af vacciner. Derudover blev der lavet en koordinering med den offentlige sektor i hvert land for også at yde overordnet omsorg for offentligheden.

Charoen Pokphand Foods Financials
Charoen Pokphand Foods Financials

Virksomheden har udvidet sin omsorg til samfundet gennem sit bidrag til at styrke fødevaresikkerheden i Thailand såvel som andre lande. Fra 2020 til i dag har "CPF's Food from the Heart against Covid-19 Project" og "CP Merging Hearts to Fight against Covid-19 Project" været i gang, hvor virksomheden har leveret mad og drikkevarer til medicinsk personale og personer i behov for hjælp.

Frisk mad og krydderier er blevet leveret til hospitaler, felthospitaler, udsatte grupper, vaccinationscentre, Covid-19 undersøgelsescentre, lokale isolationscentre og mere end 500 bureauer landsdækkende. Lignende aktiviteter er blevet udført i lande, hvor Selskabets fodaftryk er lokaliseret, nemlig Vietnam, Cambodja, Lao, Filippinerne, Tyrkiet, USA og Rusland.

Chareon Pokphand Foods datterselskaber
Chareon Pokphand Foods datterselskaber

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited profil

I 2021 registrerede virksomheden en samlet salgsindtægt på 512,704 millioner baht, en aktivværdi på 842,681 millioner baht, en skattebetaling på 8,282 millioner baht. Selskabets resultater var påvirket af Covid-19-pandemien, hvilket resulterede i lavere forbrug og faldende priser på hovedprodukter på flere områder sammenlignet med år 2020. På den anden side steg dets driftsomkostninger fra forskellige aktiviteter for at maksimere hygiejnestandarderne på arbejdspladser og for at sikre sikkerheden for vores medarbejdere og produkter på alle faciliteter.

Året 2021 oplevede også en stigning i omkostningerne til råvarer og logistik. På grund af ovennævnte faktorer afsluttede Selskabet året 2021 med netto profit på 13,028 millioner baht, et fald i forhold til året før.

Salgsindtægtsfordeling Chareon Pokphand Foods
Salgsindtægtsfordeling Chareon Pokphand Foods

Virksomheden driver vertikalt integrerede agroindustrielle og fødevarevirksomheder for at tilbyde topkvalitetsprodukter med hensyn til ernæring, smag, fødevaresikkerhed og sporbarhed. Virksomheden er fast besluttet på at opbygge forretningsvækst på strategiske steder med fokus på at opretholde en moderne produktionsproces i verdensklasse samt et effektivt og miljøvenligt forbrug af naturressourcer for at øge dets kompetencer og konkurrencefordel på internationalt plan. Vi tager hensyn til hensynet til
alle interessenter for at sikre bæredygtig vækst, samtidig med at de løbende kan generere passende afkast til aktionærerne.

Charoen Pokphand Foods Thailand Operations

Charoen Pokphand Foods Driver en integreret agroindustri- og fødevarevirksomhed til indenlandsk distribution og eksport til mere end 40 lande rundt om i verden.

Internationale operationer

Charoen Pokphand Foods Driver en agroindustri- og fødevarevirksomhed i 16 lande uden for Thailand, nemlig Vietnam, Kina inklusive Republikken Kina (Taiwan), Storbritannien, USA, Indien, Malaysia, Filippinerne, Rusland, Cambodja, Tyrkiet, Laos, Polen, Belgien, Sri Lanka, og investering i Canada og Brasilien.

Foderforretning

Dyrefoder er et udgangspunkt i produktionskæden for at producere kvalitetskød og fødevarer, fordi det er en vigtig faktor, der påvirker dyresundhed og dyrevelvære. Selskabet har derfor lagt vægt på at skabe foderproduktionsinnovation og løbende udviklet dyreernæringsteknologi, der gør det muligt for Selskabet at producere kvalitetsfoder i henhold til internationale standarder, samtidig med at det forbliver konkurrencedygtigt på omkostningerne og distribuerer produkterne til passende priser for landmanden.

Selskabets hovedprodukter er svinefoder, kyllingefoder og rejefoder i forskellige formater, herunder foderkoncentrat, pulverfoder og tablet. Dyrefoder produceres og distribueres hovedsageligt lokalt. Virksomheden beskæftiger sig med foderstofbranchen i 11 lande rundt om i verden, dvs. Thailand, Vietnam, Indien, Republikken Kina (Taiwan), Tyrkiet, Malaysia, Filippinerne, Cambodja, Laos, Rusland og et joint venture i Kina og Canada. Det samlede salg af foderstofforretningen i år 2021 er 127,072 millioner baht eller 25% af virksomhedens samlede salg.

Landbrugs- og Forarbejdningsvirksomhed

Selskabet beskæftiger sig med dyrehold og forarbejdningsvirksomhed, som omfatter dyreracer, dyreavl og primær forarbejdet kødproduktion. Virksomheden udvælger og udvikler dyreracer som svar på markedets efterspørgsel. Samtidig indarbejder vi avanceret og miljøvenlig teknologi gennem hele landbrugsprocedurerne og fokuserer på dyrevelfærd i overensstemmelse med de internationale dyrevelfærdsprincipper for at kunne levere produkter af høj kvalitet og fødevaresikkerhed. Vores kerneproduktkategorier er dyreracer, levende dyr, primært forarbejdet kød og æg; og vores vigtigste dyr omfatter svin, slagtekyllinger, lag, and og rejer.

Virksomheden driver landbrugs- og forarbejdningsvirksomhed i 15 lande, dvs. Thailand, Kina, Vietnam, Rusland, Cambodja, Filippinerne, Malaysia, Indien, Republikken Kina (Taiwan), USA, Laos, Tyrkiet, Sri Lanka, Polen og en joint venture i Canada og Brasilien. Hver enhed anvender forskellige forretningstilgange baseret på markedsmuligheder og egnethed. Det samlede salg af gård- og forarbejdningsvirksomheden i år 2021 var 277,446 millioner baht eller 54% af virksomhedens samlede salg.

Fødevarevirksomhed

Virksomheden ser betydning i forskning og udvikling, der baner vejen for produktion af topkvalitetsfødevarer, som tilbyder rigelig næring og smag. Produkterne fremstilles med garanteret sikkerhed gennem hele fremstillingsforsyningskæden, hvilket fremmer et godt helbred for forbrugerne til en overkommelig pris samt varianter i overensstemmelse med kravene fra globale forbrugere i alle aldre og lokaliteter.

Virksomheden sigter mod at øge bekvemmeligheden for kunderne gennem sine omfattende distributionskanaler. Fødevarevirksomhed består af forarbejdede fødevarer, færdigvarer, herunder restaurations- og distributionsvirksomheder. Virksomheden driver fødevarevirksomhed i 15 lande, dvs. Thailand, USA, Kina, Vietnam, Republikken Kina (Taiwan), Storbritannien, Rusland, Malaysia, Cambodja, Filippinerne, Indien, Tyrkiet, Laos, Sri Lanka, Belgien og Polen . Det samlede salg af fødevarevirksomheden i år 2021 var 108,186 millioner baht eller 21% af virksomhedens samlede salg.

❤️DEL❤️

Om forfatteren

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

❤️DEL❤️
❤️DEL❤️
Rul til top