Приходи Отговорности

Отказ от отговорност за доходите:

Този уебсайт и артикулите, които разпространява, съдържат бизнес стратегии, маркетингови методи и други бизнес съвети, които, независимо от моите собствени резултати и опит, може да не доведат до същите резултати (или каквито и да било резултати) за вас. Firmsworld.com не дава абсолютно никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, че като следвате съветите или съдържанието, налично от този уеб сайт, ще спечелите пари или ще подобрите текущите печалби, тъй като има няколко фактора и променливи, които влизат в действие по отношение на даден бизнес.

На първо място, резултатите ще зависят от естеството на продукта или бизнес модела, условията на пазара, опита на индивида и ситуации и елементи, които са извън вашия контрол.

Както при всяко бизнес начинание, вие поемате всички рискове, свързани с инвестициите и парите, по ваша собствена преценка и за ваша собствена потенциална сметка.

Отказ от отговорност:

С четенето на този уебсайт или документите, които предлага, вие поемате всички рискове, свързани с използването на дадените съвети, с пълното разбиране, че единствено вие сте отговорни за всичко, което може да възникне в резултат на прилагането на тази информация в действие по какъвто и да е начин, и независимо от вашето тълкуване на съвета.

Освен това се съгласявате, че нашата компания не може да носи отговорност по никакъв начин за успеха или провала на вашия бизнес в резултат на информацията, предоставена от нашата компания. Ваша отговорност е да извършите своя собствена надлежна проверка по отношение на безопасното и успешно функциониране на вашия бизнес, ако възнамерявате да приложите която и да е от нашата информация по някакъв начин към вашите бизнес операции.

В обобщение, вие разбирате, че ние не даваме абсолютно никакви гаранции по отношение на доходите в резултат на прилагането на тази информация, както и факта, че вие ​​сте единствено отговорни за резултатите от всяко действие, предприето от ваша страна в резултат на дадена информация.

Освен това, за всички намерения и цели, вие се съгласявате нашето съдържание да се счита „само за развлекателни цели“. Винаги търсете съвет от професионалист, когато вземате финансови, данъчни или бизнес решения.

Преминете към Top