Spisak kompanija u Egiptu po sektoru i industriji

Posljednje ažurirano 7. aprila 2022. u 07:31 sati

Spisak kompanija u Egiptu po sektoru i industriji. Spisak kurirskih kompanija u Egiptu, kompanija za doradu u Egiptu, kompanije za zamrznutu hranu u Egiptu, kompanije za razvoj igara, kompanije za grafički dizajn, hosting kompanije, fmcg, solarni itd

Spisak kompanija u Egiptu: po sektoru

Dakle, evo liste kompanija u Egiptu po sektorima i industrijama.

S.NoKompanija u EgiptuSektorindustrija
1ORASCOM CONSTRUCTION PLCIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
2COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGIPAT)finansijeRegionalni banke
3ELSWEDY ELECTRICproducent ProizvodnjaElektrični proizvodi
4CITADEL CAPITAL – OBIČNE AKCIJEfinansijeFinansijski konglomerati
5KATARSKA NACIONALNA BANKA ALAHLYfinansijeRegionalne banke
6EL EZZ ALDEKHELA STEEL – ALEKSANDRIJANeenergetski mineraličelik
7TELECOM EGIPATCommunicationsGlavne telekomunikacije
8GB AUTOUsluge distribucijeVeleprodajni distributeri
9IBNSINA PHARMAUsluge distribucijeMedicinski distributeri
10EASTERN COMPANYConsumer Non-Stainablesduvan
11TMG HOLDINGfinansijeRazvoj nekretnina
12FAISAL ISLAMSKA BANKA EGIPTA – U EGPfinansijeRegionalne banke
13ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANYEnergy MineralsPrerada nafte / marketing
14EGYPTIAN KUWAITI HOLDINGfinansijeInvesticioni menadžeri
15ABOU KIR ĐUBRIVAProcesna industrijaHemikalije: Poljoprivredna
16MM GRUPA ZA INDUSTRIJU I MEĐUNARODNU TRGOVINUProizvođač ManufacturingKamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine
17ABU DHABI ISLAMSKA BANKA - EGIPATfinansijeRegionalne banke
18EGIPATSKI GULF BANKfinansijeRegionalne banke
19IZVOZNA RAZVOJNA BANKA EGIPTA (EDBE)finansijeRegionalne banke
20JUHAYNA FOOD INDUSTRIESConsumer Non-StainablesHrana: meso/riba/mliječni proizvodi
21BANKA ZA STANOVANJE I RAZVOJfinansijeRegionalne banke
22MISR KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU FRETILIZERS – MOPCOProcesna industrijaHemikalije: poljoprivredne
23SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE (SAIB)finansijeRegionalne banke
24NARODNA BANKA KUVAJTA- EGIPAT- NBKfinansijeRegionalne banke
25CREDIT AGRICOLE EGIPATfinansijeRegionalne banke
26EGIPATSKA FINANSIJSKA GRUPA-HERMES HOLDING KOMPANIJAfinansijeInvesticione banke/brokeri
27ASPIRE CAPITAL HOLDING ZA FINANSIJSKA ULAGANJAfinansijeInvesticione banke/brokeri
28RAZVOJ I ULAGANJE ŠESTOG OKTOBRA (SODIC)finansijeRazvoj nekretnina
29ORASCOM DEVELOPMENT EGIPATPotrošačke uslugeHoteli/odmarališta/krstarenja
30SUEZ CANAL BANK SAEfinansijeRegionalne banke
31CAIRO POULTRYProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
32EDITA FOOD INDUSTRIES SAEConsumer Non-StainablesHrana: specijalitet/bomboni
33PRIRODNI PLIN I RUDARSKI PROJEKT (EGIPATSKI GAS)komunalne uslugeGas Distributors
34MEDINET NASR KUĆAfinansijeRazvoj nekretnina
35ARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTYConsumer Non-StainablesHrana: meso/riba/mliječni proizvodi
36EGIPATSKI INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS (EIPICO)Zdravstvena tehnologijaFarmaceutski proizvodi: Major
37OBOUR ZEMLJIŠTE ZA PREHRAMBENE INDUSTRIJEConsumer Non-StainablesHrana: meso/riba/mliječni proizvodi
38INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLCZdravstvene uslugeUpravljanje bolnicom/medicinskim sestrama
39ARABIAN CEMENT COMPANYNeenergetski mineraliGrađevinski materijal
40MINAPHARM PHARMACEUTICALSZdravstvena tehnologijaFarmaceutski proizvodi: ostalo
41CI CAPITAL HOLDING ZA FINANSIJSKA ULAGANJAfinansijeInvesticione banke/brokeri
42LECICO EGYPTProizvođač ManufacturingGrađevinski proizvodi
43KLEOPATRA BOLNIČKA KOMPANIJAZdravstvene uslugeUpravljanje bolnicom/medicinskim sestrama
44EGIPATSKI SATELITI (NILESAT)Potrošačke uslugeemitovanje
45MISR NATIONAL STEEL – ATAQANeenergetski mineraličelik
46AL ARAFA ZA INVESTICIJE I KONSULTACIJEProcesna industrijaTekstil
47AMER GROUP HOLDINGfinansijeRazvoj nekretnina
48INŽENJERSKA INDUSTRIJA (IKONA)Proizvođač ManufacturingGrađevinski proizvodi
49GOLDEN PYRAMIDS PLAZAfinansijeRazvoj nekretnina
50EGIPATSKI FINANSIJSKI I INDUSTRIJSKIProcesna industrijaHemikalije: specijalnost
51KAIRO ZA ULAGANJE I RAZVOJ NEKRETNINAPotrošačke uslugeOstale potrošačke usluge
52AJWA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU KOMPANIJA EGIPATConsumer Non-StainablesHrana: specijalitet/bomboni
53FAWRY ZA BANKARSKU TEHNOLOGIJU I ELEKTRONSKO PLAĆANJETehnološke uslugePakirani softver
54DICE SPORT & LEŽENJA ODJEĆAConsumer Non-StainablesOdjeća / Obuća
55MISR BENI SUEF CEMENTNeenergetski mineraliGrađevinski materijal
56ACROW MISRNeenergetski mineraličelik
57GIZA GENERAL CONTRACTINGIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
58DESETI RAMAZAN FARMACEUTSKA INDUSTRIJA&DIJAGNOSTIČKA-RAMEDAZdravstvena tehnologijaFarmaceutski proizvodi: Major
59PORTO GROUPfinansijeFinansijski konglomerati
60ASEK KOMPANIJA ZA RUDARSTVO – ASCOMNeenergetski mineraliGrađevinski materijal
61ELSAEED CONTRACTING & COMPANY U NEKRETNINE COMPANY SCCDIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
62ORASCOM INVESTMENT HOLDINGCommunicationsBežične telekomunikacije
63THE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMASProizvođač ManufacturingGrađevinski proizvodi
64ARAB MOLTAKA INVESTMENTS COrazniInvesticioni fondovi/zajednički fondovi
65MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI PROIZVODIProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
66AL TAWFEEK LIZING KOMPANIJA-ATLEASEfinansijeRazvoj nekretnina
67TAALEEM MANAGEMENT SERVICESPotrošačke uslugeOstale potrošačke usluge
68MARSEILLE ALMASREIA ALKHALEGEYA ZA HOLDING INVESTICIJEfinansijeRazvoj nekretnina
69ZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENTfinansijeRazvoj nekretnina
70JUŽNA DOLINA CEMENTNeenergetski mineraliGrađevinski materijal
71EGIPATSKO GVOŽĐE I ČELIKNeenergetski mineraličelik
72ISMAILIJA MISR PERADAProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
73BELTON FINANSIJSKI HOLDINGfinansijeInvesticione banke/brokeri
74DELTA ZA ŠTAMPU & PAKOVANJEProcesna industrijaKontejneri/ambalaža
75NAEEM HOLDINGfinansijeInvesticione banke/brokeri
76NOZHA INTERNATIONAL HOSPITALZdravstvene uslugeUpravljanje bolnicom/medicinskim sestrama
77EGIPATSKI TRANSPORT (EGYTRANS)transportMarine Shipping
78ALEKSANDRIJSKI MLINOVIProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
79REACAP FINANSIJSKA ULAGANJAfinansijeInvesticioni menadžeri
80MANSOURAH POULTRYProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
81DELTA CONSTRUCTION & REBUILDINGfinansijeRazvoj nekretnina
82MB ENGINEERINGUsluge distribucijeVeleprodajni distributeri
83GENERALNA KOMPANIJA ZA REKLAMIRANJE,UGRADNJU I REKONSTRUKCIJUIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
84EL ARABIA ZA REKLAMIRANJE ZEMLJIŠTAPotrošački proizvodiIzgradnja kuće
85FERCHEM MISR CO. FOR GUBRIVA I KEMIKALIJEProcesna industrijaHemikalije: poljoprivredne
86PRIME HOLDINGfinansijeInvesticione banke/brokeri
87EL OBOUR INVESTICIJA U NEKRETNINEfinansijeRazvoj nekretnina
88MISR HOTELSPotrošačke uslugeHoteli/odmarališta/krstarenja
89KAIRO ULJA I SAPUNConsumer Non-StainablesDomaćinstvo/osobna njega
90EMERALD ULAGANJE U NEKRETNINEfinansijeZaklade za investiranje u nekretnine
91ARAB POLVARA PREDENJE & WEAVING CO.Procesna industrijaTekstil
92MISR KUWAIT INVESTMENT & TRADING CO.Usluge distribucijeDistributeri hrane
93EGIPATSKI MODERNI OBRAZOVNI SISTEMIKomercijalne uslugeRazne komercijalne usluge
94RAZVOJ SJEVERNOG GORNJEG EGIPTA I POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJAProcesna industrijaHemikalije: poljoprivredne
95OSOOL ESB SECURITIES POSREDOVANJEfinansijeInvesticione banke/brokeri
96EGIPATSKA KOMPANIJA ZA RAZVOJ GRAĐEVINARSTVA-LIFT PLOČAUsluge distribucijeVeleprodajni distributeri
97MEĐUNARODNA POSLOVNA KORPORACIJA ZA TRGOVINU I AGENCIJEMaloprodaja trgovinaSpecijalizirane prodavaonice
98SHARKIA NACIONALNA HRANAProcesna industrijaPoljoprivredna roba/mlinarstvo
99INTERNATIONAL CO FOR INVESTICIJE I RAZVOJraznirazni
100AL FANAR UGOVORENJE GRAĐEVINARSTVO TRGOVINA UVOZ I IZVOZ COIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
101VERTIKA ZA INDUSTRIJU I TRGOVINUTehnološke uslugePakirani softver
102SHARM DREAMS CO. ZA ULAGANJE U TURIZAMPotrošačke uslugeHoteli/odmarališta/krstarenja
103UTOPIAfinansijeRazvoj nekretnina
104EL KAHERA EL WATANIA INVESTMENTfinansijeInvesticione banke/brokeri
105AL MOASHER ZA PROGRAMIRANJE I DISEMINACIJA INFORMACIJATehnološke uslugePakirani softver
106TRANSOCEANS TOURSKomercijalne uslugeRazne komercijalne usluge
107MEĐUNARODNA KOMPANIJA ZA MEDICINSKU INDUSTRIJU -ICMIUsluge distribucijeMedicinski distributeri
108AL BADER PLASTICProcesna industrijaKontejneri/ambalaža
109MISR INTERCONTINENTAL ZA GRANIT I MRAMOR (EGY-STON)Neenergetski mineraliGrađevinski materijal
110PHARAOH TECH ZA KONTROLNE I KOMUNIKACIONE SISTEMEIndustrijske uslugeInženjering i građevinarstvo
111GHARBIA ISLAMIC HOUSING RAZVOJPotrošački proizvodiIzgradnja kuće
112BARBARY INVESTMENT GROUP (VELIKA)Proizvođač ManufacturingAuto delovi: OEM
113ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE COPotrošački proizvodiIzgradnja kuće
114ROWAD TURIZAM (AL ROWAD)finansijeRazvoj nekretnina
115THIQAH ZA POSLOVNU ADMINISTRACIJU I RAZVOJPotrošački proizvodiIzgradnja kuće
Spisak kompanija u Egiptu: po sektoru

Konačno, ovo je lista kompanija u Egiptu po sektoru i industriji. Spisak kompanija u Egiptu: po sektoru. Kurirske kompanije u Egiptu, kompanije za doradu u Egiptu, kompanije za smrznutu hranu u Egiptu, kompanije za razvoj igara, kompanije za grafički dizajn, hosting kompanije, fmcg, Solar itd.

O autoru

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Dođite na vrh