FXTM ForexTime poluga i marža po nominalnoj vrijednosti

POLUGA I MARŽA ZA FX, INDEKSE I METALE

ADVANTAGE, ADVANTAGE PLUS I STANDARDNI TRGOVINSKI RAČUNI (MT4 & MT5)

FX MAJORS

Notional Vrijednost (USD)Notional Value (EUR)Notional Value (GBP)Notional Value (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 50,0000 - 45,0000 - 40,0000 - 18,000,0002,0000.05
50,001 - 200,00045,001 - 180,00040,001 - 150,00018,000,001 - 63,000,0001,0000.1
200,001 - 2,000,000180,001 - 1,800,000150,001 - 1,500,00063,000,001 - 630,000,0005000.2
2,000,001 - 6,000,0001,800,001 - 5,300,0001,500,001 - 4,600,000630,000,001 - 1,890,000,0002000.5
6,000,001 - 8,000,0005,300,001 - 7,000,0004,600,001 - 6,100,0001,890,000,001 - 2,520,000,0001001
Više od 8,000,001Više od 7,000,001Više od 6,100,001Više od 2,520,000,001254

FX MINORS

Notional Vrijednost (USD)Notional Value (EUR)Notional Value (GBP)Notional Value (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 50,0000 - 45,0000 - 40,0000 - 18,000,0005000.2
50,001 - 200,00045,001 - 180,00040,001 - 150,00018,000,001 - 63,000,0002000.5
200,001 - 2,000,000180,001 - 1,800,000150,001 - 1,500,00063,000,001 - 630,000,0001001
2,000,001 - 6,000,0001,800,001 - 5,300,0001,500,001 - 4,600,000630,000,001 - 1,890,000,000254

FX EXOTICS

Notional Vrijednost (USD)Notional Value (EUR)Notional Value (GBP)Notional Value (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 300,0000 - 270,0000 - 230,0000 - 94,500,0002000.5
300,001 - 3,000,000270,001 - 2,700,000230,001 - 2,300,00094,500,001 - 945,000,0001001
Više od 3,000,001Više od 2,700,001Više od 2,300,001Više od 945,000,001254

FX INDEKSI

Notional Vrijednost (USD)Notional vrijednost (EUR)Notional vrijednost (GBP)Notional vrijednost (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 500,0000 - 440,0000 - 380,0000 - 157,500,0001:5000.2
500,001 - 200,000440,001 - 900,000380,001 - 760,000157,500,001 - 315,000,0001:2000.5
1,000,001 - 5,000,000900,001 - 4,400,000760,001 - 3,800,000315,000,001 - 1,575,000,0001:1001
Više od 5,000,001Više od 4,400,001Više od 3,800,001Više od 1,575,000,0011:254

SPOT METALS

Notional Vrijednost (USD)Notional Value (EUR)Notional Value (GBP)Notional Value (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 400,0000 - 350,0000 - 300,0000 - 126,000,0001:5000.2
400,001 - 700,000350,001 - 600,000300,001 - 500,000126,000,001 - 220,500,0001:2000.5
700,001 - 1,000,000600,001 - 900,000500,001 - 750,000220,500,001 - 315,000,0001:1001
1,000,001 - 4,000,000900,001 - 3,500,000750,001 - 3,000,000315,000,001 - 1,260,000,0001:502
Više od 4,000,001Više od 3,500,001Više od 3,000,001Više od 1,260,000,0011:254

Napominjemo:

*Parovi NOK i SEK su obezbeđeni sa maksimalnom polugom od 1:50 za količine sa nominalnom vrednošću do 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Za volumene

Čitaj više  Plus500 Ltd | Trading Platform

iznad 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, poluga za parove NOK i SEK je fiksirana na 1:25.

*HKD parovi imaju maksimalnu polugu od 1:25 za količine sa nominalnom vrijednošću do 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP / NGN. Za količine veće od 500,000 /

400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP NGN, poluga za parove HKD je fiksirana na 1:10.

*TRY, CZK i ZAR parovi na svim tipovima računa imaju fiksnu polugu od 1:3, 1:5 i 1:25 respektivno.

*Mikro računi imaju fiksnu polugu 1:1000 za FX Majors, 1:500 za FX Minors, 1:50 za FX Exotics i 1:500 za Spot Metals.

Imajte na umu da je poluga koja se nudi za EURCNH i USDCNH valutne parove prikazana u tabeli ispod:

Notional Vrijednost (USD)Notional vrijednost (EUR)Notional vrijednost (GBP)Notional vrijednost (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 2,000,0000 - 1,600,0000 - 1,300,0000 - 630,000,0001:502
2,000,001 - 4,000,0001,600,001 - 3,200,0001,300,001 - 2,700,000630,000,001 - 1,260,000,0001:254
Više od 4,000,001Više od 3,200,001Više od 2,700,001Više od 1,260,000,0011:1010
Notional Vrijednost (USD)Notional Value (EUR)Notional Value (GBP)Notional Value (NGN)Ponuđena polugaFloating Margin, %
0 - 500,0000 - 400,0000 - 360,0000 - 190,000,0001:1000.01
500,001 - 1,000,000400,001 - 800,000360,001 - 720,000190,000,001 - 381,000,0001:500.02
1,000,001 - 2,000,000800,001 - 1,600,000720,001 - 1,450,000381,000,001 - 762,000,0001:250.04
2,000,001 - 7,000,0001,600,001 - 5,800,0001,450,001 - 5,100,000762,000,001 - 1,668,000,0001:500.1
Više od 7,000,001Više od 5,800,001Više od 5,100,001Više od 1,668,000,0011:11

Trgovanje proizvodima sa polugom ima potencijal da poveća gubitke kao i profite. Kliknite ovdje da pročitate više i pažljivo trgovajte.

Čitaj više  Top 10 trgovačkih platformi | CFD dionice Forex valuta

IZRAČUNANJE ZAHTEVA ZA MARŽU FOREX S FLEKSIBILNIM POLUGOM ZA STANDARDNE/PREDNOST/PREDNOST PLUS RAČUNE

KORAK 1

Pretpostavimo da ste otvorili poziciju #1. Kupite 1 lot GBPUSD 1.4584 za račun denominiran u USD.

Nominalna vrijednost je: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Pošto nominalna vrijednost od 145 840 USD nije veća od 200 000 USD, ponuđena poluga je 1:1000.

Marža je: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.

KORAK 2

Otvarate poziciju # 2 Kupite 5 lotova EURUSD 1.3175.

Nominalna vrijednost je: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD. Zbirna nominalna vrijednost pozicije #1 i pozicije #2 je:

145 840 (za poziciju # 1) + 658 750 (za poziciju # 2) = 804 590.00 USD.

U ovom slučaju, ukupna nominalna vrijednost otvorenih pozicija je iznad 200 000 USD, ali ispod 2,000,000 XNUMX XNUMX USD.

Tako je za prvih 1 1000 USD obezbijeđena poluga od 200:000, a za preostalih 1 500 USD poluga od 604:590.

Marža je: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.

KORAK 3

Pretpostavimo da ste otvorili poziciju #3 Kupite 10 lotova GBPUSD 1.4590. Nominalna vrijednost je: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD. Zbirna nominalna vrijednost sve tri pozicije je:

145 840 (za poziciju # 1) + 658 750 (za poziciju # 2) + 1 459 000 (za poziciju # 3) = 2 263 590 USD.

Sada je ukupna nominalna vrijednost otvorenih pozicija iznad 2 000 000 USD, ali ispod 6 000 000 USD.

Dakle, poluga od 1:1000 je obezbeđena za prvih 200 000 USD, poluga od 1:500 za sledećih 1 800 000 USD, poluga 1:200 za preostali iznos.

Marža je: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.

Čitaj više  eToro Group Limited | Brokerska kompanija

KORAK 4

Pretpostavimo da ste otvorili poziciju #4. Kupite 30 lotova EURUSD 1.3164.

Nominalna vrijednost je: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD. Zbirna nominalna vrijednost sve četiri pozicije je:

145 840 (za poziciju # 1) + 658 750 (za poziciju # 2) + 1 459 000 (za poziciju # 3) + 3 949 200 (za

pozicija # 4) = 6 212 790.00 USD.

Sada je ukupna nominalna vrijednost otvorenih pozicija iznad 6 000 000 USD, ali manja od 8 000 000 USD.

Tako je osigurana poluga od 1:1000 za prvih 200 000 USD, poluga od 1:500 za sljedećih 1 800 000 USD, poluga 1:200 za sljedećih 4 000 000 i poluga 1:100 za preostali iznos .

Marža je: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD

KORAK 5

Pretpostavimo da ste otvorili poziciju #5. Kupite 20 lotova EURUSD 1.3188

Nominalna vrijednost je: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD. Zbirna nominalna vrijednost svih pet pozicija je:

145 840 (za poziciju # 1) + 658 750 (za poziciju # 2) + 1 459 000 (za poziciju # 3) + 3 949 200 (za

pozicija # 4) + 2 637 600 (za poziciju # 5) = 8 850 390.00 USD.

Dakle, poluga od 1:1000 je obezbeđena za prvih 200 000 USD, poluga od 1:500 za sledećih 1 800 000 USD, poluga 1:200 za sledećih 4 000 000, poluga 1:100 za sljedećih 2 000 000 i poluga od 1:25 za preostali iznos.

Marža je: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77

815.60 USD

KORAK 6

Pretpostavimo da zatvorite poziciju #3 (Kupite 10 lotova GBPUSD 1.4590) Nominalna vrijednost je: 1 459 000 USD.

Zbirna nominalna vrijednost sve četiri pozicije je (uzimajući u obzir treću zatvorenu poziciju):

145 840 (za poziciju # 1) + 658 750 (za poziciju # 2) + 3 949 200 (za poziciju # 4) + 2 637 600 (za

pozicija # 5) = 7 391 390.00 USD.

Kada je pozicija #3 zatvorena, ukupna nominalna vrijednost također se smanjuje što dovodi do smanjenja zahtjeva za marginom. Prvo se uklanja dio koji prelazi 8 000 000 USD, a sa njim i poluga 1:25.

Marža je: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD

O autoru

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Dođite na vrh