Списък на компаниите в Египет по сектор и индустрия

Последна актуализация на 7 април 2022 г. в 07:31 ч

Списък на компаниите в Египет по сектор и индустрия. Списък на куриерски компании в Египет, компании за довършителни работи в Египет, компании за замразени храни в Египет, компании за разработка на игри, компании за графичен дизайн, хостинг компании, бързооборотни стоки, Слънчев и т.н.

Списък на компаниите в Египет: По сектори

Ето списъка на компаниите в Египет по сектори и отрасли.

S.NoКомпания в ЕгипетСекторИндустрия
1ОРАСКОМ СТРОИТЕЛСТВО АДИндустриални услугиИнженеринг и строителство
2МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА БАНКА (ЕГИПЕТ)финансиОбластен Банки
3ELSWEDY ELECTRICПроизводител производствоЕлектрически продукти
4CITADEL CAPITAL – ОБИКНОВЕНИ АКЦИИфинансиФинансови конгломерати
5НАЦИОНАЛНА БАНКА НА КАТАР АЛАХЛИфинансиРегионални банки
6EL EZZ ALDEKHELA STEEL – АЛЕКСАНДРИЯНеенергийни минералистомана
7ТЕЛЕКОМ ЕГИПЕТкомуникацииОсновни телекомуникации
8GB АВТОУслуги за дистрибуцияДистрибутори на едро
9ИБНСИНА ФАРМАУслуги за дистрибуцияМедицински дистрибутори
10ИЗТОЧНА КОМПАНИЯПотребителски неустойчивиТютюн
11TMG ХОЛДИНГфинансиРазвитие на недвижими имоти
12ФЕЙСАЛ ИСЛЯМСКА БАНКА НА ЕГИПЕТ – В ЕГПфинансиРегионални банки
13КОМПАНИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА АЛЕКСАНДРИЯЕнергийни минералиРафиниране на нефт / Маркетинг
14ЕГИПЕТСКИ КУВЕЙТСКИ ХОЛДИНГфинансиИнвестиционни мениджъри
15ЗА ТОРОВЕ КИРПроцесни индустриихимикали: земеделски
16ММ ГРУП ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯПроизводител ПроизводствоКамиони/Строителни/Селскостопански машини
17ИСЛЯМСКА БАНКА АБУ ДАБИ - ЕГИПЕТфинансиРегионални банки
18БАНКА НА ЕГИПЕТСКИЯ ЗАЛИВфинансиРегионални банки
19БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПОРТ НА ЕГИПЕТ (EDBE)финансиРегионални банки
20JUHAYNA ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯПотребителски неустойчивиХрана: месо/риба/млечни продукти
21ЖИЛИЩНА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕфинансиРегионални банки
22MISR FRETILIZERS ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ – MOPCOПроцесни индустрииХимикали: селскостопански
23SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE (SAIB)финансиРегионални банки
24НАЦИОНАЛНА БАНКА НА КУВЕЙТ-ЕГИПЕТ-NBKфинансиРегионални банки
25КРЕДИТ АГРИКОЛ ЕГИПЕТфинансиРегионални банки
26ЕГИПЕТСКА ФИНАНСОВА ГРУПА-ХЕРМЕС ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯфинансиИнвестиционни банки/брокери
27ASPIRE CAPITAL ХОЛДИНГ ЗА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИфинансиИнвестиционни банки/брокери
28ШЕСТИ ОКТОМВРИ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ (SODIC)финансиРазвитие на недвижими имоти
29ORASCOM DEVELOPMENT ЕГИПЕТПотребителски услугиХотели/Курорти/Круизни линии
30SUEZ CANAL BANK SAEфинансиРегионални банки
31КАЙРО ПТИЦЕПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
32EDITA FOOD INDUSTRIES SAEПотребителски неустойчивиХрана: специалитет/бонбони
33ПРИРОДЕН ГАЗ И МИНЕН ПРОЕКТ (ЕГИПЕТСКИ ГАЗ)Комунални услугиГазоразпределители
34МЕДИНЕТ НАСР ЖИЛИЩЕфинансиРазвитие на недвижими имоти
35ARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTYПотребителски неустойчивиХрана: месо/риба/млечни продукти
36EGYPTIAN INTERNATIONAL Pharmaceuticals (EIPICO)Здравни технологииФармацевтика: Основни
37ОБУР ЗЕМЯ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТПотребителски неустойчивиХрана: месо/риба/млечни продукти
38ИНТЕГРИРАНА ДИАГНОСТИКА ХОЛДИНГС АДЗдравни услугиУправление на болница/сестрински грижи
39арабски ЦИМЕНТОВА КОМПАНИЯНеенергийни минералиСтроителни материали
40МИНАФАРМ ФАРМАЦЕВТИКАЛСЗдравни технологииФармацевтични продукти: други
41CI КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ЗА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИфинансиИнвестиционни банки/брокери
42LECICO ЕГИПЕТПроизводител ПроизводствоСтроителни продукти
43КОМПАНИЯ БОЛНИЦА КЛЕОПАТРАЗдравни услугиУправление на болница/сестрински грижи
44ЕГИПЕТСКИ САТЕЛИТИ (NILESAT)Потребителски услугирадиопредаване
45MISR NATIONAL STEEL – ATAQAНеенергийни минералистомана
46АЛ АРАФА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИПроцесни индустрииТекстилни изделия
47АМЕР ГРУП ХОЛДИНГфинансиРазвитие на недвижими имоти
48ИНЖЕНЕРНА ИНДУСТРИЯ (ИКОНА)Производител ПроизводствоСтроителни продукти
49ЗЛАТНИТЕ ПИРАМИДИ ПЛАЗАфинансиРазвитие на недвижими имоти
50ЕГИПЕТСКИ ФИНАНСОВИ И ПРОМИШЛЕНИПроцесни индустрииХимикали: Специалност
51КАИРО ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИПотребителски услугиДруги потребителски услуги
52AJWA ЗА КОМПАНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЕГИПЕТПотребителски неустойчивиХрана: специалитет/бонбони
53FAWRY ЗА БАНКОВА ТЕХНОЛОГИЯ И ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯТехнологични услугиПакетиран софтуер
54DICE СПОРТНО И ЕЖЕДНЕВНО ОБЛЕКЛОПотребителски неустойчивиОблекло/Обувки
55MISR BENI SUEF ЦИМЕНТНеенергийни минералиСтроителни материали
56ACROW MISRНеенергийни минералистомана
57GIZA ГЕНЕРАЛЕН ДОГОВОРИндустриални услугиИнженеринг и строителство
58ДЕСЕТИ ОТ RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDAЗдравни технологииФармацевтика: Основни
59ПОРТО ГРУПфинансиФинансови конгломерати
60АСЕК КОМПАНИЯ ЗА ДОБИВ – АСКОМНеенергийни минералиСтроителни материали
61ELSAEED CONTRACTING & ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ SCCDИндустриални услугиИнженеринг и строителство
62ОРАСКОМ ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОЛДИНГкомуникацииБезжични телекомуникации
63THE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMASПроизводител ПроизводствоСтроителни продукти
64ARAB MOLTAKA INVESTMENTS COРазниИнвестиционни тръстове/взаимни фондове
65МЕЖДУНАРОДНИ СЕЛСКИ ПРОДУКТИПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
66ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ AL TAWFEEK-ATLEASEфинансиРазвитие на недвижими имоти
67УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА TAALEEMПотребителски услугиДруги потребителски услуги
68MARSEILLE ALMASREIA ALKHALEGEYA ЗА ХОЛДИНГОВА ИНВЕСТИЦИЯфинансиРазвитие на недвижими имоти
69ЗАХРАА МААДИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕфинансиРазвитие на недвижими имоти
70ЮЖНА ДОЛИНА ЦИМЕНТНеенергийни минералиСтроителни материали
71ЕГИПЕТСКО ЖЕЛЯЗО И СТОМАНАНеенергийни минералистомана
72ИСМАИЛИЯ МИСР ПТИЦЕПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
73БЕЛТЪН ФИНАНСОВ ХОЛДИНГфинансиИнвестиционни банки/брокери
74ДЕЛТА ЗА ПЕЧАТ & ОПАКОВКАПроцесни индустрииКонтейнери/опаковки
75НАЕЕМ ХОЛДИНГфинансиИнвестиционни банки/брокери
76МЕЖДУНАРОДНА БОЛНИЦА НОЖАЗдравни услугиУправление на болница/сестрински грижи
77ЕГИПЕТСКИ ТРАНСПОРТ (EGYTRANS)транспортМорско корабоплаване
78АЛЕКСАНДРИЙСКИ МЕЛНИЦИ ЗА БРАШНОПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
79ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ REACAPфинансиИнвестиционни мениджъри
80МАНСУРА ПТИЦЕПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
81DELTA СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯфинансиРазвитие на недвижими имоти
82МБ ИНЖЕНЕРИНГУслуги за дистрибуцияДистрибутори на едро
83ГЕНЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЗА МЕЛИОРИРАНЕ, РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯИндустриални услугиИнженеринг и строителство
84ЕЛ АРАБИЯ ЗА МЕЛИОРИРАНЕПотребителски дълготрайни продуктижилищно строителство
85FERCHEM MISR CO. ЗА ТОРОВЕ И ХИМИКАЛИПроцесни индустрииХимикали: селскостопански
86ПРАЙМ ХОЛДИНГфинансиИнвестиционни банки/брокери
87EL OBOUR ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИфинансиРазвитие на недвижими имоти
88MISR ХОТЕЛИПотребителски услугиХотели/Курорти/Круизни линии
89МАСЛА И САПУН CAIROПотребителски неустойчивиДомакински/Лични грижи
90ИЗУМРУД ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИфинансиТръстове за инвестиции в недвижими имоти
91ARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.Процесни индустрииТекстилни изделия
92MISR KUWAIT INVESTMENT & TRADING CO.Услуги за дистрибуцияДистрибутори на храни
93ЕГИПЕТСКИТЕ СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИТърговски услугиРазни търговски услуги
94СЕВЕРЕН ГОРЕН ЕГИПЕТ РАЗВИТИЕ И ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВОПроцесни индустрииХимикали: селскостопански
95OSOOL ESB ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ЦЕННИ КНИЖАфинансиИнвестиционни банки/брокери
96ЕГИПЕТСКАТА КОМПАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО-РАЗВИТИЕ-ПЛОЧАУслуги за дистрибуцияДистрибутори на едро
97МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАНа дребно ТърговияСпециални магазини
98НАЦИОНАЛНА ХРАНА ШАРКИЯПроцесни индустрииСелскостопански стоки/мелничарство
99МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕРазниРазни
100AL FANAR ДОГОВОРИ СТРОИТЕЛСТВО ТЪРГОВИЯ ВНОС И ИЗНОС COИндустриални услугиИнженеринг и строителство
101ВЕРТИКА ЗА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТехнологични услугиПакетиран софтуер
102ШАРМ ДРИЙМС КО. ЗА ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИЗМАПотребителски услугиХотели/Курорти/Круизни линии
103UTOPIAфинансиРазвитие на недвижими имоти
104ЕЛ КАХЕРА ЕЛ УАТАНИЯ ИНВЕСТИЦИЯфинансиИнвестиционни банки/брокери
105AL MOASHER ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТехнологични услугиПакетиран софтуер
106ТРАНСОКЕАНСКИ ТУРОВЕТърговски услугиРазни търговски услуги
107МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНДУСТРИЯ -ICMIУслуги за дистрибуцияМедицински дистрибутори
108AL BADER ПЛАСТМАСАПроцесни индустрииКонтейнери/опаковки
109MISR INTERCONTINENTAL ЗА ГРАНИТ И МРАМОР (EGY-STON)Неенергийни минералиСтроителни материали
110PHARAOH TECH ЗА КОНТРОЛ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИИндустриални услугиИнженеринг и строителство
111GHARBIA ИСЛЯМСКО ЖИЛИЩНО РАЗВИТИЕПотребителски дълготрайни продуктижилищно строителство
112BARBARY INVESTMENT GROUP (ГОЛЯМА)Производител ПроизводствоАвточасти: OEM
113ISMAILIA ДЕВЕЛОПМЪНТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ COПотребителски дълготрайни продуктижилищно строителство
114ROWAD ТУРИЗЪМ (AL ROWAD)финансиРазвитие на недвижими имоти
115THIQAH ЗА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗВИТИЕПотребителски дълготрайни продуктижилищно строителство
Списък на компаниите в Египет: По сектори

Така че най-накрая това е списъкът на компаниите в Египет по сектори и отрасли. Списък на компаниите в Египет: По сектори. Куриерски компании в Египет, компании за довършителни работи в Египет, компании за замразени храни в Египет, компании за разработка на игри, компании за графичен дизайн, хостинг компании, fmcg, Solar и др.

За автора

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *

Преминете към Top